«TƏBİƏT VƏ ELM»

Beynəlxalq elmi jurnal

 İmpakt Faktor: 2.101

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

KİMYA ELMİNİN MÜASİR DÖVRDƏ PROBLEMLƏRİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ ADLI 

BEYNƏLXALQ ELMİ

KONFRANS


Elmi sahələr


                                        • Yeni qeyri-üzvi maddələrin və materialların sintezi və tədqiqi
                                        • Üzvi sintezdə yeni tendensiyalar
                                        • Neft kimyası və neft emalı
                                        • Maddə və materialların kimyəvi analizi və tədqiq üsulları
                                        • Heterogen katalizatorların və adsorbentlərin nəzəriyyəsi və 
                                         praktikasının aktual problemləri
                                        • Yüksəkmolekullu birləşmələrin kimyası
                                        • Yeni təlim metodları əsasında kimyanın tədrisi təcrübəsi
                                        • Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsiKonfransın işçi dilləri: Azərbaycan və ingilis


Əlyazma qəbulunun son tarixi:   18.12.2023
Konfransın keçiriləcəyi tarix:     19.01.2024


Konfrans ödənişlidir.


 

Konfrans materialları toplusuna DOI təyin olunur     DOI: 10.36719


Konfrans materialları “AZƏRBAYCAN ELM MƏRKƏZİ”nin https://aem.az saytında  və
“CROSSREF” təşkilatının 
https://search.crossref.org/
 bazasında yayımlanır.

Müəlliflərə “CROSSREF” təşkilatı tərəfindən BEYNƏLXALQ SERTİFİKAT verilir.

  

Konfrans materialları Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən qəbul edilir


Konfrans materialının yazı qaydaları


  • Tezislər A4 formatda, 14 ölçüdə, 1,5 sətirarası intervalla Times New Roman şriftində yazılmalı, səhifənin aşağı, yuxarı və yan tərəflərində 2 sm boş məsafə buraxılmalıdır.
  • Tezislərin həcmi 1-3 səhifə arası olmalıdır.
  • Tezislərdə müəllifin adı və soyadı, məs.: Əli Vəliyev, iş yeri tam şəkildə, müəllifin elmi dərəcəsi, şəxsi elektron poçt ünvanı və telefon nömrəsi tezislərin başlığından əvvəl, sağ tərəfdə göstərilməlidir. Təhsilini davam etdirən müəllif təhsil pilləsinə uyğun olaraq özü haqqında məlumatda bakalavriat, magistrant və doktorant olduğunu qeyd etməlidir. Hazırda heç bir yerdə təhsil almayan və elmi dərəcəsi olmayan müəllif yalnız yaşadığı şəhər və ölkəni qeyd etməlidir.
  • Açar sözlər 5 sözdən az olmayaraq Azərbaycan və ingilis dillərində yazılmalıdır.
  • Tezislərin sonunda mənbələrin istinad ardıcıllığı ilə (əgər istinad varsa) Ədəbiyyat siyahısı verilməlidir.
  • İstinadlar mətnin daxilində bu qaydada verilməlidir: (Axundov, 2005: 201)
  • Tezisdə istinad olunan mənbələr Azərbaycan və ingilis dillərindədirsə həmin dillərdə yazılmalı, digər dillərdə olarsa latın qrafikasına transliterasiya edilməlidir.

E-poçt[email protected]


Ünvan: Bakı ş., Mətbuat pr., 529,

«Azərbaycan» Nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə.

https://aem.az


Tel: +994 50 209 59 68

      +994 55 209 59 68
      +994 99 805 67 68
      +994 12 510 63 99

Baxış: 154
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]