saytların hazırlanmasısmm xidmətiseo xidmətihosting xidməti
  Xəbərlər     Elmi planlaşdırma  
  Elmi şura     Elmi əməkdaşlıq     Kadr hazırlığı     Layihələr     Qalereya  
  Qanunvericilik     Əlaqə     Elmi nailiyyətlər     Haqqımızda     Elmi nəticələrin tətbiqi  
   Axtarış
az | eng
Elmi-tədqiqat insitutları
Regional aqrar elm mərkəzləri
Aqrar elmin sahələri
Statistik göstəricilər
Azərbaycan Aqrar Elmi Jurnalı
Dövlət orqanlarının linkləri
Tədqiqat proqramları
Nəşrlər
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi,
Tel:   +994 12 561 69 84
Faks: +994 12 561 69 84
E-mail: agrar.elm@gmail.com
Statistik göstəricilər

 

2015-cü ildə Elmi-tədqiqat müəssisələrinin əsas göstəriciləri

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ET İnstitutlarının adları

Problem

Mövzu

Genofond

Standartlar, təlimatlar, patent

Preparatlar

Vaksinlər

İstehsal təcrübə sınağı

Tətbiq olunub

Yeni  emal məhsulu

Metodik göstəriş

Bitki

Heyvan

1

ET Əkinçilik İnstitutu

5

9

13241

-

-

-

-

-

-

-

-

2

ET Pambıqçılıq İnstitutu

2

9

820

-

-

-

-

-

-

-

-

3

ET Tərəvəzçilik İnstitutu

1

6

865

-

-

-

-

7

5

-

-

4

ET Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutu

1

9

330

-

5

-

-

9

9

8

-

5

ET Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar İnstitutu

1

6

450

-

-

-

-

-

-

-

-

6

ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər İnstitutu

3

12

7075

-

3

-

-

8

6

2

-

7

ET İpəkçilik İnstitutu

3

17

311

100 i.q.+4 arı

-

-

-

4

-

-

2

8

ET Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu

1

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

ET Aqromexanika İnstitutu

3

7

-

-

1

-

-

4

2

-

-

10

ET Bitki Mühafizə İnstitutu

1

11

-

-

-

14

-

-

-

-

-

11

ET Heyvandarlıq İnstitutu

1

4

-

4

2

-

-

16

16

-

-

12

ET Baytarlıq İnstitutu

2

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Dövlət Baytarlıq Preparatlarına Elmi Nəzarət İnstitutu

1

7

-

-

-

134

67

812

-

-

-

 

 

Cəmi:

25

104

23092

100 i.q.

4 h.c.

4 arı c.

11

148

67

860

38

10

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin rayonlaşmış sortları

 

Elmi  müəssisələrin adları

Bitkilərin adı

Sortlar

Rayonlaşdığı  il

1

2

3

4

ET Əkinçilik İnstitutu

Yumşaq buğda

Günəşli

2015

ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər İnstitutu

Alma

Sevinc

2015

Alma 

Elvin

2015

ET Tərəvəzçilik İnstitutu

Sarımsaq

Elçin

2015

ET Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar İnstitutu

Yonca

Yemçilik İnstitutu-16

2015

 

2015-cü ildə kənd təsərrüfatı bitkilərinin rayonlaşmaya

təqdim olunmuş sort və hibridləri

 

Elmi  müəssisələrin adları

Bitkilərin adı

Sort vəhibridlərin adı

Təqdim olunduğu il

1

2

3

4

ET Əkinçilik İnstitutu

Yumşaq buğda

Əsgəran

2015

Yumşaq buğda

Səma

2015

Bərk buğda

Zəngəzur

2015

Bərk buğda

Araz

2015

Arpa

Roza

2015

 

 

 

 

 

 

ET Pambıqçılıq İnstitutu 

Pambıq

Gəncə-183

2015

Pambıq

Gəncə-193

2015

Pambıq

Gəncə-196

2015

Pambıq

Gəncə-201

2015

Pambıq

Gəncə-205

2015

ET Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutu 

Üzüm

Qarabulağı

2015

ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər İnstitutu 

Alma

Qızıltac

2015

Alma

Sərxan

2015

Alma

Eldar

2015

Alma

Qobustan

2015

Alma

Nuran

2015

Alma

Zümrüd

2015

Alma

Məxməri

2015

Alma

Jalə

2015

ET İpəkçilik İnstitutu

Tut ipəkqurdu cinsi

Turan

2015

Tut ipəkqurdu hibridi

Vətən x Vratsa-222

2015

Tut ipəkqurdu hibridi

Vratsa 222 x Vətən

2015

 

