DOI: https://doi.org/10.36719/2789-6919/32/26-29

Elnarə Abdullayeva

Gəncə Dövlət Universiteti

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]


YAZININ YARANMASI VƏ İNKİŞAFI


Xülasə

Cəmiyyətin inkişafı nəticəsində indi istifadə etdiyimiz üsul - hərflə yazı, yaxud yazı üsulu üstünlük təşkil edir. Yazının nə olduğunu ensiklopediyadan öyrəndik. Yazı, zaman və məkanda istənilən məsafədə olan məlumatları qeyd etmək, saxlamaq və digər insanlara ötürmək üsuludur.

Yazı bir şəxs, hətta bir xalq tərəfindən icad edilməmişdir. Bu, həyatın ən vacib elementidir və onsuz oxumağı sevdiyimiz kitablar olmazdı. Ünsiyyət ehtiyacı ilə əlaqədar olaraq müxtəlif mədəniyyətlərdə paralel olaraq yaranmış və inkişaf etmişdir. Dünyadakı insanların çoxu ən sürətli və ən səmərəli yazı forması olan əlifbadan istifadə edir. Əlifba yazısı digər yazı növlərindən onunla fərqlənir ki, onda hərf bir və ya bir neçə səsə uyğun gəlir və hərflərin birləşməsi sözləri çatdırır. Beləliklə, Azərbaycan əlifbasında 32 hərf, rus əlifbasında 33 hərf, ingilis əlifbasında 26 hərf var. Belə sayda hərfi yadda saxlamaq 800 mixi işarə və ya 5000 Çin simvolunu öyrənməkdən daha asandır.

Açar sözlər: yazı, inkişaf tarixi, yazı elmi, yazının ixtirası, yazı və ədəbiyyat


Elnara Abdullayeva

Ganja State University

Ph.D. in philology

[email protected]

Origin and development of writing


Abstract

As a result of the development of society, the method that we use now - the method of writing with letters, or writing - has prevailed. Writing is a way of recording, storing and transmitting information to other people at any distance in time and space.

Writing was not invented by one person or even a nation. This is the most important element of life, and without it there would be no books that we love to read. Due to the need for communication, it arose and developed in parallel in different cultures. Most people in the world use the alphabet - the fastest and most efficient form of writing. Alphabetic writing differs from other types of writing in that in it a letter corresponds to one or more sounds. And the combination of letters conveys words. Thus, the Azerbaijan alphabet has 32 letters, the Russian alphabet has 33 letters, and the English alphabet has 26. It is much easier to remember such a number of letters than to learn 800 cuneiform characters or 5000 Chinese characters.

Keywords: writing, history of development, science of writing, invention of writing, writing and literature

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [496,7 Kb] (yüklənib: 21)

Baxış: 50
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]