AZƏRBAYCAN ELM MƏRKƏZİ 

TƏBİƏT VƏ ELM

Beynəlxalq elmi jurnal

 İmpakt Faktorlu

1.524


III RESPUBLİKA TƏBİƏT ELMLƏRİNİN ƏSASLARI KONFRANSI 

Konfrans elmin aşağıdakı sahələrini əhatə edir:


 • Biologiya
 • Genetika
 • Botanika
 • Zoologiya
 • Mikrobiologiya
 • Bioloji təbabət


 • Astronomiya
 • Kimya 
 • Fizika
 • Coğrafiya
 • Yer elmləri 
 • Kənd və meşə təsərrüfatı
 • Baytarlıq və zoomühəndislik

Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, İngilis, Türk, Rus 


Tezislər qəbulunun son tarixi: 04.11.2021

Konfransın keçiriləcəyi tarix: 20.11.2021


Konfrans materialları toplusuna DOİ təyin olunacaq

DOİ: 10.36719


Konfrans iştirakçılarına “CROSSREF“   təşkilatı tərəfindən BEYNƏLXALQ SERTİFİKAT   veriləcək


Konfrans materialları https://aem.az/ saytında və “CROSSREF” təşkilatının 

https://search.crossref.org/   bazasında onlayn çap olunmaqla bərabər toplu 

çap olunaraq müəlliflərə təqdim olunur 


Konfrans ödənişsizdir


 • Tezislər A4 formatda 14 ölçüdə, 1.5 sətirarası məsafə ilə, Times New Roman şrifti ilə yazılmalı, səhifənin aşağı, yuxarı və yan tərəflərində 2 sm boşluq buraxılmalıdır
 • Tezislərin həcmi 1-3 səhifə arası olmalıdır
 • Tezislərdə müəllifin adı, atasının adı və soyadı /məs.: Əli Məmməd oğlu Vəliyev/, iş yeri /tam şəkildə/, ölkə və şəhər, müəllifin elmi dərəcəsi və elmi adı, şəxsi elektron ünvanı və telefon nömrəsi /tezislərin başlığından əvvəl sağ tərəfdə/ göstərilməlidir. Təhsilini davam etdirən müəllif təhsil pilləsinə uyğun olaraq özü haqqında məlumatda doktorant, magistrant və ya bakalavr olduğunu qeyd etməlidir. Hal-hazırda heç bir yerdə təhsil almayan və elmi dərəcəsi olmayan müəllif bu məlumatı qeyd etmədən /yalnız yaşadığı şəhər və ölkəni qeyd etməklə/ tezislər təqdim edə bilər
 • Tezislərin əvvəlində iki dildə /tezislər yazılan dildə və ingilis dilində/  Açar sözlər /5 sözdən az olmayaraq/ yazılmalıdır
 •  Məqalənin sonunda mənbələrin istinad ardıcıllığına uyğun olaraq (əgər istinad varsa) Ədəbiyyat siyahısı ingilis dilində verilməlidir 
 •   İstinadlar mətnin daxilində mötərizədə verilməlidir. Mətndə fikrin müəllifi göstərilmədikdə bu qaydada /Axundov, 2005: 201/; göstərildikdə isə bu qaydada: A.Axundov... /2017: 98/ qeyd olunmalıdır


Redaksiya ünvanı: Bakı ş., Mətbuat pros., 529,

“Azərbaycan” Nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə.

www.aem.az

Tel.: +994 (012) 510 63 99

        +994 (050) 209 59 68

       +994 (055) 209 59 68


Bakış: 307
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Adres: Az 1073, Bakü şehri, Yasamal ilçesi,
              Metbuat caddesi 529.cu mahalle “Azerbaycan” Basın Evi 6.kat
Тел.:    (+994 12) 510 63 99
Моб.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com