AZƏRBAYCAN ELM MƏRKƏZİ 

“QƏDİM DİYAR”

Beynəlxalq elmi jurnal

 İmpakt Faktorlu

0.542

ONLAYN

 I BEYNƏLXALQ HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏRİN ƏSASLARI KONFRANSI 


Konfrans elmin aşağıdakı sahələrini əhatə edir:

  • Humanitar elmlər
  • İctimai elmlərKonfransın işçi dilləri: Azərbaycan, İngilis, Türk və Rus


Tezislərin qəbulunun son tarixi: 10.12.2021

Konfransın keçiriləcəyi tarix: 24.12.2021


Konfrans materialları toplusuna DOİ təyin olunacaq

DOİ: 10.36719


Konfrans iştirakçılarına “CROSSREF“  təşkilatı tərəfindən BEYNƏLXALQ SERTİFİKAT  veriləcək


Konfrans materialları https://aem.az/ saytında və “CROSSREF” təşkilatının 

https://search.crossref.org/ bazasında onlayn çap olunur 


Konfrans ödənişsizdir

  • Tezislər A4 formatda 14 ölçüdə, 1.5 sətirarası məsafə ilə, Times New Roman şrifti ilə yazılmalı, səhifənin aşağı, yuxarı və yan tərəflərində 2 sm boşluq buraxılmalıdır
  • Tezislərdə müəllifin adı, atasının adı və soyadı /məs.: Əli Məmməd oğlu Vəliyev/, iş yeri /tam şəkildə/, ölkə və şəhər, müəllifin elmi dərəcəsi və elmi adı, şəxsi elektron ünvanı və telefon nömrəsi /tezislərin başlığından əvvəl sağ tərəfdə/ göstərilməlidir. Təhsilini davam etdirən müəllif təhsil pilləsinə uyğun olaraq özü haqqında məlumatda doktorant, magistrant və ya bakalavr olduğunu qeyd etməlidir. Hal-hazırda heç bir yerdə təhsil almayan və elmi dərəcəsi olmayan müəllif bu məlumatı qeyd etmədən /yalnız yaşadığı şəhər və ölkəni qeyd etməklə/ tezislər təqdim edə bilər
  • Tezislərin əvvəlində iki dildə /tezislər yazılan dildə və ingilis dilində/  Açar sözlər /5 sözdən az olmayaraq/ yazılmalıdır
  •   Məqalənin sonunda mənbələrin istinad ardıcıllığına uyğun olaraq (əgər istinad varsa) Ədəbiyyat siyahısı verilməlidir 
  •   İstinadlar mətnin daxilində mötərizədə verilməlidir. Mətndə fikrin müəllifi göstərilmədikdə bu qaydada /Axundov, 2005: 201/; göstərildikdə isə bu qaydada: A.Axundov... /2017: 98/ qeyd olunmalıdır

Е-poçt: qedimbeyn@gmail.com

Redaksiya ünvanı: Bakı ş., Mətbuat pros., 529,

“Azərbaycan” Nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə.

www.aem.az


      Tel.: +994 (012) 510 63 99

            +994 (050) 209 59 68

             +994 (055) 209 59 68


Bakış: 525
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Adres: Az 1073, Bakü şehri, Yasamal ilçesi,
              Metbuat caddesi 529.cu mahalle “Azerbaycan” Basın Evi 6.kat
Тел.:    (+994 12) 510 63 99
Моб.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com