Xəbərlər     Elmi planlaşdırma  
  Elmi şura     Elmi əməkdaşlıq     Kadr hazırlığı     Layihələr     Qalereya  
  Qanunvericilik     Əlaqə     Elmi nailiyyətlər     Haqqımızda     Elmi nəticələrin tətbiqi  
   Axtarış
az | eng
Elmi-tədqiqat insitutları
Regional aqrar elm mərkəzləri
Aqrar elmin sahələri
Statistik göstəricilər
Azərbaycan Aqrar Elmi Jurnalı
Dövlət orqanlarının linkləri
Tədqiqat proqramları
Nəşrlər
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi,
Tel:   +994 12 561 69 84
Faks: +994 12 561 69 84
E-mail: agrar.elm@gmail.com
İstehsalat

 

Aqrar Mərkəzin təsərrüfatlarından dövlət və özəl təsərrüfatlara buraxılan elit taxıl toxumlarının RAEM-l üzrə siyahisi

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ET İnstitutlarında və RAEM-lərində artırma, superelit və elit toxumlarının 2014-cü ilin kvotasına uyğun yerinə yetirilməsi haqda MƏLUMAT

Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirliyinin elmi-tədqiqat və tədris müəssisələrinin təcrübə təsərrüfatlarında 2016-cı ildə orijinal,superelit və elit toxumların istehsalı üçün kvota bölgüsü

2016-19-cu illərə Azərbaycan Respublıkası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin elmi-tədqiqat və tədris müəssisələrinin təcrübə təsərrüfatlarında orijinal, superelit, elit toxum və tinglər üzrə nəzərdə tutulmuş istehsal kvotası və kvota dəyəri PROQNOZU

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ET İnstitutlarında və RAEIMM-lərində artırma, superelit və elit toxumlarının 2015-ci ilin kvotasına uyğun yerinə yetirilməsi haqda MƏLUMAT

Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzinin tabeliyində olan regional aqrar elm və informasiya məsləhət mərkəzlərinin əhatə etdiyi rayonlardakı toxumçuluq təsərrüfatlarının 2016-cı ildə elit taxıl əkinlərinin vəziyyəti barədə M Ə L U M A T

2015-2019-cu illərdə faktiki tələbata uyğun orijinal, superelit, elit, R1 və R2 toxumlarının istehsalına dair hesablamalar

 

Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzinin strukturunda müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üzrə 2015-ci ildə artırma, superelit və elit toxumların istehsalı, kvotası və kvota məbləği haqqında

 MƏLUMAT

 

Sıra sayı

Bitkinin adı

Reproduksiya

İstehsal, ton

Kvota, ton

Kvota məbləği, min manat

Qeyd

 Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar ET İnstitutu, Kürdəmir TSS

1

Yonca

s/elit

0.2

0.2

1.54

Abşeron

elit

2.3

2.3

12.65

Abşeron

CƏMİ

 

 

14.19

 

 Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar ET İnstitutu, Ağstafa YTT

2

Yonca

s/elit

0,2

0.2

1.54

Ağstafa-1

elit

1.27

1.27

7.0

Ağstafa-1

3

Xaşa

s/elit

0,2

0.1

0.22

AzNİİKLiP

elit

0,4

0.2

0.28

AzNİİKLiP

CƏMİ

 

 

9.04

6840man köçüb

 Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar ET İnstitutu, Abşeron YTT

4

Yonca

elit

0

0

0

Abşeron

 Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar ET İnstitutu, Tərtər icarə

5

Yonca

s/elit

0,3

0.3

2.31

Aran

elit

2.0

2.0

11.0

Aran

6

Xaşa

s/elit

0,2

0.1

0.22

AzNİİKLiP

elit

0,5

0.3

0.42

AzNİİKLiP

CƏMİ

 

 

13.95

 

 Əkinçilik ET İnstitutu, Zaqatala BTS

7

Qarğıdalı

artırma

0.02

0.001

0.002

 

s/elit

0.246

0.1

0.15

 

elit

7.4

7.4

7.4

Zaqatala-68/420

CƏMİ

 

 

7.55

 

 Əkinçilik ET İnstitutu, Qobustan BTS

8

Noxud

artırma

0.11

0.11

0.26

Sultan

s/elit

0.41

0.41

0.82

Nərmin

elit

0.85

0.85

1.19

Nərmin

CƏMİ

 

 

2.27

 

 Əkinçilik ET İnstitutu, Cəlilabad  BTS

9

Noxud

artırma

0

0

0

Nərmin

s/elit

0

0

0

Nərmin

elit

0

0

0

Nərmin

CƏMİ

 

 

 

 

Lənkəran RAEM

10

Çəltik

artırma

0,01

0,01

0.025

Avanqard

s/elit

0,16

0,15

0.3

Avanqard

elit

2,6

2,5

3.75

Avanqard

CƏMİ

 

 

4.08

 

 Tərəvəzçilik ET İnstitutu, Qusarçay BTS

11

Pomidor

elit

0.035

0.01

0.847

Zərrabi

12

Xiyar

elit

0,03

0.011

0.614

Azəri

13

Soğan

elit

0,16

0.035

1.278

Sabir

14

Kələm

elit

0

0

0

Azərbaycan

CƏMİ

 

 

2.74

 

 Tərəvəzçilik ET İnstitutu, Lənkəran BTS

15

Pomidor

s/elit

0,0085

0.003

0.356

Leyla,Zəfər

elit

0,098

0.024

2.033

Leyla,İlkin,

Zəfər, Alsu

16

Xiyar

s/elit

0.01

0.008

0.625

Azəri

elit

0,1

0.025

1.395

Azəri

17

Soğan

elit

0,105

0.025

0.913

Sabir

CƏMİ

 

 

5.32

 

 Tərəvəzçilik ET İnstitutu, Abşeron YTT

18

Pomidor

s/elit

0

0

0

Zərrabi,Alsu

elit

0,015

0.015

1.27

Zərrabi,Alsu

19

Xiyar

s/elit

0

0

0

Azəri

elit

0,015

0.009

0.5

Azəri

20

Soğan

s/elit

0

0

0

Sabir

elit

0,042

0.02

0.73

Sabir

21

Kələm

s/elit

0

0

0

Azərbaycan

CƏMİ

 

 

2.5

 

 Tərəvəzçilik ET İnstitutu, Tovuz BTS

21

Kartof

s/elit

11.5

11.5

20.7

Əmiri,Sevinc

elit

31.0

31.0

41.85

Əmiri,Sevinc

CƏMİ

 

 

62.55

 

 Tərəvəzçilik ET İnstitutu, Şəmkir DM

22

Kartof

s/elit

10.0

10.0

18.0

Əmiri,Telm.

elit

27.0

27.0

36.45

Əmiri,Telm.

CƏMİ

 

 

54.45

 

Gəncə RAEM

23

Pambıq

artırma

0.2

0.2

0.2

Gəncə-2-110

s/elit

1.5

1.5

0.9

AzNİXİ-195

elit

10.0

10.0

5.0

AzNİXİ-195

CƏMİ

 

 

6.1

 

Salyan RAEM

24

Pambıq

artırma

0.3

0.12

0.12

Gəncə-110

s/elit

1.0

1.0

0.6

Gəncə-110

elit

13.7

6.0

3.0

Gəncə-110

CƏMİ

 

 

3.72

 

Mil (Beyləqan) TS

25

Pambıq

artırma

0.3

0.12

0.12

Gəncə-8

s/elit

1.2

1.0

0.6

Gəncə-8

elit

14.1

6.0

3.0

Gəncə-8

CƏMİ

 

 

3.72

 

Şirvan (Ucar) TS

26

Pambıq

artırma

0.04

0.04

0.04

Gəncə-103

s/elit

0.5

0.5

0.3

Gəncə-103

elit

3.0

3.0

1.5

Gəncə-103

CƏMİ

 

 

1.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqrar  Mərkəzin təsərrüfatlarında kənd təsərrüfatı bitkilərinin 2015-ci ildə məhsul, toxum və ting istehsalı haqqında

