DOI: 10.36719/AEM/2007-2019/49/135-140
Aygün Atif qızı Səmədzadə
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası
E-mail: aygü[email protected]

XALQ RƏSSAMI KAMİL XANLAROVUN YARADICILIĞI

Açar sözlər: rəssam, Kamil Xanlarov, mənzər, portret, teatr,   dekorasiya, milli, ənənə, kompozisiya, üslub, kolorit.
Key words: artist, Kamil Khanlarov, landscape, portrait, theater, decoration, national, tradition, composition, style, color.
Ключевые слова: художник, Камиль Ханларов, пейзаж, портрет, театр, декорация, национальный, традиция, композиция, стиль, цвет.

Azərbaycan təsviri sənətinin parlaq səhifələrindən biri olan XX əsr milli təsviri sənətin xalq ənənələrinin müxtəlif çalarları, dünya mədəniy­yətinin nailiyyətləri üzərində inkişaf tapmasına əsaslı şəkildə təsir göstərdi. Təsviri sənətin yeni yaradıcılıq meyarları əsasında istiqamət götürməsi özünəməxsus yara­dıcılıq xüsusiyyətləri ilə fərqlənən bir sıra istedadlı rəssamların yetişməsi ilə müşayiət olunmağa başladı. Xalq rəssamı Kamil Xanlarovun adı onların içərisində aparıcı yerlərdən birini tutur. O, müasir Azərbaycan təsviri sənəti­nin formalaşmasında xüsusi xidməti olan sənətkarlardandır.

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [313,16 Kb] (yüklənib: 12)
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected]