ELMİ İŞ

Beynəlxalq elmi jurnal

 İmpakt Faktor: 2.717

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ZƏNGƏZUR 

III BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS


Elm sahələri


Humanitar və ictimai elmlər
Təbiət elmləri
Riyaziyyat və mexanika elmləri
Texnika elmləri


Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan və ingilis
Əlyazma qəbulunun son tarixi:   25.06.2024
Konfransın keçiriləcəyi tarix:     14.07.2024"Azərbaycan Elm Mərkəzi" "Crossref”"təşkilatının üzvüdür. 

Mərkəzdə çap olunan məqalələrə, konfrans materiallarına və Tezislər Toplusuna DOI:10.36719 təyin edilir. 

Müəlliflərə beynəlxalq sertifikat verilir.

  

 Konfrans materialları “Azərbaycan Elm Mərkəzi"nin https://aem.az saytında  və
 “Crossref” təşkilatının 
https://search.crossref.org/
 bazasında yayımlanır.

  


Konfrans materialının yazı qaydaları


  • Tezislər A4 formatda, 14 ölçüdə, 1,5 sətirarası intervalla Times New Roman şriftində yazılmalı, səhifənin aşağı, yuxarı və yan tərəflərində 2 sm boş məsafə buraxılmalıdır.
  • Tezislərin həcmi 1-3 səhifə arası olmalıdır.
  • Tezislərdə müəllifin adı və soyadı, məs.: Əli Vəliyev, iş yeri tam şəkildə, müəllifin elmi dərəcəsi, şəxsi elektron poçt ünvanı və telefon nömrəsi tezislərin başlığından əvvəl, sağ tərəfdə göstərilməlidir. Təhsilini davam etdirən müəllif təhsil pilləsinə uyğun olaraq özü haqqında məlumatda bakalavriat, magistrant və doktorant olduğunu qeyd etməlidir. Hazırda heç bir yerdə təhsil almayan və elmi dərəcəsi olmayan müəllif yalnız yaşadığı şəhər və ölkəni qeyd etməlidir.
  • Açar sözlər 5 sözdən az olmayaraq Azərbaycan və ingilis dillərində yazılmalıdır.
  • Tezislərin sonunda mənbələrin istinad ardıcıllığı ilə (əgər istinad varsa) Ədəbiyyat siyahısı verilməlidir.
  • İstinadlar mətnin daxilində bu qaydada verilməlidir: (Axundov, 2005: 201)
  • Tezisdə istinad olunan mənbələr Azərbaycan və ingilis dillərindədirsə həmin dillərdə yazılmalı, digər dillərdə olarsa latın qrafikasına transliterasiya edilməlidir.


Konfrans ödənişlidir.


E-poçt[email protected]


Ünvan: Bakı ş., Mətbuat pr., 529,

«Azərbaycan» Nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə.

https://aem.az


Tel: +994 50 209 59 68

      +994 55 209 59 68
      +994 99 809 67 68
      +994 12 510 63 99

Baxış: 2 041
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]