MƏLUMAT

S.s

ET İnstitutlari və RAEİMM-lərin

adı

Əkin  sahəsi,

ha

Ümumi məhsul,

ton

Məhsuldarlıq,

s/ha

Toxum,

ton

 

2014

2015

%

2014

2015

%

2014

2015

%

2014

2015

%

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

T a x ı l ç ı l ı q     ü z r ə

 

1

 Əkinçilik ET İnstitutu

797.6

777.3

97.5

1599.9

2064.2

129.0

20.0

26.6

133.0

1007.4

1210.3

120.0

 

2

Bitki Mühafizə TB ET İnstitutu

140.0

140.0

100.0

251.6

290.4

115.4

18.0

20.7

115.0

130.4

68.0

52.1

 

3

 Əkinçilik(yem) ET İnstitutu

154.5

126.6

81.9

69.3

151.2

218.2

4.5

11.9

264.4

25.4

24.7

97.2

 

4

Tərəvəzçilik ET İnstitutu

193.5

203.8

105.3

253.4

434.9

171.6

13.1

21.3

162.6

104.0

 

 

 

5

Meyvəçilik və Çayçılıq ET İnstitutu

173.0

198.0

114.5

312.9

354.9

113.4

18.0

17.9

99.4

59.0

17.1

29.0

 

6

Baytarlıq ET İnstitutu

8.0

30.0

375.0

7.0

28.9

412.9

8.75

9.63

110.1

 

 

 

 

7

Heyvandarlıq ET İnstitutu

133.0

119.0

89.5

59.4

153.3

258.1

4.5

13.1

291.1

 

 

 

 

8

Üzümçülük və Şərabçılıq ETİ

176.0

184.0

104.5

213.3

403.6

189.2

12.1

21.9

181.0

22.0

20.5

93.2

 

9

Gəncə RAEİMM

76.0

55.0

72.4

163.6

136.4

83.4

21.5

24.8

115.3

84.0

40.0

47.6

 

10

Salyan RAEİMM

90.0

80.0

88.9

261.2

268.2

102.7

29.0

33.5

115.5

200.0

196.5

98.3

 

11

Kürdəmir RAEİMM

366.0

217.0

59.3

200.0

382.0

191.0

5.5

17.6

320.0

27.7

98.0

353.8

 

12

Beyləqan RAEİMM

60.0

60.0

100.0

128.0

204.0

159.4

21.3

34.0

159.6

104.5

138.5

132.5

 

13

Şəki RAEİMM

50.0

50.0

100.0

70.3

132.1

187.9

14.1

26.4

187.2

30.0

57.1

190.3

 

14

Quba RAEİMM

18.0

18.0

100.0

36.0

47.7

132.5

20.0

26.5

132.5

 

 

 

 

15

 Tərtər RAEİMM

9.5

7.7

81.0

26.1

23.1

88.5

27.5

30.0

109.1

18.9

16.6

87.8

 

16

Lənkəran RAEİMM

19.0

20.0

105.3

36.0

40.0

111.1

18.9

20.0

105.8

22.0

25.0

113.6

 

17

Azərbaycan-Türkiyə TAOM

480.0

480.0

100.0

1152.0

1584.1

137.5

24.0

33.0

137.5

745.0

1030.4

138.3

 

 

AEİMM üzrə cəmi:

2944.1

2766.4

94.0

4840.0

6699.0

138.4

16.4

24.2

147.7

2580.3

2942.7

114.0

 

 

Q a r ğ ı d a l ı     ü z r ə

 

1

Əkinçilik ET İnstitutu

62.0

33.0

53.0

67.9

15.0

22.0

11.0

4.5

40.9

7.2

8.0

111.0

 

N o x u d   ü z r ə

 

1

Əkinçilik ET İnstitutu

33.6

11.0

32.7

86.6

3.7

4.3

25.8

3.4

13.2

3.6

1.4

38.9

 

 

P a m b ı q ç ı l ı q     ü z r ə

 

1

Bitki Mühafizə TB ET İnstitutu

31.0

28.0

90.3

63.9

84.2

131.8

20.6

30.1

146.1

19.2

18.5

96.6

 

2

Gəncə RAEİMM

29.0

26.0

89.7

64.3

42.5

66.1

22.1

16.4

74.2

30.0

11.5

38.3

 

3

Salyan RAEİMM

30.0

17.0

56.7

56.3

39.3

69.8

18.8

23.1

122.9

31.6

15.0

47.5

 

4

Kürdəmir RAEİMM

5.0

5.0

100.0

3.0

1.5

50.0

6.0

3.0

50.0

1.5

0.8

53.3

 

5

Beyləqan RAEİMM

15.0

15.0

100.0

33.0

35.0

106.1

22.0

23.3

105.9

12.1

17.3

143.0

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

6

Tərtər RAEİMM

25.0

44.0

176.0

37.2

81.0

217.7

14.9

18.4

123.5

17.3

 

 

 

 

AEİMM üzrə cəmi:

135.0

135.0

100.0

257.7

283.5

110.0

19.1

21.0

109.9

111.7

63.1

56.5

 

 

Yemçilik üzrə (yonca və s.)

 

1

 Əkinçilik(yem) ET İnstitutu

97.0

72.0

74.2

235.1

134.4

57.2

25.8

18.7

72.5

7.0

4.6

65.7

 

2

Əkinçilik ET İnstitutu

62.5

47.5

76.0

85.6

84.0

98.0

13.7

17.7

129.0

 

 

 

 

3

Bitki Mühafizə TB ET İnstitutu

122.8

124.8

101.6

756.0

690.0

91.3

61.6

55.3

89.8

 

 

 

 

4

Tərəvəzçilik ET İnstitutu

44.0

17.0

38.6

68.5

28.3

41.3

15.6

16.6

106.4

 

 

 

 

5

 Baytarlıq  ET nstitutu

30.0

20.0

66.7

53.0

64.2

121.1

17.7

32.1

181.4

 

 

 

 

6

 Heyvandarlıq ET İnstitutu 

16.0

16.0

100.0

21.9

27.8

126.9

13.7

17.3

126.3

 

 

 

 

7

Üzümçülük və Şərabçılıq ETİ

18.0

16.0

88.9

104.0

98.7

94.9

57.8

61.7

106.7

 

 

 

 

8

Gəncə RAEİMM

43.0

43.0

100.0

139.8

163.0

116.6

32.5

38.0

116.9

 

 

 

 

9

Salyan RAEİMM

40.0

39.0

97.5

82.0

185.0

225.6

20.5

47.4

231.2

1.5

1.5

100.0

 

10

Kürdəmir RAEİMM

70.0

70.0

100.0

245.0

560.0

228.6

35.0

80.0

228.6

 

 

 

 

11

Beyləqan RAEİMM

25.0

25.0

100.0

114.0

132.5

116.2

45.6

53.0

116.2

 

 

 

 

 

AEİMM üzrə cəmi:

568.3

490.3

86.3

1904.9

2167.9

113.8

33.5

44.2

132.0

8.5

6.1

71.8

 

 

Tərəvəzçilik üzrə

 

1

 Tərəvəzçilik ET İnstitutu

32.4

67.6

208.6

435.4

408.1

93.7

134.4

60.4

44.9

2.3

0.61

26.5

 

2

AzTTAOM

70.0

80.0

114.3

150.0

500.0

333.3

21.4

62.5

292.1

 

 

 

 

3

 Əkinçilik ET İnstitutu

1.6

2.0

125.0

21.1

27.6

130.8

131.9

138.0

104.6

 

 

 

 

 

Kartofçuluq üzrə

 

1

Tərəvəzçilik ET İnstitutu

23.0

16.2

70.4

254.3

173.2

68.1

110.6

106.9

96.7

61.6

99.2

161.0

 

2

 Əkinçilik(yem) ET İnstitutu

8.9

 

 

17.0

 

 

19.1

 

 

 

 

 

 

 

Bağçılıq üzrə

 

1

Meyvəçilik və Çayçılıq ET İnstitutu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------Tumlu meyvələr

73.86

63.94

86.6

382.4

383.2

100.2

52.0

60.0

115.4

 

 

 

 

 

-------Çəyirdəkli meyvələr

------ Qərzəkli meyvələr

13.38

10.37

77.5

31.7

34.21

107.9

23.7

32.9

138.8

 

