təkər kreditlə təkər continental baku michelin baku təkər satışı təkərlər
  Xəbərlər     Elmi planlaşdırma  
  Elmi şura     Elmi əməkdaşlıq     Kadr hazırlığı     Layihələr     Qalereya  
  Qanunvericilik     Əlaqə     Elmi nailiyyətlər     Haqqımızda     Elmi nəticələrin tətbiqi     ELAN  
   Axtarış
az | eng
Elmi-tədqiqat insitutları
Regional aqrar elm mərkəzləri
Aqrar elmin sahələri
Azərbaycan Aqrar Elmi Jurnalı
Dövlət orqanlarının linkləri
Tədqiqat proqramları
Nəşrlər
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi,
Tel:   +994 12 561 69 84
Faks: +994 12 561 69 84
E-mail: agrar.elm@gmail.com
Elmi nəticələrin tətbiqi

 

 

 

        AQRAR   ELM və İNFORMASİYA MƏSLƏHƏT   MƏRKƏZİ

 

Ə M R

№________

             

Bakı şəhəri                                                      “______”_____________2016-cı il

 

 

 

2016-cı ildə kənd təsərrüfatı bitkilərinin sort

əkinlərində aprobasiya aparılması barədə

 

         Təsərrüfatları yüksək reproduksiyalı, rayonlaşdırılmış, səpin keyfiyyəti dövlət standartlarının tələblərinə cavab verən sort və hibridlərin toxumları ilə  təmin etmək məqsədilə

 

                                                                                əmr edirəm:

 

1. Toxumçuluq təsərrüfatlarının, fermer və digər qurumların toxumla təmin edilməsi məqsədilə 2015-ci ilin payızında və 2016-cı ilin yazında  bölgə təcrübə stansiyalarında, dayaq məntəqələrində, regional aqrar elm və informasiya məsləhət  mərkəzlərində, ixtisaslaşdırılmış toxumçuluq təsərrüfatlarında və toxumçuluqla məşğul olan özəl təsərrüfatlarda əkilmiş kənd təsərrüfatı bitkilərinin sort əkinləri müəyyən edilmiş tapşırığa uyğun aprobasiya edilsin (əlavə 1,2).

2. Aprobatorların siyahısı 3 saylı əlavəyə uyğun təsdiq edilsin.

3. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin aprobasiyası 1992-ci ildə dərc olunmuş “Dənli taxıl bitkilərinin toxumçuluğu, aprobasiyası və becərilmə texnologiyasına dair tövsiyələr”ə, 1979-cu ildə dərc olunmuş “Sort əkinlərinin aprobasiyasına dair” təlimata və  2005-ci ildə təsdiq olunmuş “Aprobator və aprobasiya haqqında” əsasnaməyə uyğun  olaraq keçirilsin.

Aprobasiya zamanı  aşağıda  göstərilən sort əkinlərinin əhatə olunması təmin edilsin:

a) elmi-tədqiqat institutlarının təcrübə təsərrüfatlarında, regional aqrar elm və informasiya məsləhət mərkəzlərində və ixtisaslaşdırılmış toxumçuluq təsərrüfatlarında olan sortlar;

b)    az yayılmış və perspektiv sortlar;

c)     qarğıdalının sort, birinci və ikinci nəsil hibridləri.

 4.Tapşırılsın aprobatorlara, “Toxumçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq  təsərrüfatları tələbata uyğun toxumla təmin etmək və istehsalatda geniş yaymaq məqsədilə aprobasiya edilsin:

a) buğdanın -Bərəkətli-95, Qarabağ, Mirbəşir-128, Əkinçi-84, Azəri, Tale-38, Qırmızı gül, Murov-2, Zirvə-85, Ağalı, Fatimə, Şəfəq və s.

B) arpanın -Qarabağ-22, Cəlilabad-19, Baharlı, Qarabağ-33, Qüdrətli-48

c) çəltiyin-Avanqard və s.

ç) qarğıdalının- Zaqatala-68, Zaqatala-420 və s.

d) noxudun- Nərmin, Soltan və s.

 e) mərciməyin-Zəfər,Arzu və s.

f) yoncanın –Abşeron, Aran, Ağstafa-1; xaşanın-AzNİKLİP və s.

g) pomidorun-Leyla ,İlkin,Zəfər,Alsu;  xiyarın-Azəri;  soğanın-Sabir;  kələmin-Azərbaycan,lobyanın-Sevinc  və s.

h) kartofun-Əmiri, Telman, Nevski və s. sortları.

5. Tapşırılsın təsərrüfat rəhbərlərinə:

a) aprobatorların ezamiyyə xərcləri təsərrüfatların hesabına ödənilsin;

b) aprobatorlara xidmət haqqı olaraq əkinlərin hər hektarına 40 qəpik hesabı ilə, baş aprobatora isə aprobasiya edilmiş ümumi sahənin 30%-i miqdarında  xidmət haqqı ödənilsin.

