AZƏRBAYCAN ELM MƏRKƏZİ 

«TƏBİƏT VƏ ELM»

Beynəlxalq elmi jurnal

İmpakt Faktor: 1.642

 
I BEYNƏLXALQ TƏBİƏT ELMLƏRİ KONFRANSI


 Elm sahələri:

     Tibb və əczaçılıq elmləri

               Biologiya elmləri və aqrar elmlər

                             Kimya

    Yer elmləri və coğrafiya 

 

Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, İngilis


 

     Tezislərin qəbulunun son tarixi:  28. 07. 2022

     Konfransın keçiriləcəyi tarix:    09. 08. 2022


 

Konfrans materialları toplusuna DOİ təyin olunacaq

DOİ: 10.36719


 

Konfrans iştirakçılarına «CROSSREF»  təşkilatı tərəfindən BEYNƏLXALQ SERTİFİKAT  veriləcək


 
Konfrans materiallarıhttps://aem.az/saytında və «CROSSREF» təşkilatının 

https://search.crossref.org/ bazasında onlayn çap olunacaq  


 

Konfrans ödənişlidir

 

  • Tezislər A4 formatda 14 ölçüdə, 1.5 sətirarası məsafə ilə, Times New Roman şrifti ilə yazılmalı, səhifənin aşağı, yuxarı və yan tərəflərində 2 sm boşluq buraxılmalıdır;
  • Tezislərin həcmi 1-3 səhifə arası olmalıdır;
  • Tezislərdə müəllifin adı, atasının adı və soyadıməs.: Əli Məmməd oğlu Vəliyev, iş yeri /tam şəkildə/, ölkə və şəhər, müəllifin elmi dərəcəsi və elmi adı, şəxsi elektron ünvanı və telefon nömrəsi /tezislərin başlığından əvvəl sağ tərəfdə/ göstərilməlidir. Təhsilini davam etdirən müəllif təhsil pilləsinə uyğun olaraq özü haqqında məlumatda doktorant, magistrant və ya bakalavr olduğunu qeyd etməlidir. Hal-hazırda heç bir yerdə təhsil almayan və elmi dərəcəsi olmayan müəllif bu məlumatı qeyd etmədənyalnız yaşadığı şəhər və ölkəni qeyd etməklə tezislər təqdim edə bilər;
  • Açar sözlər /5 sözdən az olmayaraq/ Azərbaycan və ingilis dillərində yazılmalıdır;
  •  Tezislərin sonunda mənbələrin istinad ardıcıllığı ilə (əgər istinad varsa) Ədəbiyyat siyahısı verilməlidir;
  • Ədəbiyyat siyahısı latın qrafikası ilə (transkripsiya edilərək) yazılmalıdır;
  •  İstinadlar mətnin daxilində mötərizədə verilməlidir. Mətndə fikrin müəllifi göstərilmədikdə bu qaydada /Axundov, 2005: 201/; göstərildikdə isə bu qaydada: A.Axundov… /2017: 98/ qeyd olunmalıdır.


 

E-poçt:tebiet.beyn@gmail.com


 
Redaksiya ünvanı: Bakı ş., Mətbuat pros., 529,

«Azərbaycan» Nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə.

www.aem.az


    Tel.: +994 50 209 59 68

          +994 55 209 59 68

           +994 12 510 63 99

Baxış: 301
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]