 

 

 

 

36.46

35.46

96.9

50.5

18.97

37.6

13.9

5.4

38.8

 

 

 

 

 

------ Subtropik meyvələr

42.59

40.59

95.3

52.0

86.79

166.9

12.2

21.4

175.4

 

 

 

 

 

------ Çay yarpağı

6.0

3.8

63.3

3.36

3.39

100.9

5.6

8.9

158.9

 

 

 

 

 

------ Ting istehsalı,min ədədlə

12.0

12.0

100.0

25.1

18.5

73.7

2.1

1.54

73.3

 

 

 

 

2

Quba RAEİMM –Tumlu meyvələr

 63.1

63.1

100.0

95.7

106.7

111.5

15.2

16.9

111.2

 

 

 

 

 

----- Çəyirdəkli meyvələr

8.5

8.5

100.0

25.0

7.25

29.0

29.4

8.53

29.0

 

 

 

 

 

------ Ting istehsalı, min ədədlə

1.15

1.15

100.0

12.0

 

 

4.8

 

 

 

 

 

 

3

Üzümçülük və Şərabçılıq ETİ-Üzüm

23.2

23.2

100.0

24.5

27.6

112.7

10.6

11.9

112.3

 

 

 

 

 

------ Ting istehsalı, min ədədlə

4.5

5.0

111.1

68.8

94.6

137.5

15.3

18.9

123.7

 

 

 

 

 

 

Cədvəl  2.

Aqrar  Mərkəzin  RAEİMM-lərində 2014-2015-ci illərin təsərrüfat göstəricilərinə dair

MƏLUMAT

RAEİMM-lərin

adi

Illər üzrə

Təhkim olunmuş torpaq sahəsi,ha

Əkin  altında, ha

O c ü m l ə d ə n

 

 

Taxıl

Pambıq

Çoxillik ot- yonca

Meyvə

 

 

Əkin sahəsi,

ha

Məhsuldarlıq,     s/ha

Ümumi məhsul,     ton

Toxum.ton

Əkin sahəsi,

ha

Məhsuldarlıq,     s/ha

Ümumi məhsul,     ton

Toxum.ton

Əkin sahəsi,

ha

Məhsuldarlıq,     s/ha

Ümumi məhsul,     ton

Toxum.ton

Əkin sahəsi, ton

Ümumi məhsul.   ton

Digər bitkilər,    ha

İstifadəsiz və ya dincə qalıb, ha

Gəncə RAEİMM

2014

206.0

161.0

76.0

21.5

163.6

84.0

29.0

22.1

64.3

30.0

43.0

32.5

139.8

 

8.0

 

13.0

32.0

2015

206.0

174.0

55.0

24.8

136.4

40.0

26.0

16.4

42.5

11.5

43.0

38.0

163.0

 

8.0

 

 

42.0

Salyan RAEİMM

2014

150.0

160.0

90.0

29.0

261.2

200.0

30.0

18.8

56.3

31.6

40.0

20.5

82.0

1.5

 

 

 

33.0

2015

150.0

136.0

80.0

33.5

268.2

196.5

17.0

23.1

39.3

15.0

39.0

47.4

185.0

1.5

 

 

 

20.0

Kürdəmir RAEİMM

2014

910.0

441.0

366.0

5.5

200.0

27.7

5.0

6.0

3.0

1.5

70.0

35.0

245.0

 

 

 

 

204.0

2015

910.0

292.0

217.0

17.6

382.0

98.0

5.0

3.0

1.5

0.8

70.0

80.0

560.0

 

 

 

 

353.0

Beyləqan RAEİMM

2014

100.0

100.0

60.0

21.3

128.0

104.5

15.0

22.0

33.0

12.1

25.0

45.6

114.0

 

 

 

 

 

2015

100.0

100.0

60.0

34.0

204.0

138.5

15.0

23.3

35.0

17.3

25.0

53.0

132.5

 

 

 

 

 

Tərtər

RAEİMM

2014

10.0

35.0

9.5

27.5

26.1

18.9

25.0

14.9

37.2

17.3

 

 

 

 

5.3

 

0.5

 

2015

10.0

52.7

7.7

30.0

23.1

16.6

44.0

18.4

81.0

 

 

 

 

 

5.3

 

1.0

 

Lənkəran

RAEİMM

2014

20.0

20.0

19.0

18.9

36.0

22.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

2015

20.0

20.0

20.0

20.0

40.0

25.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

 

Şəki

RAEİMM

2014

100.0

51.0

50.0

14.1

70.3

30.0

 

 

 

 

 

 

 

 

0.42

 

 

 

2015

100.0

50.42

50.0

26.4

132.1

57.1

 

 

 

 

 

 

 

 

0.42

 

 

 

Quba

RAEİMM

2014

115.0

89.6

18.0

20.0

36.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.6

120.7

 

16.1

2015

115.0

89.6

18.0

26.5

47.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.6

114.0

 

16.1

RAEİMM-lər üzrə

2014

1611

1057

688.5

13.4

921.2

487.1

104.0

18.6

193.8

92.5

178.0

32.6

580.8

1.5

72.0

120.7

15.5

290.0

2015

1611

914.7

507.7

24.3

1233.5

571.7

107.0

18.6

199.3

44.6

177.0

58.8

1040.5

1.5

72.0

114.0

2.5

431.1

 

Qeyd: 1.Salyan RAEİMM-də 6  ha əkin sahəsi icarəyə götürülüb.                

            2.Tərtər RAEİMM-də 44 ha pambıq sahəsi icarəyə götürülüb.

            3.Şəki RAEİMM  65 ha sahədən istifadə edə bilmir,15 ha icarəyə götürür.

 

                                                                                                                                                                             Cədvəl  3.

 Tərəvəzçilik ET İnstitutunun  təcrübə təsərrüfatlarında

2014-2015-ci illərin təsərrüfat göstəricilərinə dair

 

M Ə L U  M A  T

 

Təsərrüfatların                adı

İllər üzrə

Təhkim olunmuş torpaq sahəsi, ha

     Əkin  altında, ha

O   c ü m l ə d ə n

 

 

Taxıl

Kartof

Tərəvəz

Yem bitkiləri

Digər bitkilər,         ha

Əkin sahəsi ,      ha

Məhsuldarlıq,   s/ha

Ümumi məhsul,   ton

Toxum,             ton

Əkin sahəsi,       ha

Məhsuldarlıq,   s/ha

Ümumi məhsul,   ton

Toxum,             ton

Əkin sahəsi,       ha

Ümumi məhsul,   ton

Toxum,             ton

Əkin sahəsi,       ha

Məhsuldrlıq,    s/ha

Ümumi məhsul,   ton

İstifadəsiz və ya dincə qalıb, ha

Qusarçay

BTS

2014

161.8

150.0

125.0

1.04

130.0

66.0

 

 

 

 

10.0

14.3

0.54

15.0

 

 

 

 

2015

161.8

150.0

100.0

24.8

248.0

 

 

 

 

 

50.0

25.0

0.225

 

 

 

 

 

Lənkəran

BTS

2014

87.6

45.0

20.0

22.5

45.0

38.0

 

 

 

 

12.9

133.1

0.24

12.0

11.6

14.0

 

20.0

2015

87.6

55.8

40.0

15.0

59.0

 

 

 

 

 

10.8

356.0

0.31

5.0

14.0

7.0

 

9.0

Tovuz

BTS

2014

60.0

35.5

14.5

21.5

31.2

 

17.0

119.8

203.8

30.8

 

 

 

4.0

32.5

13.0

 

24.5

2015

60.0

36.0

22.0

24.6

54.1

 

10.0

123.3

123.3

52.8

 

 

 

4.0

32.5

13.0

 

24.0

Şəmkir

DM

2014

30.0

25.0

19.0

11.7

22.2

 

6.0

84.0

50.5

30.8

 

 

 

 

 

 

 

2.0

2015

30.0

25.0

18.8

20.6

38.8

 

6.2

80.5

49.9

46.4

 

 

 

 

 

 

 

2.0

Apşeron

YTT

2014

98.0

43.2

15.0

16.7

25.0

 

 

 

 

 

9.5

28.8

1.5

13.0

32.0

41.5

0.35

31.0

2015

98.0

43.2

23.0

15.2

35.0

 

 

 

 

 

6.8

27.1

0.072

8.0

10.3

8.25

 

31.0

Cəmi:

2014

437.4

298.7

193.5

13.1

253.4

104.0

23.0

110.6

254.3

61.6

32.4

435.4

2.3

44.0

15.6

68.5

0.35

77.5

2015

437.4

310.0

203.8

21.3

434.9

 

16.2

106.9

173.2

99.2

67.6

408.1

0.61

17.0

16.6

28.25

 

66.0

 

                                    

                                                                                                                                                                             Cədvəl  4.