6. Təsərrüfatları dövlət standartlarının tələblərinə cavab verən yüksək reproduksiyalı taxıl toxum materialı ilə təmin etmək məqsədilə toxumluq sahələrin ayrılması, sort və növ alağından təmizlənməsi, aprobasiya dərzlərinin götürülməsi, onların təhlili, sənədləşdirilməsi və saxlanması qaydalarına riayət olunsun və  nöqsanlara yol verilərsə təqsirkar şəxslər haqqında lazımi tədbir görülsün.

7. Tapşırılsin aprobatorlara, aprobasiya hesabatlarını məhsul yığımına 3-5 gün qalmış başa çatdırmaqla aran rayonlarında 15 iyuldan, dağ və dağətəyi rayonlarda  isə 15 avqustdan gec olmayaraq yekunlaşdırıb Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət  Mərkəzinə təqdim etsinlər.

8.Kənd təsərrüfatı bitkiləri əkinlərinin aprobasiyası üzrə Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət  Mərkəzinin baş aprobatorluğu ET Əkinçilik İnstitutunun direktor müavini Atif Zamanova  həvalə edilsin.

9.Toxumçuluq işinin səmərəli təşkili və yeni taxıl sortlarının tətbiqi ilə əlaqədar olaraq 2016-cı  ilin may-iyun aylarında ET Əkinçilik İnstitutunun Tərtər, Cəlilabad, Qobustan bölgə təcrübə stansiyalarında və Şəki DM-də toxumçuluğa dair seminar-müşavirələr keçirilsin.

           Əsas: Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətinin 10 may 2016-cı il tarixli 032 nömrəli əmri.

 

     Baş direktor                                             Rəsul Balayev

 

 

   

Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzinin

_________________2016-cı il tarixli

__________№-li əmrinə 1 saylı əlavə

 

 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin elmi-tədqiqat müəssisələrinin təcrübə təsərrüfatlarında,

regional aqrar elm və informasiya məsləhət  mərkəzlərində  2015-ci ilin payızında 2016-cı il üçün əkilmiş toxumluq taxıl əkinləri barədə

                                                                     M ə l u m a t

 

 

Təsərrüfatın

adı

Bitkinin adı

Sortun adı

Reproduksiyası

Əkin sahəsi,

ha

Məhsuldarlıq,

ha

Ümumi məhsul,

ton

Toxum,

ton

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 Əkinçilik ET İnstitutu

Tərtər BTS

arpa

Qarabağ-22

tox.pit

artırma

0.5

32.0

1.6

1.1

artırma

s/elit

3.0

32.0

9.6

6.8

s/elit

elit

23.5

32.0

75.2

52.6

cəmi:

 

 

27.0

 

86.4

60.5

Qarabağ-33

tox.pit

artırma

0.5

32.0

1.6

1.1

artırma

s/elit

2.0

32.0

6.4

4.5

s/elit

elit

5.0

32.0

16.0

11.2

cəmi:

 

 

7.5

 

24.0

16.8

arpanın cəmi:

 

 

34.5

 

110.4

77.3

buğda

Qobustan

 

tox.pit

artırma

0.5

32.0

1.6

1.1

artırma

s/elit

4.0

32.0

12.8

9.0

s/elit

elit

20.0

32.0

64.0

44.8

cəmi:

 

 

24.5

 

78.4

54.9

Əzəmətli-95

 

tox.pit

artırma

0.5

32.0

1.6

1.1

artırma

s/elit

2.0

32.0

6.4

4.5

s/elit

elit

12.0

32.0

38.4

26.9

cəmi:

 

 

14.5

 

46.4

32.5

Fatimə

 

tox.pit

artırma

0.5

32.0

1.6

1.1

artırma

s/elit

5.0

32.0

16.0

11.2

s/elit

elit

9.5

32.0

30.4

21.3

cəmi:

 

 

15.0

 

48.0

33.6

Murov-2

 

tox.pit

artırma

0.5

32.0

1.6

1.1

artırma

s/elit

6.0

32.0

19.2

13.5

s/elit

elit

28.5

32.0

91.2

63.8

cəmi:

 

 

35.0

 

112.0

78.4

Azəri

 

tox.pit

artırma

0.5

32.0

1.6

1.1

artırma

s/elit

3.0

32.0

9.6

6.8

s/elit

elit

17.0

32.0

54.4

38.1

cəmi:

 

 

20.5

 

65.6

46.0

Qırmızıgül

 

tox.pit

artırma

0.5

32.0

1.6

1.1

artırma

s/elit

6.0

32.0

19.2

13.5

s/elit

elit

28.5

32.0

91.2

63.8

cəmi:

 

 

35.0

 

112.0

78.4

Aran

 

tox.pit

artırma

0.5

32.0

1.6

1.1

artırma

s/elit

3.0

32.0

9.6

6.8

s/elit

elit

15.5

32.0

49.6

34.7

cəmi:

 

 

19.0

 

60.8

42.6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

Tale-38

 

tox.pit

artırma

0.5

32.0

1.6

1.1

artırma

s/elit

2.0

32.0

6.4

4.5

s/elit

elit

13.5

32.0

43.2

30.2

cəmi:

 

 

16.0

 

51.2

35.8

Zirvə-85

 

tox.pit

artırma

0.5

32.0

1.6

1.1

artırma

s/elit

2.0

32.0

6.4

4.5

s/elit

elit

8.0

32.0

25.6

17.9

cəmi:

