DOI: 10.36719/2707-1146/04/26-28
Məhiyəddin Sadıq oğlu Mehdiyev
Mingəçevir Dövlət Universiteti
mehdiyevms@mail.ru

QAYNAMA TEMPERATURUNUN TƏZYİQDƏN
ASLILIĞINI İFADƏ EDƏN EMPİRİK MODEL
Xülasə

“Atmosfer təzyiqi yarıya qədər azaldıqda, maddənin qaynama temperaturu təxminən 15   azalır.” Empirik qaydası riyazi modellə əvəz edilmişdir. Təklif edilən riyazi formul  mm. CS intervalı üçün doğrudur.
Açar sözlər: distillə, vakuum, temperatur, empirik, düstur

An empirical model expressing the dependence of the boiling temperature on pressure
Summary

Large sp empiric rules, "When atmospheric pressure drops by half, the boiling point drops by about 15  " has been replaced by a mathematical formula. The proposed mathematical formula is correct for the interval 1≤ <760 mm.Hg.

Key words: distillation, vacuum, temperature, empirical, formula

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [241.11 Kb] (yüklənib: 14)

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Adres: Az 1073, Bakü şehri, Yasamal ilçesi,
              Metbuat caddesi 529.cu mahalle “Azerbaycan” Basın Evi 6.kat
Тел.:    (+994 12) 510 63 99
Моб.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com