Məqalələr Azərbaycan, ingilis, türk və rus dillərində qəbul olunur 


Məqalələrin texniki tərtibatına dair tələblər


Həcmi

Məqalələr - 8-25 səh.

Mətnlər Microsoft Word mətn redaktorunda A4 formatda, hər tərəfdən 2 sm olmaqla Times New Roman şrifti ilə 14 pt ölçüdə, 1,5 sətirarası intervalla, 1 sm abzasla yığılmalıdır.

Müəllif haqqında məlumat sağdan, qalın şriftlə aşağıdakı qaydada tərtib olunmalıdır: 

Müəllif(lər)in adı, atasının adı, soyadı (yalnız ilk həriflər böyük olmaq şərti ilə)

Bu məlumatdan aşağıda müəllif(lər)in iş yeri (qısaltmalardan istifadə etmədən) adi şriftlə (nə qalın, nə kursiv) göstərilməlidir, əgər müəllif məqalə nəşrə təqdim olunan zaman heç bir elm və ya təhsil (orta və ya ali) müəssisəsində çalışmırsa, o zaman iş yeri əvəzinə yaşadığı şəhər və ölkə göstərilir. Müəllifin vəzifəsinin, elmi adı və ya elmi dərəcəsinin göstərilməsinə ehtiyac yoxdur!

Müəllif(lər)in şəxsi elektron poçt ünvanı mütləq şəkildə iş yeri məlumatlarından sonrakı sətirdə e-mail sözü yazılmadan göstərilməlidir. 

Məqalənin adı - ortadan böyük hərflərlə (Caps lock-dan istifadə edilərək) qalın şriftlə verilməlidir. 

Açar sözlərlə məqalənin adı arasında məsafə aşağıdakı qaydada verilməlidir: 

Abzas - interval: əvvəl - 0, sonra - 10

Açar sözlər (Azərbaycan dilində)

Key words (ingilis dilində)

Ключевые слова (rus dilində)

3-6 arası açar söz olmalıdır

İlk olaraq məqalənin yazıldığı dildə olan açar sözlər verilməlidir. 

“Açar sözlər”, “Key words”, “Ключевые слова” söz birləşmələri qalın kursivlə, sözlərin özü isə sadəcə kursivlə yazılmalıdır.  

Məqalənin mətni aşağıdakı hissələrdən ibarət olmalıdır:

Giriş məqalənin aktuallığını və elmi yeniliyini əks etdirməli və 5-10 cümlədən ibarət olmalıdır. 

Girişdən sonra başlıqsız olaraq məqalənin əsas mətni başlamalıdır. 

Bu iki hissə arasında məsafə “Abzas - interval: əvvəl - 0, sonra - 10” qaydası ilə təyin edilməlidir. 

Məqalənin sonunda mütləq olaraq Nəticə hissəsi verilməlidir. Nəticə 5-10 cümlədən ibarət olmalıdır və sıra nömrəsi olmadan məqalənin əsas nəticələrini əks etdirməlidir.  (“Nəticə” sözü Caps lock-la qalın hərflərlə ortada verilməlidir). Əsas mətnlə Nəticə arasındakı məsafə “Abzas - interval: əvvəl - 0, sonra - 10” qaydası ilə təyin edilməlidir. 

İstinadlar mətnin içərisində aşağıdakı qaydada yazılmalıdır:

Mətndə mənbənin (fikrin) müəllifi göstərilmədikdə  

Müəllifin soyadı - vergül - interval, mənbənin nəşr ili - iki nöqtə - interval - səh. Nümunə: Axundov, 2005: 201) 

Əgər müəllifin adı mətndə çəkilirsə o zaman bu qaydada yazılmalıdır: “...A.Axundov (2005: 205) qeyd etmişdir ki...” 

Ədəbiyyat siyahısı məqalədə istinad ardıcıllığına uyğun olaraq aşağıdakı qaydalarla sıra nömrəsi ilə qeyd olunmalıdır və Ədəbiyyat kimi verilməlidir. 

Məqalənin hazırlandığı dildən fərqli digər iki dildə məqalənin adı göstərilməklə 7-8 cümlədən ibarət Xülasə yazılmalıdır. 

Xülasənin mətnində “Bu məqalədə filan məsələ araşdırılır...” kimi cümlələr qəti şəkildə istifadə olunmamalıdır! Mətndə məqalənin elmi yeniliyini, araşdırılan mövzuya dair fikir və bir-iki cümləylə əldə olunan nəticə izah edilməlidir. 

“Xülasə” sözü yazılanda  qalın hərflərlə yalnız “X” hərfi böyük yazılmalıdır. 

Xülasədə mütləq məqalənin adı verilməlidir!

Xülasənin xarici dillərə tərcümə edilərkən qəti olaraq elektron tərcüməçilərdən istifadə olunmamalıdır. 

Cədvəl və şəkillər nömrələnir və bilavasitə mətndə yerləşdirilir. Cədvəl sözü və cədvəlin nömrəsi cədvəlin üst tərəfindən qalın hərflərlə yazılmalıdır. 

Məqalənin məzmununa görə məhsuliyyəti müəllif daşıyır.

Redaksiya məqalənin əsas məzmununa xələl gətirmədən redaktə dəyişiklikləri və ixtisarları etmək hüququnu özündə saxlayır.

Məqalələrin məzmunu orjinal, yeni elmi fikir və nəticələri əks etməlidir.

Məqalə tələblərə cavab vermədiyi halda çap olunmur və müəllifə qaytarılmır.

Məqalə həm kağız, həm də elektron formada redaksiyaya təqdim olunmalıdır.

Elmi dərəcəsi olan mütəxəssisin rəyi mütləq şəkildə yazılı şəkildə (imza müəssisə möhürü ilə təsdiq olunmaq şərti ilə) redaksiyaya təqdim olunmalıdır. 

Məqalənin sonunda əlaqə üçün telefon nömrəsi qeyd olunması vacibdir.

Məqalənin faylının adında yalnız müəllifin adı və soyadı göstərilməlidir. 

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com