 

 

10.5

 

33.6

23.5

Şəfəq

tox.pit

artırma

0.5

32.0

1.6

1.1

artırma

s/elit

2.0

32.0

6.4

4.5

s/elit

elit

12.5

32.0

40.0

28.0

cəmi:

 

 

15.0

 

48.0

33.6

Bərəkətli-95

artırma

s/elit

2.0

32.0

6.4

4.5

buğdanın cəmi:

 

 

207.0

 

662.4

463.8

toxumluğun cəmi:

 

 

241.5

 

772.8

541.1

Cəlilabad BTS

arpa

Cəlilabad-19

tox.pit

artırma

0.5

22.0

1.1

0.77

artırma

s/elit

1.0

22.0

2.2

1.53

s/elit

elit

3.5

22.0

7.7

5.4

cəmi:

 

 

5.0

 

11.0

7.7

Baharlı

tox.pit

artırma

0.5

22.0

1.1

0.77

artırma

s/elit

0.5

22.0

1.1

0.77

s/elit

elit

2.0

22.0

4.4

3.06

cəmi:

 

 

3.0

 

6.6

4.6

arpanın cəmi:

 

 

8.0

 

17.6

12.3

buğda

Bərəkətli-95

tox.pit

artırma

1.0

22.0

2.2

1.54

artırma

s/elit

7.0

22.0

15.4

10.78

s/elit

elit

27.0

22.0

59.4

41.58

cəmi:

 

 

35.0

 

77.0

53.9

Qarabağ

tox.pit

artırma

0.5

22.0

1.1

0.77

artırma

s/elit

5.0

22.0

11.0

7.7

s/elit

elit

19.5

22.0

42.9

30.03

cəmi:

 

 

25.0

 

55.0

38.5

Mirbəşir-50

tox.pit

artırma

0.5

22.0

1.1

0.77

artırma

s/elit

0.5

22.0

1.1

0.77

s/elit

elit

1.0

22.0

2.2

1.54

cəmi:

 

 

2.0

 

4.4

3.08

buğdanın cəmi:

 

 

62.0

 

136.4

95.48

toxumluğun cəmi:

 

 

70.0

 

154.0

107.78

Qobustan BTS

 arpa

Cəlilabad-19

tox.pit

artırma

0.5

24.0

1.2

0.84

artırma

s/elit

3.0

24.0

7.2

5.04

s/elit

elit

21.5

24.0

51.6

36.12

cəmi:

 

 

25.0

 

60.0

42.0

Qüdrətli-48

tox.pit

artırma

0.25

24.0

0.6

0.42

artırma

s/elit

0.5

24.0

1.2

0.84

s/elit

elit

4.25

24.0

10.2

7.14

cəmi:

 

 

5.0

 

12.0

8.4

arpanın cəmi:

 

 

30.0

 

72.0

50.4

buğda

Qobustan

 

tox.pit

artırma

1.0

24.0

2.4

1.68

artırma

s/elit

8.0

24.0

19.2

13.44

s/elit

elit

38.0

24.0

91.2

63.84

cəmi:

 

 

47.0

 

112.8

78.96

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

Bezostaya-1

tox.pit

artırma

1.0

24.0

2.4

1.68

artırma

s/elit

5.0

24.0

12.0

8.4

s/elit

elit

36.0

24.0

86.4

60.48

Cəmi:

 

 

42.0

 

100.8

70.56

Aran

tox.pit

artırma

1.0

24.0

2.4

1.68

artırma

s/elit

8.0

24.0

19.2

13.44

s/elit

elit

55.5

24.0

133.2

93.24

          cəmi:

 

 

64.5

 

154.8

108.36

Qızıl buğda

tox.pit

artırma

0.5

24.0

1.2

0.84

artırma

s/elit

8.0

24.0

19.2

13.44

s/elit

elit

18.0

24.0

43.2

30.24

cəmi:

 

 

26.5

 

63.6

44.52

buğdanın cəmi:

 

 

180.0

 

432.0

302.4

toxumluğun cəmi:

 

 

210.0

 

504.0

352.8

Şəki DM

 

 

 

arpa

 

 

Cəlilabad-19

tox.pit

artırma

0.5

23.0

1.15

0.81

artırma

s/elit

2.0

23.0

4.6

3.22

s/elit

elit

7.5

23.0

17.25

12.08

arpanın cəmi:

 

 

10.0

 

23.0

16.1

buğda

Aran

tox.pit

artırma

0.3

23.0

0.69

0.48

artırma

s/elit

2.0

23.0

4.6

3.22

s/elit

elit

10.7

23.0

24.61

17.23

          cəmi:

 

 

13.0

 

29.9

20.9

Ağalı

tox.pit

artırma

0.5

23.0

1.15

0.81

artırma

s/elit

4.5

23.0

10.35

7.25

s/elit

elit

23.0

23.0

52.9

37.03

cəmi:

 

 

28.0

 

64.4

45.08

buğdanın cəmi:

 

 

41.0

 

94.3

66.01

 toxumluğun cəmi:

 

 

51.0

 

117.3

82.11

Zaqatala BTS

arpa

Qarabağ-22

 

 

tox.pit

artırma

1.0

22.0

2.2

1.5

artırma

s/elit

4.0

22.0

8.8

6.2

s/elit

elit

7.5

22.0

16.5

11.5

elit

R1

5.0

22.0

11.0

7.7

arpanın cəmi:

 

 

17.5

 

38.5

26.95

buğda

Aran

tox.pit

artırma

1.0

22.0

2.2

1.5

artırma

s/elit

7.0

22.0

15.4

10.8

s/elit

elit

81.0

22.0

178.2

124.7

elit

R1

13.0

22.0

28.6

20.02

cəmi:

 

 

102.0

 

224.4

157.08

Qızıl buğda

artırma

s/elit

0.7

22.0

1.54

1.0

Ağalı

artırma

s/elit

0.1

22.0

0.22

0.15

           buğdanın cəmi:

 

 

102.8

 

226.16

158.3

toxumluğun cəmi:

 

 

120.3

 

264.66

185.3

Abşeron YTT

arpa

Cəlilabad-19

tox.pit

artırma

0.5

22.0

1.1

0.77

artırma

s/elit

2.5

22.0

5.5

3.85

s/elit

elit

20.0

22.0

44.0

30.8

arpanın cəmi:

 

 

23.0

 

50.6

35.42

buğda

Qobustan

tox.pit

artırma

0.5

22.0

1.1

0.77

artırma

s/elit

2.0

22.0

4.4

3.08

s/elit

elit

13.5

22.0

29.7

20.79

buğdanın cəmi:

 

 

16.0

 

35.2

24.64

 toxumluğun cəmi:

 

 

39.0

 

85.8

60.06

ƏETİ üzrə arpanın cəmi:

                buğdanın cəmi:

           toxumluğun cəmi:

 

 

123.0

 

312.1

218.5

 

 

608.8

 

1586.46

1110.6

 

 

731.8

 

1898.56

1329.1

 Üzümçülük və Şərabçılıq ET İnstitutu

Gəncə TS

arpa

Qarabağ-22

R1

R2

6.0

25.0

15.0

10.5

buğda

Azəri

R1

R2

6.0

25.0

15.0

10.5

arpanın cəmi:

 

 

6.0

25.0

15.0

10.5

buğdanın cəmi:

 

 

6.0

25.0

15.0

10.5

                        toxumluğun cəmi:

 

 

12.0

 

30.0

21.0

 Əkinçilik ET İnstitutu(yem)

Şəki DM

arpa

Cəlilabad-19

elit

R1

10.0

22.0

22.0

15.4

Kürdəmir TSS

 

 

arpa

Cəlilabad-19

s/elit

elit

2.0

22.0

4.4

3.1

elit

R1

19.0

22.0

41.8

29.3

buğda

Qobustan

s/elit

elit

2.0

22.0

4.4

3.1

Murov-2

elit

R1

17.0

22.0

37.4

26.2

Abşeron YTT

 

buğda

Əzəmətli-95

R1

R2

25.0

22.0

55.0

38.5

arpa

Qarabağ-22

R1

R2

6.0

22.0

13.2

9.2

Ağstafa YTT

arpa

Qarabağ-33

elit

R1

9.0

22.0

19.8

13.9

                                          arpanın cəmi:

                            buğdanın cəmi:

                            toxumluğun cəmi:

 

 

46.0

 

101.2

70.9

 

 

44.0

 

96.8

67.8

 

 

90.0

 

198.0

138.7

Meyvəçilik və çayçılıq ET  İnstitutu

Zərdabi ETB

buğda

Aran

elit

R1

11.4

25.0

28.5

20.0

Quba YTT

buğda

Aran

elit

R1

34.1

22.0

75.0

52.5

                            buğdanın cəmi:                                                     

                            toxumluğun cəmi:

 

 

45.5

 

103.5

72.5

 

 

45.5

 

103.5

72.5

Heyvandarlıq  ЕТ   İnstitutu

Arıçılıq Mərkəzi

arpa

Qarabağ-22

s/elit

elit

10.0

25.0

25.0

17.5

Cəmi:

 

 

10.0

 

25.0

17.5

BMTB  ЕТ   İnstitutu

Mil (Beyləqan)TS

arpa

Qarabağ-33

s/elit

elit

11.0

26.0

28.6

20.0

elit

R1

14.0

26.0

36.4

25.5

Cəmi:

 

 

25.0

 

65.0

45.5

buğda

Murov-2

s/elit

elit

22.0

26.0

57.2

40.0

Əzəmətli-95

s/elit

elit

9.0

26.0

23.4

16.4

Murov-2

elit

R1

17.0

26.0

44.2

31.0

Cəmi:

 

 

48.0

 

124.8

87.4

                                           arpanın cəmi:

                                         buğdanın cəmi:

                                     tоxuмluğun cəmi:

 

 

25.0

 

65.0

45.5

 

 

48.0

 

124.8

87.4

 

 

73.0

 