 Əkinçilik ET İnstitutunun təcrübə təsərrüfatlarında

 2014-2015-ci illərin təsərrüfat göstərcilərinə dair

 

M Ə L U M A T

 

Təsərrüfatların                adı

İllər üzrə

Təhkim olunmuş torpaq sahəsi, ha

Əkin  altında, ha

O c ü m l ə d ə n

Digər bitkilər altında olan sahə, ha

İstifadəsiz və ya dincə qalıb , ha

Taxıl

Yonca

Qarğıdalı

Noxud

Əkin sahəsi,

ha

Məhsuldarlıq,        s/ha

Ümumi məhsul,     ton

Toxum,                   ton

Əkin sahəsi,

ha

Məhsuldarlıq,        s/ha

Ümumi məhsul,     ton

Əkin sahəsi,           ha

Ümumi məhsul,     ton

Toxum,                   ton

Əkin sahəsi,           ha

Ümumi məhsul,     ton

Toxum,                   ton

Tərtər

BTS

2014

675.5

339.0

280.4

23.4

655.6

396.2

30.0

17.6

53.0

18.0

14.3

 

1.6

21.1

 

9.0

210.0

2015

675.5

329.0

288.0

30.1

866.5

484.8

30.0

18.7

56.0

 

 

 

 

 

 

11.0

210.0

Qobustan

BTS

2014

517.0

316.0

243.0

22.1

535.9

348.6

24.0

1.1

8.6

 

 

 

24.0

63.1

3.0

25.0

196.0

2015

517.0

234.0

220.0

26.5

583.3

342.0

 

 

 

 

 

 

6.0

2.7

1.4

8.0

249.0

Cəlilabad  BTS

2014

156.4

98.6

90.6

11.9

107.8

63.8

 

 

 

 

 

 

8.0

2.4

0.59

 

57.8

2015

156.4

83.7

78.7

22.1

173.4

112.5

 

 

 

 

 

 

5.0

1.0

 

 

72.7

Zaqatala

 BTS

2014

170.0

124.8

91.8

17.4

159.8

100.0

 

 

 

33.0

53.6

7.2

 

 

 

 

17.2

2015

170.0

132.1

99.1

21.7

215.0

129.0

 

 

 

33.0

15.0

8.0

 

 

 

 

10.0

Şəki

DM

2014

150.0

74.0

56.0

17.8

99.4

69.0

7.0

 

 

11.0

 

 

 

 

 

 

30.0

2015

150.0

63.0

56.0

26.3

147.1

86.1

7.0

40.0

28.0

 

 

 

 

 

 

 

41.0

Abşeron

YTT

2014

172.0

41.2

35.8

11.6

41.4

29.8

1.5

16.0

24.0

 

 

 

 

 

 

3.9

14.9

2015

172.0

46.0

35.5

24.1

78.9

55.9

10.5

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0

11.0

Cəmi:

 

2014

1840.9

993.6

797.6

20.0

1599.9

1007.4

62.5

13.7

85.6

62.0

67.9

7.2

33.6

86.6

3.6

37.9

525.9

2015

1840.9

887.8

777.3

26.6

2064.2

1210.3

47.5

17.7

84.0

33.0

15.0

8.0

11.0

3.7

1.4

22.0

593.7

 

 

                                                                                                                                                                           Cədvəl  5.

Əkinçilik ET İnstitutunun (yem)  təcrübə təsərrüfatlarında

2014-2015-ci illərin təsərrüfat göstəricələrinə dair  

 

M Ə L U M A T

 

 

 

 

Təsərüfatın

 

adı

İllər üzrə

Təhkim olunmuş torpaq sahəsi, ha

Əkin  altında ,     ha

O   c ü m l ə d ə n

 

İstifadəsiz və dincə  qoyulan sahə,ha

Yonca

Xaşa

Taxıl

Digər bitkilər,         ha

Əkin sahəsi ,      ha

Məhsuldarlıq,    s/ha

Ümumi məhsul,     ton

Toxum,ton

Əkin sahəsi,       ha

Məhsuldarlıq,    s/ha

Ümumi məhsul,     ton

Toxum,ton

Əkin sahəsi,       ha

Məhsuldarlıq,    s/ha

Ümumi məhsul,     ton

Toxum,ton

Kürdəmir

TST

2014

150.0

126.3

57.0

16.5

94.1

1.6

 

 

 

 

69.0

5.2

36.4

25.4

0.3

22.7

2015

150.0

102.0

41.0

 

 

2.5

 

 

 

 

61.0

11.0

67.1

 

 

48.0

Ağstafa

TS

2014

63.0

43.0

27.0

44.1

119.0

2.3

2.0

 

 

0.4

8.0

14.0

11.2

 

6.0

11.0

2015

63.0

37.0

27.0

46.4

125.4

1.5

 

 

 

0.6

8.0

12.2

9.8

 

2.0

6.0

Şəki        DM

2014

125.0

50.0

 

 

 

 

 

 

 

 

50.0

 

 

 

 

70.0

2015

125.0

30.0

 

 

 

 

 

 

 

 

30.0

16.4

49.2

24.7

 

90.0

Gədəbəy    DM

2014

20.0

5.4

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

8.8

2.2

 

2.9

0.6

2015

20.0

2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

19.6

5.1

 

 

3.4

Abşeron YTT

2014

388.4

38.2

7.0

31.4

22.0

1.7

4.0

 

 

1.0

25.0

7.8

19.5

 

6.2

20.8

2015

388.4

34.0

4.0

22.5

9.0

 

 

 

 

 

25.0

8.0

20.0

 

5.0

25.0

Cəmi:

2014

746.4

262.9

91.0

25.8

235.1

5.6

6.0

 

 

1.4

154.5

4.5

69.3

25.4

15.4

125.1

2015

746.4

205.6

72.0

18.7

134.4

4.0

 

 

 

0.6

126.6

11.9

151.2

24.7

7.0

172.4

 

 

 

  

                                                                                                                                                                          Cədvəl  6.

 

 Bitki Mühafizəsi və Texniki Bitkilər ET İnstitutunun təcrübə təsərrüfatlarında

2014-2015-ci illərin təsərrüfat göstəricilərinə dair

                                                                                                                                      

M Ə L U M A T

 

 

 

Təsərrüfatların

adı

Illər üzrə

Təhkim olunmuş torpaq sahəsi,ha

Əkin  altında ,     ha

O c ü m l ə d ə n

Pambıq

Taxıl

Yonca

Əkin sahəsi,

ha

Ümumi məhsul, ton

Məhsuldarlıq, s/ha

Toxum,ton

Əkin sahəsi,

ha

Ümumi məhsul, ton

Məhsuldarlıq, s/ha

Toxum,ton

Əkin sahəsi,

ha

Ümumi məhsul, ton

Məhsuldarlıq, s/ha

Toxum,ton

Mil (Beyləqan) TS

2014

235.0

180.8

23.0

50.6

22.0

15.2

60.0

139.6

23.2

95.4

97.8

696.0

71.1

 

2015

235.0

180.8

20.0

68.0

34.0

15.0

60.0

150.4

25.0

68.0

100.8

605.0

60.0

 

Şirvan (Ucar) TS

2014

177.0

140.0

8.0

13.3

16.6

4.0

80.0

112.0

1.4

35.0

25.0

60.0

24.0

 

2015

177.0

112.0

8.0

16.2

20.3

3.54

80.0

140.0

17.5

 

24.0

85.0

35.4

 

Cəmi:

2014

412.0

375.0

31.0

63.9

20.6

19.2

140.0

251.6

18.0

130.4

122.8

756.0

61.6

 

2015

412.0

292.8

28.0

84.2

30.1

18.54

140.0

290.4

20.7

68.0

124.8

690.0

55.3

 

 

                                                                                                                                           

                                 

                                  

                                                                                                                                                     Cədvəl  7.

