DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/86/40-45

Aytac Vazeh qızı Tağıyeva

Bakı Dövlət Universiteti

dissertant

[email protected]


ƏNƏNƏVİ TƏHSİL PROQRAMLARINDA AZƏRBAYCAN COĞRAFİYASININ TƏDRİS VƏZİYYƏTİ


Xülasə

Məqalədə Azərbaycan Respublikasının müstəqillik qazanmasından əvvəlki dövrdə təhsil müəsisələrində istifadə olunan coğrafiya proqramlarının təhlilindən bəhs olunur. İlk coğrafiya proqramlarının yaranması, bu dövrdə mövcud olan tədris proqramlarının məzmunu, coğrafiya proqramlarında ölkəmizə ayrılan saatların miqdarı, proqramların hazırlanması sahəsində görülən işlərin sistemindən bəhs olunur. 

Azərbaycanda yeni-yeni məktəblərin açılması, coğrafiya elminin inkişafı coğrafiya fənni üzrə yeni plan və proqramların yazılmasını zəruri edirdi. Məqalədə ənənəvi təhsil proqramlarında ölkəmizin tədris vəziyyəti Azərbaycan Demokratik Respublikası dövrü, Sovet dövrü və Müstəqillik dövrləri üzrə araşdırılmışdır.

Açar sözlər: tədris planı, tədris proqramı, Azərbaycan coğrafiyası, inkişaf tarixi, məktəb coğrafiyası, ümumtəhsil məktəbləri 


Aytaj Vazeh Taghiyeva 

Baku State University

dissertatist

[email protected]


Teaching status of Azerbaijan geography in traditional educational programs


Abstract 

The article deals with the analysis of geography programs used in educational institutions before the independence of the Republic of Azerbaijan. The creation of the first geography programs, the content of the existing educational programs in this period, the amount of hours allocated to our country in geography programs, and the system of work done in the field of program preparation are discussed.

The opening of new schools in Azerbaijan and the development of the science of geography made it necessary to write new plans and programs for the subject of geography. In the article, the educational situation of our country in traditional educational programs was investigated during the period of the Azerbaijan Democratic Republic, the Soviet period and the period of Independence. 

Keywords: educational plan, syllabus, geography of Azerbaijan, history of development, school geography, general education schools

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [525,84 Kb] (yüklənib: 1)


Baxış: 8
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]