Təsisçi və baş redaktor:

Mübariz HÜSEYİNOV 

tədqiqatçı

+994 50 209 59 68

tedqiqat1868@gmail.com


Redaktor:

Dürdanə HÜMBƏTOVA 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

durdanahumbatova@gmail.com

Redaktor koməkçisi:

Aygün ABBASOVA

aygun.a.abbasova@gmail.com


REDAKSİYA HEYƏTİ


Humanitar və ictimai elmlər bölməsi Möhsün NAĞISOYLU, akademik, AMEA Dilçilik İnstitutu 

Nərgiz AXUNDOVA, akademik, AMEA Tarix İnstitutu 

Nadir İLHAN, prof. dr., Fırat Universiteti / Türkiyə

Ceyran MAHMUDOVA, sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

Qəzənfər KAZIMOV, filologiya elmləri doktoru, professor, AMEA Dilçilik İnstitutu  

Coanna MARŞALEK-KAVA, siyasi elmlər doktoru, professor, Nikolay Kopernik Universiteti / Polşa

İzzət RÜSTƏMOVfəlsəfə elmləri doktoru, professor, Bakı Dövlət Universiteti 

Məhərrəm QASIMLI, filologiya elmləri doktoru, professor, AMEA Ədəbiyyat İnstitutu 

Şirindil ALIŞANOV, filologiya elmləri doktoru, professor, AMEA Ədəbiyyat İnstitutu 

Əmir ƏLİYEV, hüquq elmləri doktoru, professor, Bakı Dövlət Universiteti 

Natalya MİŞİNA, hüquq elmləri doktoru, professor, Odessa Hüquq Akademiyası / Ukrayna

Funda TOPRAK, prof.dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Universiteti  / Türkiyə 

Anar İSGƏNDƏROV, tarix elmləri doktoru, professor, Bakı Dövlət Universiteti 

İradə HÜSEYNOVA, tarix elmləri doktoru, professor,  Bakı Dövlət Universiteti

Vidas  KAVALİUSKAS, humanitar elmlər doktoru, professor, Vilnus Biznes Universiteti / Litva

Rüfət RÜSTƏMOV, filologiya elmləri doktoru, professor,  Bakı Dövlət Universiteti 

Firuzə ABBASOVhüquq elmləri doktoru, professor, Bakı Dövlət Universiteti

Saodat MUXAMMEDOVA, filologiya elmləri doktoru, professor, Daşkənd Pedaqoji Universiteti / Özbəkistan

Svetlana KOJİROVA, siyasi elmlər doktoru,  professor, L.N.Qumilyov adına Avrasiya Milli Universiteti / Kazaxıstan

Masumə DAEİ,  tarix elmləri doktoru, professor, Təbriz Payame Noor Universiteti İran İslam Respublikası

Rafail HƏSƏNOV, sosiologiya elmləri doktoru, professor, Bakı Dövlət Universiteti

Elşad MİRBƏŞİR OĞLU, siyasi elmlər doktoru, professor, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası  

Flera SEYFULLİNA, filologiya elmləri doktoru, professor, Kazan Federal Universiteti / Rusiya, Tatarıstan Respublikası

Şəhla SƏMƏDOVA, hüquq elmləri doktoru, professor, Bakı Dövlət Universiteti 

Şikar QASIMOV, tarix elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Texniki Universiteti  

Müseyib İLYASOV,  pedaqogika elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

İya ZUMBULADZE, filologiya elmləri doktoru, professor / Kutaisi Dövlət Unversiteti / Gürcüstan
Mönsüm ALIŞOV, pedaqoji elmlər doktoru, professor, “İdrak” liseyi

Abbas ABBASOV,  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor, Bakı Dövlət Universiteti 

Rəşid CABBAROV psixologiya elmləri doktoru, dosent, Bakı Dövlət Universiteti 

Andrey RAQULİN,  hüquq elmləri doktoru, dosent, Rusiya Federasiyasının DİN Moskva Universiteti  / Rusiya

Nəriman SEYİDƏLİYEV, filologiya elmləri doktoru, dosent, AMEA Dilçilik İnstitutu 

Dürdanə MƏMMƏDOVAhüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Bakı Dövlət Universiteti

Rövşən RAMİZOĞLU, doktor öyretim üyesi, Selçuk Universiteti / Türkiyə

Andrey SIZRANOV, tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Həştərxan Dövlət Universiteti / Rusiya 


Təbiət elmləri bölməsi


Vaqif ABBASOV, akademik, AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

Georgi DUKA, akademik, Moldova Elmlər Akademiyası / Moldova

Mehmet KARATAŞ, prof. dr., Necmettin Erbakan Universiteti / Türkiyə

Sabir HƏBİBOV, akademik, Rusiya Tibbi-Texniki Elmlər Akademiyası / Rusiya

İbrahim CƏFƏROV, AMEA-nın müxbir üzvü, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

Elşad QURBANOV, AMEA-nın müxbir üzvü, Bakı Dövlət Universiteti

Duyğu KILIC, prof. dr., Amasiya Universiteti / Türkiyə

Zöhrab QARAYEV, tibb elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Tibb Universiteti

Eldar QASIMOV, tibb elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Tibb Universiteti                                                                      

Mehmet ÜNLÜ, prof. dr., Marmara Universiteti / Türkiyə 

İlham KAZIMOV, tibb elmləri doktoru, professor, M.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi

İbadulla AĞAYEV, tibb elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Tibb Universiteti

Elxan NURİYEV, coğrafiya elmləri doktoru, professor, Bakı Dövlət Universiteti

Elçin AĞAYEV, tibb elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Tibb Universiteti

Ramiz ƏHLİMANOV, coğrafiya elmləri doktoru, dosent, Bakı Dövlət Unversiteti

Elçin HÜSEYN,  biotibb elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Elza ORUCOVA,  tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Azərbaycan Tibb Universiteti  

Aytəkin AXUNDOVA biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Bakı Slavyan Universiteti

    

Dəqiq elmlər bölməsi 


Məhəmməd MEHDİYEVakademik, Bakı Dövlət Universiteti

Eldar VELİYEVakademik, Milli Texniki Universitet / Ukrayna 

Yaşar MEHRƏLİYEV,riyaziyyat elmləri doktoru, professor, Bakı Dövlət Universiteti 

Eldar MƏSİMOVfizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, Bakı Dövlət Universiteti

Maarif CƏFƏROVfizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, Bakı Dövlət Universiteti

Natiq ƏHMƏDOV, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


Texnika elmləri bölməsi


Elçin İSGƏNDƏRZADƏtexnika elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Texniki Universiteti

Şahlar BABAYEVtexnika elmləri doktoru, dosent, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

Elov BOTİR, texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Ə.Nəvai adına  Özbək Dili və Ədəbiyyatı Daşkənd Dövlət Univeristeti / Özbəkistan

Zəfər CƏFƏROV, texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Azərbaycan Dövlət Memarlıq və İnşaat Universiteti

         


                                                                                                                                


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com