Azərbaycan-Türkiyə Toxumçuluq Araşdırma Ortaq Müəssisəsində

2014-2015-ci illərin təsərrüfat göstəricələrinə dair

 

M Ə L U M A T

 

 

S.s

 

K/t bikilərinin

adı

 

 Illər

üzrə

Əkin sahəsi,

ha

Məhsul istehsalı,

ton

Məhsuldarlıq,

s/ha

Toxum istehsalı,

ton

Proqnoz

 

Fakt

Proqnoz

 

Fakt

Proqnoz

 

Fakt

Proqnoz

 

Fakt

1

Taxıl

2014

480.0

480.0

1142.0

1152.0

23.8

24.0

722.4

745.0

2015

480.0

480.0

1152.0

1584.1

24.0

33.0

992.0

1030.4

2

Yonca

2014

20.0

 

160.0

 

 

 

 

 

2015

20.0

 

100.0

 

 

 

 

 

3

Tərəvəz

2014

110.0

70.0

1100.0

150.0

100.0

21.4

 

 

2015

80.0

80.0

800.0

500.0

100.0

62.5

 

 

Təhkim olunmuş torpaq sahəsi.ha

721.0

721.0

 

 

 

 

 

 

Ondan k/t-na yararlı torpaq sahəsi,ha

700.0

700.0

 

 

 

 

 

 

Ondan  2015-ci ildə istifadə olunub,ha

580.0

560.0

 

 

 

 

 

 

Dincə saxlanılıb,ha

120.0

140.0

 

 

 

 

 

 

 

 


Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzinin tabeliyində olan regional aqrar elm və informasiya məsləhət mərkəzlərinin

əhatə etdiyi rayonlardakı toxumçuluq təsərrüfatlarının 2016-cı ildə elit taxıl əkinlərinin vəziyyəti barədə

M Ə L U M A T

                                                                                     Aprel-may

s/s

Təsərrüfatın (toxumçunun) ünvanı  və adı

Bitki

Sort

Toxum haradan

alınıb

Miqdarı,

ton

Əkin sahəsi,

ha

Suvarma

Gübrələmə

Alağa və zərərvericilərə qarşı mübarizə

Çıxış, kollanma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Şəki RAEİMM

 

1

Şəki  r-nu, “Biznes MAYA”

buğda

Şəki-1

Şəki DM

2,92

15

-

1800

15

yaxşı

2

Şəki r-nu, Nəbiyev İdris

buğda

Azəri

Şəki RAEİMM

4,0

20

20

2600

20

“__”

arpa

Cəlilabad-19

Şəki DM

2,0

12

-

1560

12

“__”

3

Şəki r-nu, Lələyeva Dilarə

arpa

Cəlilabad-19

Şəki RAEİMM

2,0

12

-

1680

12

“__”

4

Şəki r-nu, Məmmədov Fikrət

buğda

Azəri

Şəki RAEİMM

3,0

15

-

2250

15

kafi

5

Şəki r-nu, Əliyev Akif

buğda

Azəri

Şəki RAEİMM

3,0

15

-

2250

15

yaxşı

arpa

Cəlilabad-19

2,0

12

-

1800

15

“__”

6

Şəki r-nu, Qələndərov Faiq

 

buğda

Aran

Zaqatala BTS

2,5

12

-

1400

12

“__”

arpa

Qarabağ-22

2,0

12

-

1400

12

“__”

7

Şəki r-nu, F.İbrahimov Vüsal

arpa

Cəlilabad-19

Şəki DM

2,0

12

-

1460

12

“__”

buğda

Ağalı

3,0

15

-

1840

15

“__”

8

Oğuz r-nu, Hacıyev Elşən

arpa

Cəlilabad-19

Şəki RAEİMM

2,0

12

-

1200

12

kafi

9

Oğuz r-nu, Məmmədli Amil

buğda

Azəri

Şəki RAEİMM

5,0

25

-

2500

25

“__”

10

Oğuz r-nu, Sadıqov Cavanşir

 

 

buğda

Qobustan

Gəncə RAEİMM

3,0

15

-

1800

15

“__”

Aran

Şəki DM

2,73

13

-

1500

13

“__”

Qobustan

Tərtər BTS

5,17

24

-

2880

24

“__”

arpa

Qarabağ-22

2,5

15

-

1800

15

“__”

11

Oğuz r-nu, “Beytulla” MMC

Cavadov Arif

buğda

Tale-38

Tərtər BTS

8,0

40

-

4800

40

“__”

arpa

Qarabağ-33

3,355

20,5

-

2500

20,5

“__”

buğda

Aran

Zaqatala BTS

1,5

7,5

-

750

7,5

yaxşı

12

Oğuz r-nu,“Pluton toxumçuluq”

Hacıyev Əhsən

buğda

Aran

Zaqatala BTS

10,0

50

 

 

Qax r/n əkilib

 

Bezostaya-1

Qobustan BTS

5,0

25

 

 

Hacıqabul r/n əkilib

 

arpa

Cəlilabad-19

Qobustan BTS

5,0

39

 

 

Şamaxı r/n əkilib

 

13

Oğuz r-nu, Saadov Saad

buğda

Bezostaya-1

 

Qobustan BTS

5,0

- - -

-

- - -

Qobustan r/n əkilib

 

Aran

5,0

- - -

-

- - -

arpa

Cəlilabad-19

2,0

- - -

-

- - -

14

Oğuz r-nu, Əliyev Xanlar

buğda

Aran

Zaqatala BTS

5,0

25

-

2500

25

kafi

arpa

Cəlilabad-19

Şəki DM

2,0

12

-

1440

12

“__”

15

Oğuz r-nu, Məhəmmədov Elvin

buğda

Aran

Zaqatala BTS

5,0

25

-

3750

25

“__”

16

Oğuz r-nu, Cabbarov Fikrət

buğda

Aran

Zaqatala BTS

4,0

20

-

4000

20

yaxşı

buğda

Şəki-1

Şəki DM

 

2,0

10

-

2000

10

yaxşı

arpa

Cəlilabad-19

2,0

12

-

2200

12

“__”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

17

Qəbələ r-nu, Baxışov Ağalət

buğda

Azəri

Şəki RAEİMM

5,0

25

-

5000

25

“__”

18

Qəbələ r-nu, Mustafayev Şahin

buğda

Azəri

Tərtər BTS

10,0

50

-

6000

50

“__”

19

Qəbələ r-nu, Səddinov Tehran

buğda

Aran

Qobustan BTS

7,0

35

-

4200

35

“__”

20

Qəbələ r-nu, Gilan MMC

(050 290 04 27)

buğda

 

Azəri

Şəki RAEİMM

6,0

30

-

6000

30

“__”

Qobustan

Beyləqan RAEİMM

10,0

50

-

10000

50

“__”

Tərtər BTS

10,3

51

-

10200

51

“__”

Bezostaya-1

ATTAOM

10,0

50

-

10000

50

“__”

arpa

Qarabağ-22

ATTAOM

10,0

55

-

11000

55

“__”

21

Zaqatala r-nu, Muxax İKF,

  Mahmudov A.

arpa

Qarabağ-22

Tərtər BTS

2,0

12

-

-

12

“__”

buğda

Aran

Zaqatala BTS

10,0

50

-

7500

50

“__”

22

Zaqatala r-nu,  Məmmədova G.

buğda

Aran

Zaqatala BTS

4,0

20

-

3000

20

 

23

Zaqatala r-nu,  Həsənov Telman

 

buğda

Aran

Zaqatala BTS

6,0

30

-

4500

30

“__”

2,0

10

-

1500

10

“__”

