DOI: 10.36719/2707-1146/04/47-50
Kəmalə İbrahim qızı Əliyeva
Lənkəran Dövlət Universiteti
k.aliyevaugur@gmail.com

MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARIN YAŞ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ
DƏYƏRLƏNDİRMƏ PROSESİNİN APARILMASI
Xülasə
"Məktəbəqədər yaşlı uşaqların yaş xüsusiyyətləri və dəyərləndirmə prosesinin aparılması" adlı məqalədə mütəxəssislərin ASP-nin yaş xüsusiyyətlərinin düzgün qiymətləndirilməsi və eyni zamanda aparılan dəyərləndirmə metodlarından düzgün istifadənin əhəmiyyətini vurğulayır. İnkişaf göstəricilərini nəzərə almaqla uşaq üçün fərdi öyrənmə proqramının tərtib olunmasının vacibliyi və istifadə oluna biləcək dəyərləndirmə vasitələri məqalədə ətraflı şərh olunub. Bu baxımdan məqalə pedaqoqlar üçün həm nəzəri, həm də praktik əhəmiyyət daşıyır.
Açar sözlər: Autizm, inkişaf, ləngimə, dəyərləndirmə, əşya davamlılığı, göz kontaktı, sterotipik davranışlar 

Aged characteristics of preschool children and conducting evaluation process 
Summary
In the article "Aged characteristics of preschool children and conducting their evaluation process" the importance of the precise evaluation of the properities of autistic spectrum disorder by experts and the same time the importance of the accurate usage of evaluation methods conducted by experts is emphasised.
Knowing the characteristics of the psychological development according to the age, the possibility of the assessment of the children with general developmental disorder is reflected in the article. 
Taking into consideration of developmental signs, the vitality of collecting of individual learning programs for a child and the assessment tools which can be applied are interpereted comprehensively in the article. 
Key words: Autism, development, setback, assessment, object permenance, eye contact, stereotypical behaviours


MƏQALƏNİ YÜKLƏ [134.49 Kb] (yüklənib: 7)
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Adres: Az 1073, Bakü şehri, Yasamal ilçesi,
              Metbuat caddesi 529.cu mahalle “Azerbaycan” Basın Evi 6.kat
Тел.:    (+994 12) 510 63 99
Моб.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com