DOI: 10.36719/2707-1146/04/29-31
Dursun Miri qızı Adıgözəlova
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
dursun.adigozalova
Turay Fəxrəddin oğlu İsgəndərov

ÇƏKİ İLƏ YEMLƏMƏNİN TUT İPƏKQURDUNUN BİOLOJİ GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ TƏSİRİ
Xülasə

Məqalədə göstərilir ki, tut ipəkqurdunun bioloji göstəricilərinə çəki ilə yemləndirilmənin təsiri öyrənilmişdir. Nəzarət və təcrübə variantına eyni mikroiqlim şəraiti yaradılmışdır. Yem – yarpaq nəzarət variantina çəkisiz, təcrübə variantına çəki ilə verilmişdir. Müqayisə üçün barama kütləsi əsas göstərici kimi götürülmüşdür. Nəzarətdə diri baramanın kütləsi 1,65 q, təcrübə variantında 1,67 q olmuşdur. Təcrübə variantında 0,02 q çox barama kütləsi alınmışdır ki, bu da sonda kiloqramlarla əlavə barama məhsulu deməkdir.
Açar sözlər: tut ipəkqurdu, barama, ipək, bioloji göstərici

The effect of weight nutrition on the biological parameters of the silkworm
Summary
The article shows that the effect of weight nutrition on the biological parameters of the silkworm has been studied. The same microclimatic conditions were created for the control and experimental versions. Feed - weightless in sheet control, and has been weighted in the experimental version. For comparison, the mass of the cocoon was taken as the main indicator. The mass of a living cocoon was 1.65 g in the control and 1.67 g in the experimental version. In the experimental version, more than 0.02 g of the cocoon mass was obtained, which means an additional output of the cocoon in kilograms.
Key words: silkworm, cocoon, silk, biological indicator

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [122.06 Kb] (yüklənib: 5)
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Adres: Az 1073, Bakü şehri, Yasamal ilçesi,
              Metbuat caddesi 529.cu mahalle “Azerbaycan” Basın Evi 6.kat
Тел.:    (+994 12) 510 63 99
Моб.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com