24

Mingəçevir , Seyidov Maarif

 

buğda

Azəri

Şəki RAEİMM

10,6

53

-

6360

53

əla

arpa

Cəlilabad-19

0,5

3

-

360

3

yaxşı

buğda

Aran

Qobustan BTS

5,0

25

-

3000

25

“__”

arpa

Cəlilabad-19

4,0

25

-

3000

25

“__”

Cəmi:

 

 

 

226.1

 

 

 

 

 

Lənkəran RAEİMM

25

Cəlilabad  r-nu, “Germi” KFT

buğda

Bərəkətli-95

Cəlilabad BTS

10,62

50

dəmyə

N200

amin duzu

sümbül

26

Cəlilabad  r-nu, Babayev Asif

buğda

Qarabağ

Cəlilabad BTS

2,24

10

dəmyə

N250

“__”

“__”

27

Cəlilabad  r-nu, Avanqard MMC

buğda

Qarabağ

Cəlilabad BTS

16,0

82

suvarılan

N200

“__”

“__”

28

Astara  r-nu,Rzayev Nazim

buğda

Bərəkətli-95

Lənkəran RAEİMM

5.0

25

dəmyə

N250

“__”

“__”

29

Masallı  r-nu, Abıyeva Turə

buğda

Tale-38

Salyan RAEİMM

6.0

30

dəmyə

N200

“__”

“__”

Qarabağ

6,9

35

dəmyə

N250

“__”

“__”

Mirbəşir

Cəlilabad BTS

5,48

27

dəmyə

N200

“__”

“__”

arpa

Qarabağ-22

2

10

dəmyə

N250

“__”

“__”

Cəlilabad-19

Salyan RAEİMM

2

10

dəmyə

N250

“__”

“__”

Cəmi:

 

 

 

56,8

279

 

 

 

 

Tərtər RAEİMM

 

30

Bərdə r-nu,”İlhamlı-Kənan” KFT MMC,Əliyev İbrahim

buğda

Murov-2

Tərtər BTS`

5

25

25

25

-

yaxşı

Zirvə-85

5

25

25

25

-

“__”

arpa

Qarabağ-22

3

22

22

22

-

“__”

31

Bərdə r-nu, Yellicə K FT

İbtahimov Əhməd

buğda

Murov-2

Tərtər BTS

3

18

18

18

-

“__”ı

arpa

Qarabağ-22

1,4

10

10

10

-

“__”

32

Bərdə r-nu, Cavid KFT İbişov Ə

buğda

Murov-2

Tərtər BTS

3

15

15

15

15

“__”

Zirvə-85

3

15

15

15

15

orta

33

Bərdə r-nu,“Elkiyar”İKŞ,  Ziyadov İkram

buğda

Murov-2

Tərtər BTS

10

50

50

50

50

yaxşı

Zirvə-85

10

50

50

50

50

“__”

arpa

Qarabağ-22

4

32

32

32

32

“__”

34

Bərdə r-nu, Alaçadırlı

Rüstəm KFT  Mustafayev Əli

buğda

Zirvə-85

Tərtər BTS

4

20

20

 

20

“__”

Murov-2

5,53

28

28

28

28

“__”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

35

Bərdə r-nu, Divanlı KFT 

 Musayev  Salman

buğda

Əzəmətli-95

Tərtər BTS

5

25

25

25

25

“__”

arpa

Qarabağ-22

1

7

7

7

7

“__”

36

Bərdə r-nu, Zümürxan 

 Cümşüdov Etibar

buğda

Murov-2

Tərtər BTS

6

30

30

30

30

“__”

arpa

Qarabağ-22

1,5

10

10

10

10

“__”

37

Bərdə r-nu, Cavid-N 

Hüseynov Namiq

buğda

Qırmızıgül

Tərtər BTS

5,88

30

30

30

30

“__”

38

Tərtər r-nu, Qarağacı MMC 

Qurbanov Fərman

buğda

Qırmızıgül

Tərtər BTS

10

66

66

66

66

“__”

Şəfəq

6,32

42

42

42

42

“__”

arpa

Qarabağ-22

2,6

20

20

20

20

“__”

39

Tərtər r-nu,F.Cümşüdov Mirzə

buğda

Zirvə-85

Tərtər BTS

6,9

35

35

35

35

“__”

40

Yevlax r-nu,  MKT-İK MMC

 

arpa

Qarabağ-22

Tərtər BTS

10.0

-

 

 

İmişlidə əkib

 

buğda

Murov-2

5.0

-

 

 

İmişlidə əkib

 

41

Yevlax r-nu,  Azərtoxum   MMC

buğda

Qırmızıgül

Tərtər BTS

17,47

74

74

74

74

“__”

42

Ağdam r-nu, Atçılıq zavodu DKTİM MMC

buğda

Əzəmətli-95

Tərtər BTS

9

45

45

45

45

“__”

arpa

Qarabağ-22

3

20

20

20

20

“__”

Cəmi:

 

 

 

146.6

 

 

 

 

 

Quba RAEİMM

43

Xaçmaz  r-nu, “Real  inkişaf”

arpa

Qarabağ-22

ATTAOM(Xaçmaz)

3,0

20

20

-

20

yaxşı

44

Quba r-nu,

F. Hacıyev Hacıbala

arpa

Qarabağ-22

ATTAOM(Xaçmaz)

5,0

28

28

-

28

“__”

buğda

Qobustan

Qobustan BTS

6,65

33

33

-

33

“__”

45

Quba r-nu,

F. Əhmədov Adəm

buğda

Qobustan

ATTAOM

(Xaçmaz)

9,8

44

44

-

44

“__”

Bezostaya-1

8,0

36

36

-

36

“__”

arpa

Qarabağ-22

2,0

11

11

-

11

“__”

Cəlilabad-19

Abşeron YTT

3,0

16

16

-

16

“__”

46

Quba r-nu, MÇETİ Rüstəmov İ.

buğda

Aran

ATTAOM(Xaçmaz)

9,9

45

25

20

45

“__”

47

Xaçmaz r-nu,

F.İsayev Qalib

buğda

Əzəmətli-95

ATTAOM

(Xaçmaz)

5,8

29

29

-

29

“__”

arpa

Qarabağ-22

5,0

28

28

-

28

“__”

48

Xaçmaz r-nu,  “Azərbaycan”

DKTİM Poladov Murad

buğda

Əzəmətli-95

ATTAOM

(Xaçmaz)

12,0

54

54

-

54

“__”

49

Şabran  r-nu,

F.İbrahimov Mənsur

buğda

Əzəmətli-95

ATTAOM

(Xaçmaz)

5,0

25

25

-

25

“__”

arpa

Qarabağ-22

4,0

22

22

-

22

“__”

50

Şabran  r-nu, “Elit ting” MMC

Həsənov Qəşəm

buğda

Əzəmətli-95

ATTAOM

(Xaçmaz)

10,0

55

55

-

55

“__”

arpa

Qarabağ-22

 

3,0

20

20

-

121,0

“__”

51

Xaçmaz r-nu, 

F.Haqverdiyev Vüqar

arpa

Qarabağ-22

 

2,0

14,0

14,0

-

14,0

“__”

buğda

Qobustan

Qobustan BTS

5,0

31

31

-

31

“__”

Bezostaya-1

ATTAOM(Xaçmaz)

20.0

121.0

121.0

-

121.0

“__”

52

Quba r-nu,  “Şəfəq”

DKTİM

arpa

Qarabağ-22

ATTAOM

(Xaçmaz)

4,0

20

20

-

20

“__”

buğda

Bezostaya-1

4,5

20

20

-

20

“__”

53

Xaçmaz r-nu, 

F.Məmmədova Gülçöhrə

arpa

Qarabağ-22

ATTAOM

(Xaçmaz)

3,0

16

16

-

16

“__”

54

Quba r-nu, 

F.Heybətov Xanlar

buğda

Bezostaya-1

ATTAOM

(Xaçmaz)

3,0

13,6

13,6

-

13,6

“__”

arpa

Qarabağ-22

2,0

11

11

-

11

“__”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

55

Xaçmaz r-nu,  “Nümunə” MMC

Turabova V.

arpa

Cəlilabad-19

Qobustan BTS

3,0

17

17

-

17

“__”

buğda

Qobustan

10,0

50

50

-

50

“__”

