ELMİ TƏDQİQAT

Beynəlxalq onlayn elmi jurnal

İmpakt Faktor: 0.864 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VI 
ELM VƏ TƏHSİLİN ƏSASLARI

 BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS  


ONLAYN


     Elmi sahələr:

Humanitar və ictimai elmlər

Təbiət elmləri

Riyaziyyat və mexanika elmləri 

Texnika elmləri Əlyazma qəbulunun son tarixi:   29.01.2024 
Konfransın keçiriləcəyi tarix:     09.02.2024


Konfrans ödənişlidir.


Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan və ingilis


Konfrans materialları toplusuna DOI təyin olunur    DOI: 10.36719

Tezislər toplusu “AZƏRBAYCAN ELM MƏRKƏZİ”nin https://aem.az saytında 
və “CROSSREF” təşkilatının 
https://search.crossref.org bazasında yayımlanır. 

Müəlliflərə «CROSSREF» təşkilatı tərəfindən BEYNƏLXALQ SERTİFİKAT verilir.

Konfrans materialları Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən qəbul edilir


Konfrans materialının yazı qaydaları


  • Tezislər A4 formatda, 14 ölçüdə, 1,5 sətirarası intervalla Times New Roman şriftində yazılmalı, səhifənin aşağı, yuxarı və yan tərəflərində 2 sm boş məsafə buraxılmalıdır.
  • Tezislərin həcmi 1-3 səhifə arası olmalıdır.
  • Tezislərdə müəllifin adı və soyadı, məs.: Əli Vəliyev, iş yeri tam şəkildə, müəllifin elmi dərəcəsi, şəxsi elektron poçt ünvanı və telefon nömrəsi tezislərin başlığından əvvəl, sağ tərəfdə göstərilməlidir. Təhsilini davam etdirən müəllif təhsil pilləsinə uyğun olaraq özü haqqında məlumatda bakalavriat, magistrant və doktorant olduğunu qeyd etməlidir. Hazırda heç bir yerdə təhsil almayan və elmi dərəcəsi olmayan müəllif yalnız yaşadığı şəhər və ölkəni qeyd etməlidir.
  • Açar sözlər 5 sözdən az olmayaraq Azərbaycan və ingilis dillərində yazılmalıdır.
  • Tezislərin sonunda mənbələrin istinad ardıcıllığı ilə (əgər istinad varsa) Ədəbiyyat siyahısı verilməlidir.
  • İstinadlar mətnin daxilində bu qaydada verilməlidir: (Axundov, 2005: 201)
  • Tezisdə istinad olunan mənbələr Azərbaycan və ingilis dillərindədirsə həmin dillərdə yazılmalı, digər dillərdə olarsa latın qrafikasına transliterasiya edilməlidir.


E-poçt[email protected]


Ünvan: Bakı ş., Mətbuat pr., 529,

«Azərbaycan» Nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə.

https://aem.az


Tel: +994 50 209 59 68
        +994 55 209 59 68
        +994 99 807 67 68
        +994 12 510 63 99

Baxış: 2 629
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]