DOI: 10.36719/2707-1146/03/17-20
Xatirə Novruz qızı Xələfli
Nərgiz Mehman qızı Zeynalova
Svetlana Nəsirovna Xanbutayeva
Azərbaycan Tibb Universiteti
khalafli@mail.ru

PARAZİTAR XƏSTƏLİKLƏRİN MÜALİCƏSİNİN QİYMƏTLƏNDİRMƏ MEYARLARI
Xülasə
Müasir preparatlarıdan istifadə edilməsi daha geniş yayılmış bağırsaq helmintozlarını müvəffəqiyyətlə müalicə etməyə imkan verir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, ən müasir preparatlardan heç biri bir kurs işlədildikdən sonra tam sağalmaya təminat verə bilməz. Bir kurs müalicənin effektivliyi adətən 90%-dən artıq olmur, tam sağalma isə bir qayda olaraq, təkrar kurslar zamanı əldə edilir. 
Parazitoloji sağalmanın effektivliyi 2 parametrə görə qiymətləndirilir: tam (və ya radikal) sağalma və invaziyanın intensivliyinin azalması. İnvaziyanın yoluxma səviyyəsi yüksək olan, təkrar yoluxmanın qarşısını almaq mümkün radikal sağalma məsələsi qoyulmur. Belə vəziyyətlərdə konkret ocaqda mübarizənin strategiyası işlənib hazırlanır, risk qrupları, invaziyanın intensivliyi yüksək olan şəxslər ayrılır və s. İnvaziyanın yüksək intensivliyi, uzunmüddətli gediş, təkrar yoluxmalar yanaşı gedən orqanopatologiyanın inkişafına səbəb ola bilər. Bu hallarda parazitoloji effektivlik klinik effektivliyə gətirib çıxarmaya bilər və ona görə də, spesifik antiparazitar terapiya ilə yanaşı patogenetik və simptomatik terapiya da aparılmalıdır.
Açar sözlər: parazitar xəstəliklər, insan parazitozları, qurd invaziyaları, malyariya

Evaluation criteria for treatment of parasitic diseases
Summary
The use of modern therapeutic agents for the treatment of intestinal parasitoses makes it possible to successfully deworm them. It should be borne in mind that these therapeutic agents do not give guaranteed results after applying only a single course of therapy. After a single use of the course of therapy, the effecttiveness in most cases is only 90%, and with repeated courses of therapy a complete cure for helminthiasis is achieved. The effectiveness of deworming is taken into account according to two criteria: a radical (or complete) cure and a decrease in the intensity of the lesion. If it is impossible to prevent repeated cases of transmission of helminthiases in endemic foci of invasion, questions of complete eradication from parasitoses are not considered. In such cases, individual control tactics are developed for this outbreak, with the identification of groups and risk factors, the presence of those affected with a high level of invasion.
Key words: parasitic diseases, human intestinal parasitosis, helminthic infections, malaria

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [159,9 Kb] (yüklənib: 1)

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com