56

Şabran  r-nu,

F.Ələsgərov Yasin

arpa

Cəlilabad-19

Qobustan BTS

3,0

19

19

-

19

“__”

buğda

Aran

3,85

19

19

-

19

“__”

57

Şabran  r-nu,F.İbrahimov M.

buğda

Aran

Zaqatala BTS

11,0

55

-

55

55

“__”

Cəmi:

 

 

 

166.5

 

 

 

 

 

Kürdəmir RAEİMM

58

Kürdəmir r-nu,

“Vüqar”KFT

buğda

Bezostaya-1

Kürdəmir RAEİMM

10

50,0

suvarılıb

gübrələnib

aparılıb

yaxşı

arpa

Qarabağ-22

SalyanRAEİMM

3,0

18,0

“__”

“__”

“__”

“__”

59

Kürdəmir r-nu, “Kənan”KFT

Xankişiyev Mehman

buğda

Bezostaya-1

Kürdəmir RAEİMM

6,0

30,0

suvarılıb

gübrələnib

aparılıb

“__”

arpa

Qarabağ-22

Salyan RAEİMM

2,0

13,0

“__”

“__”

“__”

“__”

60

Zərdab r-nu, “İsaqbağı”KFT

buğda

Bezostaya-1

Kürdəmir RAEİMM

1,0

5,0

suvarılıb

gübrələnib

 

“__”

61

Ağsu r-nu,

Mirzəyev Mülkəsahib

buğda

Murov-2

Şəki RAEİMM

2,0

5,0

suvarılıb

gübrələnib

aparılıb

“__”

ƏETİ Abşeron YTT

3,29

17,0

“__”

“__”

“__”

“__”

62

Ağdaş r-nu,

Vahabov Vahab

buğda

Azəri

Şəki RAEİMM

5,0

25,0

suvarılıb

gübrələnib

aparılıb

“__”

Şəki-1

Şəki DM

7,32

37,0

“__”

“__”

“__”

“__”

arpa

Cəlilabad-19

Şəki RAEİMM

1,0

6,5

“__”

“__”

“__”

“__”

Şəki DM

2,0

12,5

“__”

“__”

“__”

“__”

63

Zərdab r-nu,

F.Mahmudov Asif

buğda

Qobustan

Beyləqan RAEİMM

5,0

25,0

suvarılıb

gübrələnib

aparılıb

“__”

arpa

Qarabağ-33

Zaqatala BTS

3,0

20,0

“__”

“__”

“__”

“__”

64

Kürdəmir r-nu, “Əli” KM

Babayev Cümşüd

buğda

Murov-2

Mil (Beyləqan) TS

15,0

75,0

suvarılıb

gübrələnib

aparılıb

“__”

arpa

Qarabağ-22

3,0

20,0

“__”

“__”

“__”

“__”

65

İsmayıllı r-nu,

Həsənov Müşfiq

buğda

Murov-2

Mil (Beyləqan) TS

7,0

35,0

suvarılıb

gübrələnib

aparılıb

“__”

Şəki RAEİMM

10,0

50,0

“__”

“__”

“__”

“__”

arpa

Qarabağ-33

Mil (Beyləqan) TS

5,0

33,0

“__”

“__”

“__”

“__”

Tərtər BTS

2,0

13,0

“__”

“__”

“__”

“__”

66

Ağsuı r-nu,  “Süsən”

AQRO MMC

buğda

Qobustan

Tərtər BTS

35,0

175,0

suvarılıb

 

aparılıb

“__”

Qobustan BTS

34,0

170,0

“__”

 

“__”

“__”

Fatimə

 

Tərtər BTS

5,0

25,0

“__”

 

“__”

“__”

Aran

5,0

25,0

“__”

 

“__”

“__”

Qırmızıgül

20,0

98,0

“__”

 

“__”

“__”

Murov-2

5,0

25,0

“__”

 

“__”

“__”

arpa

Qarabağ-22

ATTAOM(Xaçmaz)

10,0

50,0

“__”

 

“__”

“__”

Cəlilabad-19

ƏETİ Abşeron YTT

6,0

30,0

“__”

 

“__”

“__”

67

Şamaxı r-nu,

F.Allahverdiyev Zaur

buğda

Bezostaya-1

Qobustan BTS

5,0

25,0

dəmyə

aparılıb

aparılıb

“__”

arpa

Cəlilabad-19

2,0

13,0

“__”

“__”

“__”

“__”

68

Qobustan r-nu,

Hüseynzadə ad.DKTİM

buğda

Bezostaya-1

Qobustan BTS

5,0

25,0

dəmyə

aparılıb

aparılıb

“__”

Aran

5,0

25,0

“__”

“__”

“__”

“__”

69

Şamaxı r-nu,

“Çuxuryurd” MMC

buğda

Bezostaya-1

Qobustan BTS

5,0

25,0

dəmyə

aparılıb

aparılıb

“__”

Aran

5,0

25,0

“__”

“__”

“__”

“__”

arpa

Cəlilabad-19

3,0

20,0

“__”

“__”

“__”

“__”

70

Şamaxı r-nu,  “Fərid” MMC

Məlikov Maqsud

buğda

Qobustan

Qobustan BTS

10,0

50,0

dəmyə

aparılıb

aparılıb

“__”

Aran

4,0

27,0

“__”

“__”

“__”

“__”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

71

Qobustan r-nu,

F.Kuryayev Mamat

arpa

Cəlilabad-19

Qobustan BTS

2,0

13,0

dəmyə

yox

yox

zəif

buğda

Aran

5,0

25,0

“__”

“__”

“__”

“__”

72

Qobustan r-nu,

F.Zümürxanov Həsən

buğda

Bezostaya-1

Qobustan BTS

5,0

25,0

dəmyə

aparılıb

aparılıb

“__”

Aran

10,0

50,0

“__”

“__”

“__”

yaxşı

73

İsmayıllı r-nu, “Cəfərli-R” MMC

Hacıyev Rövşən

buğda

Aran

Qobustan BTS

5,0

25,0

dəmyə

aparılıb

aparılıb

“__”

arpa

Cəlilabad-19

3,0

30,0

“__”

“__”

“__”

“__”

74

Qobustan r-nu,

F.Əhmədov Ruslan

buğda

Aran

Qobustan BTS

2,4

12,0

dəmyə

aparılıb

aparılıb

“__”

Qobustan

3,2

16,0

“__”

“__”

“__”

“__”

Bezostaya-1

2,0

10,0

“__”

“__”

“__”

“__”

arpa

Cəlilabad-19

2,0

13,0

“__”

“__”

“__”

“__”

75

Qobustan r-nu,  “Əflan” KFT

Qarayev Qoşqar

buğda

Bezostaya-1

Qobustan BTS

7.5

25,0

dəmyə

aparılıb

aparılıb

“__”

arpa

Cəlilabad-19

3,0

30,0

“__”

“__”

“__”

“__”

76

Qobustan r-nu, 

F.Aslanov Alcan

buğda

Bezostaya-1

Qobustan BTS

5,0

25,0

dəmyə

aparılıb

aparılıb

“__”

Aran

3,0

15,0

“__”

“__”

“__”

“__”

arpa

Cəlilabad-19

3,69

27,0

“__”

“__”

“__”

“__”

77

İsmayıllı r-nu,F.Əzizov Teymur

buğda

Aran

Qobustan BTS

7,0

35,0

dəmyə

aparılıb

aparılıb

“__”

78

İsmayıllı r-nu,

F.Hüseynov Ehtiyac

buğda

Aran

Qobustan BTS

7,0

35,0

dəmyə

aparılıb

aparılıb

“__”

arpa

Cəlilabad-19

2,0

13,0

“__”

“__”

“__”

“__”

79

Qobustan r-nu,

F.Əhmədov Telman

buğda

Bezostaya-1

Qobustan BTS

5,0

25,0

dəmyə

aparılıb

aparılıb

“__”

Qobustan

5,0

25,0

“__”

“__”

“__”

“__”

80

Qobustan r-nu,

F.Əhmədov Əlişah

buğda

Aran

Qobustan BTS

2,6

13,0

dəmyə

aparılıb

aparılıb

“__”