189.8

132.9

 Tərəvəzçilik ET İnstitutu

Lənkəran BTS

buğda

Qarabağ

elit

R1

15.0

25.0

37.5

26.0

Bərəkətli-95

elit

R1

15.0

25.0

37.5

26.0

buğdanın cəmi:

 

 

30.0

 

75.0

52.0

                                     tоxuмluğun cəmi:

 

 

30.0

 

75.0

52.0

Regional   mərkəzlər üzrə

Beyləqan RAEİMM

 

 

arpa

Qarabağ-33

s/elit

elit

10.0

28.0

28.0

19.6

buğda

Qırmızıgül

s/elit

elit

20.0

28.0

56.0

39.2

Qırmızıgül

elit

R1

5.0

28.0

14.0

9.8

Qobustan

elit

R1

10.0

28.0

28.0

19.6

Zirvə-85

s/elit

elit

20.0

28.0

56.0

39.2

buğdanın cəmi:

 

 

55.0

 

154.0

107.8

toxumluğun cəmi:

 

 

65.0

 

182.0

127.4

Salyan

RAEİMM

 

 

 

 

arpa

Qarabağ-22

s/elit

elit

20.0

30.0

60.0

42.0

elit

R1

45.0

30.0

135.0

94.5

arpanın cəmi:

 

 

65.0

 

195.0

136.5

buğda

Fatimə

s/elit

elit

15.0

30.0

45.0

31.5

Tale-38

s/elit

elit

15.0

30.0

45.0

31.5

buğdanın cəmi:

 

 

30.0

 

90.0

63.0

      toxumluğun cəmi:

 

 

95.0

 

285.0

199.5

Lənkəran RAEİMM

buğda

Bərəkətli-95

s/elit

elit

18.0

25.0

45.0

31.5

       toxumluğun cəmi:

 

 

18.0

 

45.0

31.5

Gəncə

RAEİMM

 

buğda

Qobustan

s/elit

elit

25.0

25.0

62.5

44.0

elit

R1

10.0

25.0

25.0

17.5

Aran

s/elit

elit

10.0

25.0

25.0

17.5

buğdanın cəmi:

 

 

45.0

 

112.5

79.0

       toxumluğun cəmi:

 

 

45.0

 

112.5

79.0

Şəki

RAEİMM

 

arpa

Cəlilabad-19

s/elit

elit

17.0

22.0

37.4

26.2

buğda

Аzəri

s/elit

elit

13.0

22.0

28.6

20.0

       toxumluğun cəmi:

 

 

30.0

 

66.0

46.2

Kürdəmir

RAEİMM

 

 

 

arpa

Cəlilabad-19

s/elit

elit

27.0

22.0

59.4

41.6

buğda

Aran

s/elit

elit

14.0

22.0

30.8

21.6

Bezostaya-1

elit

R1

32.0

22.0

70.4

49.3

buğdanın cəmi:

 

 

46.0

 

111.2

70.9

       toxumluğun cəmi:

 

 

73.0

 

170.6

112.5

Tərtər

RAEİMM

buğda

Şəfəq

s/elit

elit

10.0

26.0

26.0

18.2

       toxumluğun cəmi:

 

 

10.0

 

26.0

18.2

          RAEİMM-lər üzrə arpanın cəmi:

                                         buğdanın cəmi:

                                     tоxumluğun cəmi:

 

 

119.0

 

319.8

223.9

 

 

217.0

 

567.3

397.1

 

 

336.0

 

887.1

621.0

Xaçmaz RKTİM

 

 

arpa

Qarabağ-22

s/elit

elit

34.0

26.0

88.4

61.9

Qarabağ-22

elit

R1

45.0

26.0

117.0

81.9

Cəlilabad-19

R1

R2

11.0

26.0

28.6

20.0

arpanın cəmi:

 

 

90.0

 

234.0

163.8

buğda

Əzəmətli-95

s/elit

elit

22.0

26.0

57.2

40.0

Qobustan

s/elit

elit

33.0

26.0

85.8

60.1

Gönən-98

sün. art.

 

0.5

26.0

1.3

0.9

Dağdaş

sün. art.

 

0.5

26.0

1.3

0.9

Bezostaya

elit

R1

42.0

26.0

109.2

76.4

Əzəmətli-95

elit

R1

21.0

26.0

54.6

38.2

Əzəmətli-95

R1

R2

70.0

26.0

182.0

127.4

Qobustan

R1

R2

12.0

26.0

31.2

21.8

Gönən-98

R1

R2

108.5

26.0

282.1

197.5

Bayraqdar

R1

R2

22.0

26.0

57.2

40.0

buğdanın cəmi:

 

 

331.5

 

861.9

603.2

       toxumluğun cəmi:

 

 

421.5

 

1095.9

767.0

                   AEİMM  üzrə arpanın cəmi:

                                         buğdanın cəmi:

                                    tоxumluğun cəmi:

 

 

419.0

 

1072.1

750.6

 

 

1330.8

 

3430.8

2401.1

 

 

1749.8

 

4502.9

3151.7

 

 

  

 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin   Əkinçilik ET  İnstitutunun seleksiya alimləri ilə birgə öz əkinləri üçün  toxum istehsal edən özəl toxumçuluq təsərrüfatlarında səpin aparılmış taxıl sortlarının

S İ Y A H I S I

 

Bərdə r. “Elkiyar”İKŞ Ziyadov İkram

buğda

Şəfəq-2

s/elit

elit

4.0

30.0

12.0

8.5

Əzəmətli-95

s/elit

elit

7.0

30.0

21.0

14.7

arpa

Qarabağ-22

s/elit

elit

4.0

30.0

12.0

8.5

Bərdə r.F.

