təkər kreditlə təkər continental baku michelin baku təkər satışı təkərlər
  Xəbərlər     Elmi planlaşdırma  
  Elmi şura     Elmi əməkdaşlıq     Kadr hazırlığı     Layihələr     Qalereya  
  Qanunvericilik     Əlaqə     Elmi nailiyyətlər     Haqqımızda     Elmi nəticələrin tətbiqi     ELAN  
   Axtarış
az | eng
Elmi-tədqiqat insitutları
Regional aqrar elm mərkəzləri
Aqrar elmin sahələri
Azərbaycan Aqrar Elmi Jurnalı
Dövlət orqanlarının linkləri
Tədqiqat proqramları
Nəşrlər
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi,
Tel:   +994 12 561 69 84
Faks: +994 12 561 69 84
E-mail: agrar.elm@gmail.com
Tədqiqat proqramları

22.04.2016

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi strukturuna daxil olan ET institutlarında

2016-ci ildə aşağıdakı proqramlar üzrə tədqiqatlar aparılır:

Əkinçilik ET İnstitutu – 6 proqram üzrə.

1. Buğda – seleksiya, genofond, toxumçuluq, fiziologiya, bitki mühafizəsi;

2.Arpa – seleksiya, genofond, toxumçuluq,fiziologiya, bitki mühafizəsi;

3.Qarğıdalı – seleksiya, genofond, toxumçuluq, fiziologiya, bitki mühafizəsi;

4.Ərzaq paxlalılar- seleksiya, genofond, toxumçuluq, fiziologiya, bitki mühafizəsi;

5.Davamlı əkinçilik və bitki diversifikasiya-torpaq becərilməsi, gübrələmə sistemi, növbəli və

fasiləsiz əkinlərin təsirlərinin öyrənilməsi,suvarma rejimi,sıfır becərmə,tirəyə səpin və s.

məsələlərin öyrənilməs;

6.Yemçiik-seleksiya, genefond,toxumçuluq, aqrotexnika;

 

Tərəvəzçilik ET İnstitutu – 1 proqram üzrə.

1.Seleksiya və becərilmə texnologiyası problemi

 

Bitki Mühafizəsi və Texniki Bitkilər ET İnstitutu – 2 problem üzrə.

 

1.Bitki mühafizəsi problemi -bitkilərin zərərverici xəstəlik və alaq otlarına qarşı mühafizəsi;

2.Texniki bitkilər problemi- seleksiya,genefond,toxumçuluq, aqrotexnika və ipəkçiliyin yem

bazasının möhkəmləndirilməsi;

 

Üzümçülük və Şərabçılıq ET İnstitutu – 1 problem üzrə .

Respublikada üzümçülük və şərabçılığın elmi əsaslarla inkişaf etdirilməsi problemi- seleksiya,

genefond,tingçilik, aqrotexnika və emal;

 

Heyvandarlıq ET İnstitutu – 2 proqram üzrə.

1.Kənd təsərrüfatı heyvanlarının, quşların,balıqların,arıların və tut ipəkqurdunun yeni yüksək

məhsuldar tip və xətlərinin yaradılması üzrə seleksiya-genetik üsulların işlənməsi,

məhsuldarlığının artırılması və biotexnonologiyanın tətbiqi problemləri;

2.Xəstəlik və zərərvericilərər qarşı mübarizə tədbirlərinin işlənməsi problemi;

 

Meyvəçilik və Çayçılıq ET İnstitutu – 3 proqram üzrə.

1.Meyvəçilik- seleksiya, genofond, bitki mühafizəsi, ting, texnologiya;

2. Subtropik bitkilər- seleksiya, genofond, bitki mühafizəsi, ting, texnologiya;

3. Azərbaycan çayı- seleksiya, genofond, bitki mühafizəsi, ting, texnologiya.

 

Baytarlıq ET İnstitutu – 2 proqram ürə.

1.Kənd təsərrüfatı heyvanlarının və ev quşlarının infeksion xəstəliklərinin ekoloji-epizootoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və onlara qarşı kompleks mübarizə vasitələrinin axtarılması və mövcud üsullarının təkminləşdirilməsi; 2. Heyvanların, quşların və balıqların sanitariya, parazitar xəstəliklərinin ekoloji-epizootoloji vəziyyətinin öyrənilməsi və səmərəli müalicə profilaktika vasitələrinin işlənib hazırlanması problemi; Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı ET İnstitutu – 1 problem üZrə. 1.Əhalinin etibarlı ərzaq təminatında yerli istehsalın rolunun artırılması istiqamətləri;
ilham_eliyev

  Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi


“AZƏRBAYCAN 2020: GƏLƏCƏYƏ BAXIŞ”İNKİŞAF KONSEPSİYASI

 

saq_blok_image_4cu_logo

CGİAR) – Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları üzrə Beynəlxalq Məşləhət Qrupu. Consultative Group on International Agricultural Research

Bütün hüquqlar qorunur 2008. Aqrar Elm Mərkəzi | Sayt  Lider Media   studiyası tərəfindən hazırlanmışdır