Qobustan

1,8

9,0

“__”

“__”

“__”

“__”

81

Qobustan r-nu,

F.Mirzəyev Alay

arpa

Cəlilabad-19

Qobustan BTS

2,0

13,0

dəmyə

aparılıb

aparılıb

“__”

buğda

Aran

Qobustan BTS

5,0

25,0

“__”

“__”

“__”

“__”

82

Qobustan r-nu, Hüseynov H.

buğda

Aran

Qobustan BTS

10,0

25,0

dəmyə

aparılıb

aparılıb

“__”

83

İsmayıllı r-nu,“Həkərəçay” KFT

buğda

Bezostaya-1

Qobustan BTS

6,75

Götürülmüş buğda toxumu İsmayıllı rayonu ərazisində əkilməyib

84

Göyçay r-nu,F.Qasımov Xurşud

buğda

Aran

Zaqatala BTS

5,0

25,0

dəmyə

aparılıb

aparılıb

“__”

Cəmi:

 

 

 

382.5

 

 

 

 

 

Salyan RAEİMM

85

 Salyan r-nu, Həsənov Abdi

arpa

Qarabağ-22

Salyan RAEİMM

2,0

11,0

II su

11,0

11,0

kafi

buğda

Tale-38

6,0

30,0

II su

30,0

30,0

yaxşı

86

Salyan r-nu, Cəlilov Mərdan

arpa

Qarabağ-22

Salyan RAEİMM

7,0

45,0

III su

45,0

45,0

“__”

buğda

Tale-38

6,0

30,0

II su

30,0

30,0

“__”

Tale-38

Tərtər BTS

7.0

35.0

II su

35.0

35.0

“__”

87

Salyan r-nu, İbrahimov S.

arpa

Qarabağ-22

Salyan RAEİMM

4,7

31,0

III su

31,0

31,0

“__”

88

Neftçala r-nu,

Səlimov Əlibala

arpa

Qarabağ-22

Salyan RAEİMM

3,0

20,0

II su

20,0

20,0

“__”

buğda

Bərəkətli-95

Lənkəran RAEİMM

5,0

25,0

II su

25,0

25,0

“__”

89

Hacıqabul r-nu, “Pluton toxumçuluq”Hacıyev Əhsən

buğda

Ağalı

Şəki DM

9,95

50,0

II su

50,0

50,0

“__”

Əzəmətli-95

Tərtər BTS

13,18

66,0

II su

66,0

66,0

“__”

90

Saatlı r-nu,  “Zəhmət” KFT

arpa

Qarabağ-22

Salyan RAEİMM

2,0

13,3

II su

13,3

13,3

“__”

buğda

Əzəmətli-95

Tərtər RAEİMM

5,0

25,0

II su

25,0

25,0

“__”

91

Saatlı r-nu,  “Röyal” KFT

buğda

Əzəmətli-95

Tərtər RAEİMM

5,0

25,0

II su

25,0

25,0

“__”

92

Saatlı r-nu,F.  Qasımov Akif

buğda

Qobustan

Beyləqan RAEİMM

3.0

15,0

II su

15,0

15,0

“__”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

93

Saatlı r-nu,  “Məmmədli” KFT

buğda

Əzəmətli-95

Tərtər RAEİMM

4,0

20,0

II su

20,0

20,0

“__”

94

Saatlı r-nu,  “El gücü” KFT

buğda

Əzəmətli-95

Tərtər RAEİMM

2,64

13,0

II su

13,0

13,0

“__”

95

Saatlı r-nu,  Ağayev Mirnazim

buğda

Murov-2

Mil (Beyləqan) TS

6,0

30,0

II su

30,0

30,0

“__”

arpa

Qarabağ-22

Mil (Beyləqan) TS

3,0

20,0

II su

20,0

20,0

“__”

96

Saatlı r-nu,  Əhmədov X.

buğda

Tale-38

Tərtər BTS

7,0

35,0

II su

35,0

35,0

“__”

97

Sabirabad r-nu, “Tərəqqi” MMC

Həmidov Mirhəmid

buğda

Aran

Tərtər BTS

1,2

6,0

II su

15,0

15,0

“__”

Murov-2

3,78

18,9

II su

18.9

18.9

“__”

arpa

Qarabağ-22

1,0

6,7

II su

15,0

15,0

“__”

98

Biləsuvar r-nu, Əzizov Rüstəm

arpa

Qarabağ-22

Salyan RAEİMM

1,0

6,7

III su

6,7

6,7

“__”

buğda

Aran

Şəki DM

3.0

15,0

III su

15,0

15,0

“__”

99

Biləsuvar r-nu, Zeynalov Yusif

buğda

Qırmızıgül

Beyləqan RAEİMM

3,0

15,0

II su

15,

15,0

“__”

Qobustan

12,0

6,0

II su

60,0

60,0

“__”

100

Biləsuvar r-nu, Sefiyev Dinar

buğda

Əzəmətli-95

Tərtər BTS

5,0

25,0

IIIsu

25,0

25,0

“__”

Murov-2

2,0

10,0

II su

10,0

10,0

“__”

Tale-38

Salyan RAEİMM

3,3

16,5

III su

16,5

16,5

“__”

101

Biləsuvar r-nu, Əcəmov Etibar

buğda

Tale-38

Tərtər BTS

4,0

20,0

III su

20,0

20,0

“__”

102

Biləsuvar r-nu,Quliyev Nurəddin

buğda

Fatimə

Tərtər BTS

5,0

25,0

III su

25,0

25,0

“__”

103

Biləsuvar r-nu, Əliyev Telman

buğda

Tale-38

Tərtər BTS

2,3

11,5

II su

11,5

11,5

“__”

104

Biləsuvar r-nu, NəzərovaPərvanə

 

arpa

Qarabağ-22

Tərtər BTS

1,0

6,7

III su

6,7

6,7

“__”

buğda

Bərəkətli-95

Cəlilabad BTS

2,0

10,0

II su

10,0

10,0

“__”

105

Biləsuvar r-nu, Soltanov Şakir

 

buğda

Bərəkətli-95

Cəlilabad BTS

3,0

15,0

IIIsu

15,0

15,0

“__”

arpa

Baharlı

0,37

2,3

III su

2,3

2,3

“__”

106

Biləsuvar r-nu,“Taxılçılar-2008”

arpa

Qarabağ-22

Cəlilabad BTS

18,0

90,0

II su

90,0

90,0

“__”

107

Biləsuvar r-nu, Mahmudov  X.

buğda

Bərəkətli-95

Cəlilabad BTS

2,0

10,0

II su

10,0

10,0

“__”

108

Biləsuvar r-nu, Bağirov Səxavət

buğda

Aran

Zaqatala BTS

11,0

55,0

II su

55,0

55,0

“__”

4,7

23,5

II su

23,5

23,5

“__”

109

Biləsuvar r-nu,

Zəkiyev Mirsahib

arpa

Qarabağ-22

Salyan RAEİMM

1,0

6,7

II su

6,7

6,7

“__”

buğda

Tale-38

2,0

10,0

II su

10,0

10,0

“__”

Cəmi:

 

 

 

193.1

 

 

 

 

 

Beyləqan RAEİMM

110

Beyləqan r-nu, “Şəhid Cabir”

KFT Hüseynov Vidadi

buğda

Qırmızıgül

Beyləqan RAEİMM

7,0

35

2

+

+

+

Murov-2

Mil (Beyləqan) TS

2,115

11

2

+

+

+

arpa

Qarabağ-33

4,389

25

2

+

+

+

111

Beyləqan r-nu, “Qarabağ toxum”

MMC  Orucov Rəcəb

buğda

Qırmızıgül

Beyləqan RAEİMM

14,0

70

2

+

+

+

arpa

Qarabağ-33

Mil (Beyləqan) TS

10,0

66

2

+

+

+

112

Beyləqan r-nu, Xətai DKTİM

MMC  Şirinov Çərkəz

buğda

Murov-2

Mil (Beyləqan) TS

10,0

55

2

 

 

 

arpa

Qarabağ-33

6,0

40

2

+

+

+

113

Beyləqan r-nu,

F.Məmmədov Xəqani

buğda

Qırmızıgül