Cümşüdov E.

buğda

Zirvə-85

s/elit

elit

3.0

30.0

9.0

6.3

Ağsu r-nu, “Süsən” AQRO MMC

buğda

Aran

s/elit

elit

23.0

25.0

57.5

40.0

Qobustan

s/elit

elit

15.0

25.0

37.5

26.0

arpa

Cəlilabad-19

s/elit

elit

29.0

25.0

72.5

51.0

Oğuz r-nu,”Pluton toxumçuluq”

arpa

Cəlilabad-19

s/elit

elit

3.0

22.0

6.6

4.6

buğda

Agalı

s/elit

elit

10.0

22.0

22.0

15.5

Sabirabadr-nu, “Tərəqqi”MMC

buğda

Əkinçi-84

s/elit

elit

10.0

25.0

25.0

17.5

Tərtər r. ”Tərtər”MMC

Qurbanov Emin

buğda

Tale-38

s/elit

elit

3.5

30.0

10.5

7.4

Aran

s/elit

elit

3.5

30.0

10.5

7.4

Fatimə

s/elit

elit

1.5

30.0

4.5

3.0

Bərəkətli-95

s/elit

elit

6.0

30.0

18.0

12.6

arpa

Qarabağ-33

s/elit

elit

5.0

30.0

15.0

10.5

Yevlax  r-nu,

Azərtoxum

buğda

Əkinçi-84

s/elit

elit

10.0

25.0

25.0

17.5

Masallı r-nu,

F.AbıyevaTurə

buğda

Bərəkətli-95

s/elit

elit

3.5

25.0

8.8

6.0

Cəlilabad r-nu

”Germi”KFT

buğda

Bərəkətli-95

s/elit

elit

5.0

22.0

11.0

7.7

Qarabağ

s/elit

elit

5.0

22.0

11.0

7.7

Mirbəşir-50

s/elit

elit

1.5

22.0

3.3

2.5

Biləsuvar r-nu,

F.Soltanov Şakir

arpa

Baharlı

s/elit

elit

8.5

22.0

18.8

13.0

Biləsuvar r-nu,

F.Mahmudov Xudaverdi

arpa

Cəlilabad-19

s/elit

elit

6.5

22.0

14.4

10.0

Biləsuvar r-nu,

F.Əzizov Rüstəm

arpa

Cəlilabad-19

s/elit

elit

10.0

22.0

22.0

15.5

İsmayıllı r-nu,

F.Həsənov Müşfiq

arpa

Qüdrətli-48

s/elit

elit

8.0

22.0

17.6

12.1

buğda

Bezostaya-1

s/elit

elit

5.0

22.0

11.0

7.7

arpa

Cəlilabad-19

s/elit

elit

2.5

22.0

5.5

3.8

Özəl  üzrə arpanın cəmi:

               buğdanın cəmi:                      

          toxumluğun cəmi:                    

 

 

 

76.5

 

184.4

129.0

 

 

 

116.5

 

297.6

208.0

 

 

 

193.0

 

482.0

337.0

 

 

 

Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzinin

_________________2016-cı il tarixli

__________№-li əmrinə 2 saylı əlavə

 

 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin elmi-tədqiqat müəssisələrinin təcrübə təsərrüfatlarında,

regional aqrar elm və informasiya məsləhət mərkəzlərində  2016-cı ilin

yazında əkilmiş toxumluq yazlıq əkinləri barədə

                                                                   M ə l u m a t

Təsərrüfatın

adı

Bitkinin adı

Sortun adı

Reproduksiyası

Əkin sahəsi,

ha

Məhsuldarlıq,

s/ha

Ümumi məhsul,

ton

Toxum,

ton

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ET Əkinçilik İnstitutu

Qobustan BTS

noxud

Sultan

tox.pit

artırma

0.2

12.0

0.24

0.17

artırma

s/elit

1.3

12.0

1.56

1.09

Nərmin

s/elit

elit

4.5

12.0

5.4

3.78

cəmi:

 

 

6.0

 

7.2

5.04

Cəlilabad BTS

noxud

Sultan

tox.pit

artırma

0,04

12.0

0.05

0.03

Nərmin

elit

R1

2.0

12.0

2.4

1.7

cəmi:

 

 

2.04

 

2.45

1.73

mərci

Zəfər

tox.pit

artırma

0.24

12.0

0.29

0.2

Abşeron YTT

noxud

Nərmin

elit

R1

0.5

12.0

0.6

0.42

mərci

Zəfər

tox.pit

artırma

0.5

12.0

0.6

0.42

Zaqatala BTS

qarğıdal

Zaqatala-68

tox.pit

artırma

0,1

50.0

0.5

0.25

artırma

s/elit

0,5

50.0

2.5

1.25

s/elit

elit

10,5

50.0

52.5

26.25

cəmi:

 

 

11.1

 

55.5

27.75

Zaqatala-420

artırma

s/elit

0,5

50.0

2.5

1.25

s/elit

elit

6,0

50.0

30.0

15.0

cəmi:

 

 

6.5

 

32.5

16.25

qarğıdalının cəmi

 

 

17.6

 

88.0

44.0

Kürdəmir TSS

yonca

Abşeron

artırma

s/elit

5,1

4.0

2.04

0.816

s/elit

elit

56,9

4.0

22.78

9.112

cəmi:

 

 

62,0

 

24.8

9.93

Ağstafa YTT

yonca

Ağstafa

artırma

s/elit

2,2

3.5

0.77

0.308

s/elit

elit

24,8

3.5

8.68

3.472

cəmi:

 

 

27,0

 

9.45

3.78

xaşa

AZNİKLİP-

495

artırma

s/elit

1,5

6.0

0.9

0.36

s/elit

elit

5,5

6.0

3.3

1.32

cəmi:

 

 

7,0

 

4.2

1.68

Abşeron YTT

(yem)

yonca

Abşeron

artırma

s/elit

2,5

4.0

1.0

0.4

s/elit

elit

4,5

4.0

1.8

0.72

cəmi:

 

 

7,0

 

2.8

1.12

Tərtər BTS

yonca

Aran

 

 

tox.pit

artırma

0,01

4.5

0.005

0.002

artırma

s/elit

0,30

4.5

0.135

0.054

s/elit

elit

2,69

4.5

1.21

0.484

             cəmi:

 

 

3,0

 

1.35

0.54

xaşa

AZNİKLİP-

495

tox.pit

artırma

0,05

6.0

0.03

0.012

artırma

s/elit

0,35

6.0

0.21

0.084

s/elit

elit

1,6

6.0

0.96

0.384

cəmi:

 

 

2.0

 

1.2

0.48

yoncanın cəmi:

 

 

99.0

 

38.4

15.37

xaşanın cəmi:

 

 

9.0

 

5.4

2.16

ET Tərəvəzçilik  İnstitutu

Qusarçay  BTS

pomidor

Vətən

s/elit

elit

2.0

0.08

 

0.016

xiyar

Azəri

s/elit

elit

2.0

0.34

 

0.068

soğan

Sabir

s/elit

elit

1.0

0.96

 

0.096

kələm

Azərbaycan

s/elit

elit

1.5

0.14

 

0.021

lobya

Sevinc

artırma

s/elit

0.3

3.0

 

0.08

s/elit

elit

1.0

3.0

 

0.3

cəmi:

 

 

7.8

 

 

 

Lənkəran BTS

pomidor

Alsu

s/elit

elit

0.5

0.08

 

0.004

Leyla

s/elit

elit

1.0

0.08

 

0.008

Zəfər

s/elit

elit

0.5

0.08

 

0.004

xiyar

Azəri

artırma

s/elit

0.2

0.34

 

0.007

s/elit

elit

0.3

0.34

 

0.01

soğan

Sabir

s/elit

elit

0.5

0.96

 

0.048

cəmi:

 

 

3.0

 

 

 

Abşeron YTT

pomidor

Alsu,

 

artırma

s/elit

0.5

0.08

 

0.004

s/elit

elit

0.5

0.08

 

0.004

Vətən

s/elit

elit

0.5

0.08

 

0.004

Zərrabi

artırma

s/elit

0.5

0.08

 

0.004

s/elit

elit

1.0

0.08

 

0.008

xiyar

Azəri

s/elit

elit

0.1

0.34

 

0.003

artırma

s/elit

0.2

0.34

 

0.007

soğan

Sabir

artırma

s/elit

0.2

0.96

 

0.018

s/elit

elit

0.3

0.96

 

0.03

lobya

Sevinc

artırma

s/elit

0.2

3.0

 

0.05

s/elit

elit

0.5

3.0

 

0.15

kələm

Azərbaycan

artırma

s/elit

0.2

0.14

 

0.003

cəmi:

 

 

4.7

 

 

 

Tovuz BTS

kartof

 

Əmiri-600

artırma

s/elit

0.5

81.0

 

4.05

s/elit

elit

1.12

81.0

 

9.1

Sevinc

artırma

s/elit

0.54

81.0

 

4.4

s/elit

elit

1.0

81.0

 

8.1

Telman

artırma

s/elit

0.8

81.0

 

6.5

s/elit

elit

2.75

81.0

 

22.3

cəmi:

 

 

5.71

 

 

 

Şəmkir DM

kartof

Əmiri-600

artırma

s/elit

0.8

81.0

 

6.5

s/elit

elit

2.2

81.0

 

17.8

Telman

artırma

s/elit

0.8

81.0

 

6.5

s/elit

elit

2.2

81.0

 

17.8

cəmi:

 

 

6.0

 

 

 

