ELMİ TƏDQİQAT

Beynəlxalq onlayn elmi jurnal


 İmpakt Faktor: 0.543

___________________________________________________


    Jurnal elmin bütün sahələrini əhatə edir 


Məqalə Azərbaycan, İngilis dillərində qəbul olunur


Yenilik! Hər bir müəllifə CROSSREF təşkilatı tərəfindən beynəlxalq sertifikat verilir!


Jurnal  https://aem.az/ saytında və “CROSSREF” təşkilatının 

https://search.crossref.org/  bazasında onlayn çap olunacaq 


Məqalə çapı ödənişlidir 


  • Məqalələr A4 formatda 14 ölçüdə, 1.5 sətirlərarası intervalla, Times New Roman şrifti ilə yazılmalı, səhifənin aşağı, yuxarı və yan tərəflərində 2 sm boşluq buraxılmalıdır
  • Məqalənin həcmi 8-25 səhifə olmalıdır 
  • Məqalədə müəllifin adı, atasının adı və soyadı /məs.: Əli Məmməd oğlu Vəliyev/, iş yeri /tam şəkildə/, ölkə və şəhər, müəllifin elmi dərəcəsi və elmi adı, şəxsi elektron ünvanı və telefon nömrəsi /məqalənin başlığından əvvəl sağ tərəfdə/ göstərilməlidir. Təhsilini davam etdirən müəllif təhsil pilləsinə uyğun olaraq özü haqqında məlumatda doktorant, magistrant və ya bakalavr olduğunu qeyd etməlidir. Hal-hazırda heç bir yerdə təhsil almayan və elmi dərəcəsi olmayan müəllif bu məlumatı qeyd etmədən /yalnız yaşadığı şəhər və ölkəni qeyd etməklə/ məqalə təqdim edə bilər
  • Məqalənin əvvəlində Azərbaycan və ingilis dillərində 7-8 cümlədən ibarət Xülasə yazılmalıdır. Ingilis dilində yazılan Xülasənin əvvəlində müəllifin adı, ata adı və soyadı ingilis dilində qeyd olunmalıdır 
  • Açar sözlər /5 sözdən az olmayaraq/ Azərbaycan və ingilis dillərində yazılmalıdır
  • Məqalədə Giriş və Nəticə hissələri yazılmalıdır
  • Ədəbiyyat siyahısı 8 mənbədən çox olmalı və latın qrafikası ilə (transkripsiya edilərək) yazılmalıdır
  • Ədəbiyyat siyahısı  əlifba sırası ilə verilməlidir. Nümunə: Rəcəbli, Ə. (1999), Bakı, Elm
  • İstinadlar mətnin daxilində mötərizədə verilməlidir. Mətndə fikrin müəllifi göstərilmədikdə bu qaydada /Axundov A. 2005: 201/; göstərildikdə isə bu qaydada: A.Axundov… /2017: 205/ qeyd olunmalıdır
  • Elmi dərəcəsi olmayan müəllif məqalənin sonunda göstərilən ardıcıllıqla rəyçinin elmi dərəcəsini, adını və soyadını qeyd etməlidir

E-poçt: [email protected]

[email protected] 

________________________________________________________________   

Redaksiya ünvanı: Bakı ş., Mətbuat pros., 529

“Azərbaycan” Nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə

www.aem.az 

Tel.: +994 50 209 59 68

        +994 55 209 59 68

        +994 12 510 63 99Baxış: 2 405
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]