Konfranslar

«HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏRİN ƏSASLARI» MÖVZUSUNDA I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ
M A T E R İ A L L A R I

«TƏBİƏT ELMLƏRİNİN ƏSASLARI» MÖVZUSUNDA I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ
M A T E R İ A L L A R I   (24 iyun 2020-ci il)
22-04-2020, 16:17 Kitaba bax
Şirvan düzündə arid torpaqların istilik və hidrofiziki xassələrinin əlaqəsi

DOI: 10.36719/AEM/M/2019/136
MANAFOVA A.M.

Şirvan düzündə arid torpaqların istilik və hidrofiziki xassələrinin əlaqəsi. ― MSV NƏŞR. Bakı. 2019 – 136 s.

Müxtəlif bitki altında istifadə edilən eyni tip torpaqlarda istilik-balansı elementlərinin gündəlik dinamikası, təcrübə sahələri torpaqlarının istilik-fiziki əmsalları rütubət, sıxlıq və torpaqların başqa xassələrindən asılılığı, torpaqların temperatur keçirmə əmsallarının rütubətdən və sıxlıqdan asılılığı funksionallığı, torpaqların istilik-fiziki xassələrinin genetik qatlarından asılılığı, bağlı torpaq sistemlərində vahid temperatur qradiyenti vasitəsilə su axını öyrənilmişdir.
Monoqrafiya Şirvan düzündə torpaqların istilik və hidrofiziki xassələrinin qarşılıqlı əlaqəsi məsələlərinə, bu əlaqələrin formalaşmasına təsir göstərən amillərin təhlilinə həsr olunmuşdur. Əsər tədqiqatçılar, torpaqşünaslıq ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr və eyni zamanda geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuşdur.

© A.M. MANAFOVA, 2019

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [1,11 Mb] (yüklənib: 9)
15-03-2020, 10:23 Kitaba bax
Научные основы ресурсосберегающей технологии производства трикотажа

Müəllif: Гаджиев Дж. А.

Рассмотрены теоретические основы нормализации процесса вязания на кругло- и плосковязальных машинах. Изложены решения теоретических и практических задач ресурсосбережения сырья и полотен (купонов) в производстве трикотажных изделий. Дана оценка качества обработки сырья, процесса вязания и трикотажа. Описаны теоретические предпосылки проектирования переплетений для трикотажа с пониженной поверхностней плотностью и способы повышения эффективности производства полу-регулярных изделий. Приведены результаты исследований по определению характеристик трения пряжи (нити) и влиянию их на качество трикотажных полотен (купонов).
Для научных и инженерно-технических работников трикотажной промышленности.
19-12-2019, 20:24 Kitaba bax
KİTAB KATALOQU19-12-2019, 20:07 Kitaba bax
BİLİMSEL MAKALELER TERCÜMESI

BİLİMSEL MAKALELER TERCÜMESI
14-10-2019, 09:26 Kitaba bax
BİLİMSEL MAKALELERİN YAYINLANMASI

BİLİMSEL MAKALELERİN YAYINLANMASI
14-10-2019, 09:26 Kitaba bax
TRANSLATION OF SCIENTIFIC ARTICLES

TRANSLATION OF SCIENTIFIC ARTICLES
14-10-2019, 09:22 Kitaba bax
PUBLICATION OF SCIENTIFIC ARTICLES

PUBLICATION OF SCIENTIFIC ARTICLES
14-10-2019, 09:22 Kitaba bax
ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ


ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
14-10-2019, 09:02 Kitaba bax
ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ


ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
14-10-2019, 09:01 Kitaba bax
Öncəki 1 2 Sonrakı
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected]