ELMİ TƏDQİQAT Cild: 4 Sayı: 5

JURNALIN TAM VERSİYASI

İÇİNDƏKİLƏR:


HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Nigar Valiyeva
The problem of the interaction of languages and cultures in the context of Azerbaijan

9
Türkan İsmayıllı
Dilə funksional yanaşma və koqnitiv dilçilik modelləri

19
Rauf Nuhov
Ərazilərin zonalaşdırılması, idarə edilməsi və bu prosesdə müasir texnologiyaların tətbiqi məsələləri

23
Qadir Əliyev, Siddiqə Hacıyeva
Orta əsr Azərbaycan memarlığının ornamental həlli

29
Nişanə Kərimova
İngilis dili dərslərində atalar sözlərinin leksik ifadələr olaraq işlədilməsi və mahiyyəti məsələləri

37
Röya Qəhrəmanova
Qədim türk sözlərinin dialekt fonetikasında səsartımı hadisəsinin tarixi-linqvistik xüsusiyyətləri

42
Təranə Hüseynova
Azərbaycan professional bəstəkarlıq yaradıcılığında Zakir Bağırovun yaradıcılığına bir nəzər

47
Turan Məmmədzadə
İdman münasibətlərinin tənzimlənməsində beynəlxalq mexanizmlərin rolu: elmi-nəzəri və praktiki aspektlərin qarşılıqlı təhlili

53
Gülü Mütəllimli
Şagirdlərdə XXI əsr bacarıqlarının formalaşmasında məktəb rəhbərliyi, müəllim, valideyn üçbucağı

58
Gunay Karimova
Concept of contract and contract terms in the Romano-Germanic legal system

63
Səid Məhəmmədli
Vergi münasibətlərinin cinayət-hüquqi mühafizəsi zamanı törədilən dələduzluq əməllərində aldatmanın anlayışı və formaları

69
Gunash Yusifgizi
Historical and legal aspects of the creation of commercial courts

74
Madina Abbaszade
Transfer pricing and its methods

80
Maryam Atakishiyeva
The concept of misrepresentation in contract law

89
Nərmin Rəhimova
Gənclər ilə sosial işin əsas istiqamətləri və yanaşmaları

94
Kənan Kazımov
Aksizli malların dairəsinə münasibətdə qanunvericiliyin tələbləri

98
Kanan Aghasiyev
A postcolonial feminist approach to Audre Lorde’s essay “Age, Race, Class and Sex: Women Redefining Difference” (1984)

105
Nicat Həsənov
XX-XXI əsrlərdə Naxçıvanın musiqi ifaçılıq sənəti

111
TƏBİƏT ELMLƏRİ     NATURAL SCIENCES
Səkinə Əbilhəsənli
Pambıq bitkisinin zərərvericiləri və qarşısının alınması yolları

116
Tayyab Ashfaq Butt
Optimization and mechanistic insight into reactive orange-16 dye adsorption from aqueous solution using acid-modified plant-derived biochar

121
TEXNİKA ELMLƏRİ     TECHNICAL SCIENCES
Natəvan Bayramova, Fazil Seyidli, İmmi Məmmədova
BYOD mobil texnologiyası termininin mənasının açılışı, mahiyyəti və tədris prosesində rolu

137
Həsən İmanov, Qismət Qədirli
Bulud əsaslı elektron kitabxanaların təhlükəsizliyi üçün texnoloji yeniliklər

143

Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az