Regional  mərkəzlər üzrə

Lənkəran RAEİMM

çəltik

Avanqard

tox.pit

artırma

0,1

30.0

0.3

0.21

artırma

s/elit

0,2

30.0

0.6

0.42

s/elit

elit

2.0

30.0

6.0

4.2

cəmi:

 

 

2,3

 

6.9

4.83

 

  

 

 

Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzinin

_________________2016-cı il tarixli

_____________№-li əmrinə 3 saylı əlavə

 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin elmi-tədqiqat müəssisələrinin təcrübə təsərrüfatlarında,

regional aqrar elm və informasiya məsləhət  mərkəzlərində  toxumluq

əkinlərdə 2016-cı ildə aprobasiya aparılmasına məsul aprobatorların

S İ Y A H I S I

 

Soyadı və adı

Tutduğu vəzifə

Toxumçuluq müəssisələri

Abdullayev          Abdin

Əkinçilik ETİ-nun proqram rəhbəri

ƏETİ Tərtər BTS, Bərdə r.: Ziyadov İ.,Cümşüdov E., Tərtər r. Qurbanov E., Tərtər RAEİMM , Yevlax r.”Azərtoxum”MMC

Əliyev

Arif

Əkinçilik ETİ-nun Toxumçuluq laboratoriyasının müdiri

ƏETİ Cəlilabad BTS,Cəlilabad r.: ETÜŞİ CÜƏMİM,”Germi”KFT,Biləsuvar r.:Soltanov Ş.,Mahmudov X.,Əzizov R.,  Salyan RAEİMM,  

Sadıqov Şəhriyar

Əkinçilik ETİ-nun elmi işçisi

ƏETİ Şəki DM, Zaqatala BTS, Oğuz r.”Pluton toxumçuluq” Həsənov Ə.

Qəribov Zöhrab

Əkinçilik ETİ-nun elmi işçisi

Şəki RAEİMM, Şəki (yem) DM,İsmayıllı r.Həsənov M.

Zamanov

Atif

Əkinçilik ETİ-nun istehsalat üzrə direktor müavini

Beyləqan RAEİMM, ETPİ Mil (Beyləqan) TS, Sabirabad r.”Tərəqqi”MMC  

Xudayev

Faiq

Əkinçilik ETİ-nun aparıcı  elmi işçisi

Xaçmaz RKTİM, MÇETİ Quba YTT,Zərdabi ETB

İbrahimov Etibar

Əkinçilik ETİ-nun aparıcı elmi işçisi

Gəncə RAEİMM, ETÜŞİ Gəncə TS, Ağstafa (yem) YTT, HETİ Arıçılıq Mərkəzi

Rüstəmov Xanbala

Əkinçilik ETİ-nun aparıcı elmi işçisi

ETƏİ Qobustan BTS,Ağsu r. “Süsən” AQRO MMC

Ellazov

Ziyad

Əkinçilik ETİ-nun aparıcı elmi işçisi

Kürdəmir RAEİMM, Kürdəmir (yem) TSS, ETPİ Şirvan (Ucar) TS,

Həsənov Nemət

Əkinçilik ETİ-nun aparıcı elmi işçisi

ƏETİ Abşeron YTT, Abşeron (yem) YTT

Allahverdiyev Tofiq

Əkinçilik ETİ-nun aparıcı elmi işçisi

Lənkəran RAEİMM, ETTİ Lənkəran BTS,Masallı r.Abıyeva T.

ƏmirovLitfer

Əkinçilik ETİ-nun proqram rəhbəri

ƏETİ Qobustan BTS

Mirzəyev Rüfət

Əkinçilik ETİ-nun aparıcı elmi işçisi

ƏETİ Cəlilabad BTS

Dünyamalıyev Sevindik

Əkinçilik ETİ-nun proqram rəhbəri, aparıcı elmi işçi

ƏETİ Zaqatala BTS

 Kazımov Qabil

Əkinçilik ETİ-nun aparıcı elmi işçisi

ETƏİ Kürdəmir TSS

Zeynalov Rasib

Əkinçilik ETİ-nun şöbə müdiri

ETƏİ Tərtər BTS

Seyidov Nəriman

Əkinçilik ETİ-nun böyük  elmi işçisi

ETƏİ Abşeron(yem) YTT, Ağstafa YTT

Əliyeva Zibeydə

 

Tərəvəzçilik ETİ-da laboratoriya müdiri

 TEТİ  Qusarçay BTS

Babayev Əlisoltan

Tərəvəzçilik ETİ-da laboratoriya müdiri

TETİ Abşeron YTT,Lənkəran BTS

Nəsibova Mənzər

 Tərəvəzçilik ETİ-da böyük elmi işçi

 TEТİ  Tovuz BTS, Şəmkir DM

 

 

  
ilham_eliyev

  Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi


“AZƏRBAYCAN 2020: GƏLƏCƏYƏ BAXIŞ”İNKİŞAF KONSEPSİYASI

 

saq_blok_image_4cu_logo

CGİAR) – Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları üzrə Beynəlxalq Məşləhət Qrupu. Consultative Group on International Agricultural Research

Bütün hüquqlar qorunur 2008. Aqrar Elm Mərkəzi | Sayt  Lider Media   studiyası tərəfindən hazırlanmışdır