DOI: 10.36719/2007-2020/04/78-81
X.H.Cəfərova
F.Ş.Tağıyeva
V.N.Vəkilov
V.Ç.Cəlilov
Azərbaycan Tibb Universiteti

TİBBİ YARDIMIN GÖSTƏRİLMƏSİ İLƏ BAĞLI OLAN İNFEKSİYALARIN 
MÜASİR EPİDEMİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Xülasə
TYBİ ilə yoluxma MPM-də baş verir, əsas xəstəliklə yanaşı gedərək onun klinik gedişini ağırlaşdırır, xəstəliyin diaqnostikasını və müalicəsini çətinləşdirir, xəstəliyin proqnozunu və aqibətini ağırlaşdırır, bəzən isə xəstənin ölümünə gətirib çıxarır. Xəstəxana müəssisələrinin kollektivinin başlıca vəzifəsi hospitalizasiya olunmuş xəstələrin sağlamlığının tamamilə və sürətlə bərpa olunması və orada onlar üçün təhlükəsiz və komfort şəraitin yaradılmasından ibarətdir. Bunun üçün TYBİ-nin epidemioloji xüsusiyyətlərinin öyrənməklə onlarla mübarizə və profilaktikanı həyata keçirmək lazımdır.
Açar sözlər: tibbi yardımın göstərilməsi ilə bağlı olan infeksiyalar, xəstəxanadaxili infeksiyalar, epidemioloji xüsusiyyətləri, risk amilləri

Modern epidemiological features of infections associated with 
the provision of health care (IPHC)
Summary
Infection with IPHC occurs in medical institutions together with the underlying disease, complicates its clinical course, complicates the diagnosis and treatment of the disease, complicates the prognosis and outcome of the disease, and sometimes leads to the death of the patient. The main task of the hospital staff is to completely and quickly restore the health of hospitalized patients and create safe and comfortable conditions for them there. To do this, it is necessary to study the epidemiological characteristics of IPHC and implement their prevention and control. 
Key words: infections associated with the provision of medical care, nosocomial infections, epidemiological features, risk factors

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [156.1 Kb] (yüklənib: 7)

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Adres: Az 1073, Bakü şehri, Yasamal ilçesi,
              Metbuat caddesi 529.cu mahalle “Azerbaycan” Basın Evi 6.kat
Тел.:    (+994 12) 510 63 99
Моб.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com