DOI: 10.36719/2707-1146/03/35-38
Kəmalə Ərəstun qızı Sadıqova
AMEA Dendrologiya  İnstitutu
kemale.sadiqova1960@mail.ru

ABŞERONDA İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ
HİPPOPHAE RHAMNOİDES L. NÖVÜNÜN BÖYÜMƏ VƏ İNKİŞAFI
Xülasə
Təqdim olunan məqalədə təbii floramızda rast gələn çaytikanı növünün (Hippophae rhamnoides L.) Abşeronda introduksiyası ilə əlaqədar olaraq, toxumla çoxaldılması, cucərtilərinin morfologiyası və böyümə dinamikası, kök sisteminin inkişafıverilmişdir. Tədqiqatdan müəyyən olunmuşdur ki, çaytikanı növü Abşeronun torpaq-iqlim şəraitinə yaxşı uyğunlaşır və mədəni şəraitdə becərilə bilər.
Açar sözlər: Hippophae rhamnoides L., introduksiya, toxum, çoxaldılma, morfologiya, böyümə və inkişaf, kök sistemi

Growth and development of Hippophae rhamnoides L. introduced in Absheron
Summary
The presented article provides seed propagation, seedling morphology and growth dynamics, root system development in connection with the introduction of Hippophae rhamnoides L. species found in our natural flora in Absheron. The study found that the species Hippophae rhamnoides L. is well adapted to the soil and climatic conditions of Absheron and can be grown in cultural conditions.
Key words: Hippophae rhamnoides L., introdiction, seed, repoduction, morphology, dewelopment, root system

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [260,61 Kb] (yüklənib: 4)

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com