DOI: 10.36719//2007-2020/04/74-77
X.H.Cəfərova
E.F.Vahabov
F.Ş.Tağıyeva
V.Ç.Cəlilov
Azərbaycan Tibb Universiteti

VƏBANIN 7-Cİ PANDEMİYASININ IV MƏRHƏLƏDƏ
EPİDEMİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ ONUN MONİTORİNQİ
Xülasə 
Müasir dövrdə toxunan aktual vəba problemləri, problemin qlobal səviyyədə əhəmiyyətini göstərir.  İnsidentlik artımının davam edən tendensiyası, geniş yayılma və epidemiyalara səbəb olan vəbanın xaricdən ölkə ərazisinə gətirilməsi, dünyanın üç qitəsində endemik ocaqların olması, El Tor vəba vibrionlarının epidemiya və pandemiya törətmək potensialı, genomu dəyişmiş variantların yayılması qlobal səviyyədə vəba üçün proqnozun əlverişsiz olmasını göstərir. Bu, Səhiyyə Nazirliyinin tabeçiliyində olan müəssisələrin vəba üzərində epidemioloji nəzarət sistemində bir sıra tədbirlər kompleksini və beynəlxalq tibbi-sanitariya qaydaları ilə tənzimlənən tədbirləri həyata keçirməyə hazır olmasını tələb edir.
Açar sözlər: vəba, pandemiya, endemik ərazilər, yayılma amilləri, Vibrio cholerae, 0139 (Benqal), proqnoz

Epidemiological features of the seventh pandemic of cholera at stage 
IV and monitoring thereof
Summary
The topical issues of cholera touched upon in the modern period indicate the significance of the problem at the global level. The continuing trend of an increase in morbidity, the importation of cholera leading to large outbreaks and epidemics, the presence of endemic foci on three continents of the world, the spread of genome-altered variants of El Tor cholera vibrios with epidemic and pandemic potential indicate a generally unfavorable prognosis for cholera at the global level. This dictates the need to implement a set of measures in the system of epidemiological surveillance of cholera and to ensure the readiness of the Ministry of Health institutions to carry out those regulated by international health regulations.
Key words: cholera, pandemic, endemic territories, factors of distribution, Vibrio cholerae, 0139 (Bengal), prognosis

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [142.91 Kb] (yüklənib: 5)

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Adres: Az 1073, Bakü şehri, Yasamal ilçesi,
              Metbuat caddesi 529.cu mahalle “Azerbaycan” Basın Evi 6.kat
Тел.:    (+994 12) 510 63 99
Моб.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com