 

 

 

2015-cü ildə elmi-tədqiqat  institutlarında elmlər doktoru,

doktorantura və dissertantura yolu ilə kadr hazırlığı barədə

MƏLUMAT

 

Elmi müəssisələrin adları

Doktorant-urada təhsil alır

Doktoran-turaya yeni qəbul

Doktoranturanı bitirib

Dissertasiya müdafiə olunub

Müdafiyəyə hazırlanıb

Dissertantlar

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

O cümlədən

O cümlədən

Fəlsəfə doktoru

Elmlər doktoru

Fəlsəfə doktoru

Elmlər doktoru

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ET Əkinçilik İnstitutu

2

7

-

-

4

1

1

-

-

6

ET Pambıqçılıq İnstitutu

3

3

-

-

5

1

-

1

-

7

ET Tərəvəzçilik İnstitutu

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

ET Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutu

1

-

-

-

-

-

1

1

1

4

ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər İnstitutu

-

-

-

-

-

1

1

2

1

3

ET İpəkçilik İnstitutu

-

5

-

-

9

-

-

1

-

8

ET Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar İnstitutu

-

7

-

-

1

2

-

-

-

7

ET Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu

5

2

-

-

13

-

-

3

-

4

ET Aqromexanika İnstitutu

1

1

-

-

-

1

-

-

-

6

ET Bitki Mühafizə İnstitutu

-

-

-

-

-

2

-

1

-

3

ET Heyvandarlıq İnstitutu

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

ET Baytarlıq İnstitutu

-

4

-

-

6

-

2

1

-

4

Dövlət Baytarlıq Preparatlarına Elmi Nəzarət İnstitutu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CƏMİ:

13

29

-

-

38

8

5

13

2

53

Aqrar Universitet

23

113

1

49

12

14

1

12

3

161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-cü ildə elmi-tədqiqat institutları tərəfindən nəşr edilən əsərlər.

 

Elmi müəssisələrin adları

Kitab, monoqrafiya, buklet,

broşür, plakat, tövsiyə və

məqalə ümumi sayı, ədəd

Ondan

O cümlədən xaricdə dərc olunmuşdur

Dövlət elmi jurnalları

 

Kitab

Monoqrafiya

Məqalə

 

Kitab

Monoqrafiya

Məqalə

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

ET Əkinçilik İnstitutu

60

1

-

46

-

-

12

-

 

ET Pambıqçılıq İnstitutu

23

-

4

19

-

-

5

-

 

ET Tərəvəzçilik İnstitutu

20

3

-

17

-

-

-

2

 

ET Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutu

19

1

-

18

-

-

14

4

 

ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər İnstitutu

59

4

-

55

-

-

31

24

 

ET İpəkçilik İnstitutu

44

1

-

36

 

 

 

 

 

ET Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar İnstitutu

24

3

-

16

-

-

5

-

 

ET Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu

45

-

1

32

-

-

7

23

 

ET Aqromexanika İnstitutu

34

1

-

33

 

 

 

 

 

ET Bitki Mühafizə İnstitutu

52

1

-

51

 

 

6

 

 

ET Heyvandarlıq İnstitutu

17

-

-

10

-

-

1

10

 

ET Baytarlıq İnstitutu

48

2

-

46

 

 

3

14

 

Dövlət Baytarlıq Preparatlarına Elmi Nəzarət İnstitutu

4

-

-

4

-

-

-

4

 

CƏMİ:

449

17

5

383

-

-

84

81

 

Aqrar Universitet

5 broş.

11 dərslik

9 d/v

898

1 töv.

2 p. və buk.

68

8 e.ə.m.

 

 

 

 

 

 
ilham_eliyev

  Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi


“AZƏRBAYCAN 2020: GƏLƏCƏYƏ BAXIŞ”İNKİŞAF KONSEPSİYASI

 

saq_blok_image_4cu_logo

CGİAR) – Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları üzrə Beynəlxalq Məşləhət Qrupu. Consultative Group on International Agricultural Research

Bütün hüquqlar qorunur 2008. Aqrar Elm Mərkəzi | Sayt  Lider Media   studiyası tərəfindən hazırlanmışdır