DOI: 10.36719/2707-1146/04/64-68
Rugiya Sabir Mustafayeva
Baku State University
rugiyamustafayeva@mail.ru


EFFECT OF STRAIN ENTEROCOCCUS FAECALIS AN1 ON RELEASE OF
BIOACTIVE PEPTIDES FROM WHEY PROTEINS IN IN VITRO
SIMULATED GASTROINTESTINAL CONDITIONS
Summary
The aim of the study was to study the potential of the proteolytic strain Enterococcus faecalis AN1 to generate inhibition of angiotensin converting enzyme (ACE), as well as to determine the effect of subsequent hydrolysis with pepsin and pancreatin in vitro simulated gastrointestinal system on this activity. Analysis of substrate hydrolysis and peptide formation was performed using SDS-PAGE and electrophoresis by RP-HPLC. Casein hydrolyzate with proteases of the strain showed the ability to produce peptides with ACE inhibition activity, which shows the use of these strains in the development of functional dairy products with antihypertensive properties. The studied strain has the potential to produce functional dairy products.
Key words: lactic acid bacteria, proteases, caseins, bioactive peptides, angiotensin converting enzyme

İn vitro simulasiya olunmuş mədə-bağırsaq sistemi şəraitində Enterococcus faecalis AN1 ştamının
südün zərdab zülallarından ayrılan bioloji aktiv peptidlərə təsiri
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi Enterococcus faecalis AN1 proteolitik ştamının   antiotenzin çevirən fermentin (ACE) ingibirləşdirici təsirinin öyrənilməsi olmuşdur. Həmçinin də, bu aktivliyə pepsin və pankreatinlə hidrolizin in vitro simulyasiya edilmiş mədə-bağırsaq sisteminə təsirini təyin etmək idi. Enterococcus faecalis AN1 ştammının proliferasiya etməyən hüceyrələri, 4 saatlıq inkubasiyadan sonra denaturasiya olunmuş zərdab zülallarını hidroliz etmək qabiliyyətinə malikdir, lakin bu zaman deqradasiya aşağı idi. Enterococcus faecalis AN1ştamının qeyri-proliferativ hüceyrələri tərəfindən denaturasiya məruz qalmış zərdab zülallarının hidrolizinin xromotoqrafik profilləri az miqdarda kiçik peptidlərin ayrılmasını göstərdi. Pepsinlə hidrolizdən sonra isə, xromotoqrafik  profillər kontrol və hidrolizat üçün fərqli idi. Hüceyrələrlə hidrolizdən sonra 5 və 18 dəq. elüasiya ilə ayrılan peptidlər, həmçinin də, hidrolizatın pepsinlə parçalanmasından sonra da müşahidə olunurdu. Bu tədqiq etdiyimiz ştamm angiotezin çevirən fermentin aktivliyini ingibirləşdirmək qabiliyyətinə malik olan peptidlərin sintez olunmasına səbəb ola bilər. Bu da, bizim ştamların antihipertenziv xüsusiyyələrə malik funksional süd məhsullarının istehsalı zamanı istifadəsi üçün potensial ştam olduğunu sübut edir. 
Açar sözlər: süd turşusu bakteriyaları, proteazalar, kazeinlər, bioaktiv peptidlər, angiotenzin çevirən fermentlər

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [188.27 Kb] (yüklənib: 6)

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Adres: Az 1073, Bakü şehri, Yasamal ilçesi,
              Metbuat caddesi 529.cu mahalle “Azerbaycan” Basın Evi 6.kat
Тел.:    (+994 12) 510 63 99
Моб.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com