“TƏBİƏT VƏ ELM”
təbiət elmləri üzrə aylıq beynəlxalq elmi jurnal
Jurnalda aşağıdakı sahələr üzrə məqalələr dərc edilir:
1.    Tibb 
2.    Biologiya
3.    Genetika
4.    Botanika
5.    Zoologiya
6.    Mikrobiologiya
7.    Astronomiya
8.    Kimya
9.    Astrokimya
10.   Fizika
11.   Astrofizika
12.   Coğrafiya
13.   Geologiya
14.    Ekologiya
15.    Aqronomluq
16.    Torpaqşünaslıq
17.    Meşəçilik
18.    Bitkiçilik
19.    Əkinçilik
20.    Seleksiya və toxumçuluq
21.    Meyvəçilik və üzümçülük
22.    Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik
23.    Minerologiya Paleontologiya
24.    Kosmologiya
25.    Hidrologiya
26.    Metrologiya
Azərbaycan, ingilis, türk və rus dillərində məqalələr qəbul olunur

Məqalələrin texniki tərtibatına dair tələblər: 
1.   Həcmi 5-15 səh.
2.   Microsoft Word mətn redaktorunda A4 formatda, hər tərəfdən 2 sm olmaqla
     Times New Roman şrifti ilə 14 pt ölçüdə, 1,5 sətirarası intervalla, 1 sm abzasla
     yığılmalıdır.
3.   Məqalənin adı – ortadan, böyük hərflə, qalın şriftlə.
     Müəllif(lər)in soyadı, adı, atasının adı – sağdan, qalın şriftlə.
     Müəllif(lər)in iş yeri, şəhər və ölkə - sağdan, kursivlə.
     Açar sözlər – kursivlə (“açar sözlər” söz birləşməsi – qalın, kursivlə).
     “Giriş” və digər alt başlıqlar, o cümlədən “Ədəbiyyat siyahısı” və “Xülasə” sözləri  – 
     ortadan qalın şriftlə.
4.   Ədəbiyyat siyahısı məqalədə istinad ardıcıllığına uyğun olaraq sıra nömrəsiylə.
5.   Məqalənin hazırlandığı dildən fərqli digər iki dildə məqalənin adı, müəllifin soy adı və
      atasının adı, açar sözlər və xülasə (7-8 cümlədən ibarət). Xülasədə mütləq məqalənin
      adı veriməlidir.  
6.   Cədvəl və şəkillər nömrələnir və bilavasitə mətndə yerləşdirilir.
7.   Məqalənin məzmununa görə məsuliyyəti müəllif daşıyır.
8.   Redaksiya məqalənin əsas məzmununa xələl gətirmədən redaktə dəyişiklikləri və
      ixtisarları etmək hüququnu özündə saxlayır.
9.   Məqalə tələblərə cavab vermədiyi halda çap olunmur və müəllifə qaytarılmır.
10.  Məqalə həm kağız, həm də elektron formada redaksiyaya təqdim olunmalıdır.

Redaksiya ünvanı: AZ1073, Bakı ş., Yasamal r-nu, Mətbuat pros., 529-cu məhəllə,
                               “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə. 
www.aem.az saytında məqalələr onlayn yerləşdirilir.
E-mail: elmmerkezi@gmail.com 
Tel.:   +994 (012) 510 63 99 
Mob.: +994 (050) 209 59 68
          +994 (055) 209 59 68

 


© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com