AZƏRBAYCAN ELM MƏRKƏZİ
“TƏBİƏT VƏ ELM”
Beynəlxalq elmi jurnal
30 oktyabr 2020-ci ildə keçirilməsi nəzərdə tutulan
“TƏBİƏT ELMLƏRİNİN ƏSASLARI”
mövzusunda II RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI
keçirilmə tarixi 24 dekabr 2020-ci tarixə dəyişdirildi
Konfrans elmin aşağıdakı sahələrini əhatə edir: 
 • Tibb 
 • Biologiya
 • Genetika
 • Botanika
 • Zoologiya
 • Mikrobiologiya
 • Bioloji təbabət
 • Astronomiya
 • Kimya 
 • Fizika
 • Coğrafiya
 • Yer elmləri 
 • Kənd və meşə təsərrüfatı
 • Baytarlıq və zoomühəndislik
Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, ingilis, türk, rus
Məqalənin son qəbul tarixi: 18 okyabr 2020-ci il 
Konfransın keçirilmə günü: 30 oktyabr  2020-ci il 
Konfrans materiallarında dərc olunan bütün məqalələrə DOİ təyin olunacaq
DOİ: 10.36719
Konfransda iştirak edən hər bir müəllifə “Crossref “  təşkilatı tərəfindən 
BEYNƏLXALQ SERTİFİKAT   veriləcək
Konfrans materialları www.aem.az saytında onlayn çap olunaraq 
“Crossref“  təşkilatının bazasında yerləşdiriləcək və jurnal şəklində nəşr olunacaq 
Konfrans ödənişlidir
Məqalələrin tərtibat qaydaları
 • Məqalələrin həcmi: 6-10 səhifə və daha çox (A4 format). 
 • Məqalələr 14 ölçüdə, 1.5 sətirlərarası intervalla, Times New Roman şrifti ilə yazılmalı, kənarlardan 2 sm (hər tərəfdən) boşluq buraxılmalıdır.
 • Məqalədə müəllifin adı, atasının adı və soyadı (məs.: Əli Məmməd oğlu Vəliyev), iş yeri (tam şəkildə), ölkə və şəhər, müəllifin şəxsi elektron ünvanı və telefon nömrəsi (məqalənin başlığından əvvəl sağ tərəfdə) göstərilməlidir.
 • Məqalədə GirişNəticə hissələri yazılmalıdır
 • Məqalənin əvvəlində ingilis dilində 7-8 cümədən ibarət Xülasə və iki dildə (məqalə yazılan dildə və ingilis dilində)  açar sözlər (5 sözdən az olmayaraq) yazılmalıdır. 
 • Məqalənin sonunda Ədəbiyyat yazılaraq məqalədə istifadə olunan ədəbiyyatın siyahısı verilməlidir. Siyahıda əsərlərin ardıcıllığı istinad ardıcıllığına uyğun verilməlidir. 
 • İstinadlar mətnin içərisində aşağıdakı qaydada yazılmalıdır:
Mətndə mənbənin (fikrin) müəllifi göstərilmədikdə  
Müəllifin soyadı - vergül - interval, mənbənin nəşr ili - iki nöqtə - interval - səh. 
Nümunə: (Axundov, 2005: 201) 
Əgər müəllifin adı mətndə çəkilirsə o zaman bu qaydada yazılmalıdır: “...A.Axundov (2005: 205) qeyd etmişdir ki...”
aem.konfrans@gmail.com
Tel.: +994 (012) 510 63 99
        +994 (050) 209 59 68
+994 (055) 209 59 68
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com