“HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏRİN ƏSASLARI” mövzusunda II RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ keçirilmə tarixi 10 noyabr 2020-ci il tarixə dəyişdirildi

AZƏRBAYCAN ELM MƏRKƏZİ 

“ELMİ İŞ” 

Beynəlxalq elmi jurnal 

Jurnal impakt faktorludur


25 sentyabr 2020-ci ildə keçirilməsi nəzərdə tutulan 

“HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏRİN ƏSASLARI” mövzusunda 

II RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ

keçirilmə tarixi 10 noyabr 2020-ci il tarixə dəyişdirildi


Konfrans elmin aşağıdakı sahələrini əhatə edir: 


 • Tarix
 • Dilçilik 
 • Ədəbiyyatşünaslıq 
 • Hüquq
 • Siyasi elmlər və beynəlxalq münasibətlər
 • Sosiologiya
 • Fəlsəfə
 • Pedaqogika
 • Psixologiya
 • Tədrisin metodikası
 • SənətşünaslıqKonfransın işçi dilləri: Azərbaycan, ingilis, türk, rus

Məqalələrin son qəbul tarixi: 27 oktyabr 2020-ci il


Konfrans ödənişlidir


Konfrans materiallarında dərc olunan bütün məqalələrə DOİ təyin olunacaq

DOİ: 10.36719


Konfransda iştirak edən hər bir müəllifə “Crossref “  təşkilatı tərəfindən 

BEYNƏLXALQ SERTİFİKAT  veriləcək


Konfrans materialları www.aem.az saytında onlayn çap olunaraq 

“Crossref“  təşkilatının bazasında yerləşdiriləcək və jurnal şəklində nəşr olunacaq 


Məqalələrin tərtibat qaydaları

 • Məqalələrin həcmi: 6-10 səhifə və daha çox (A4 format). 
 • Məqalələr 14 ölçüdə, 1.5 sətirlərarası intervalla, Times New Roman şrifti ilə yazılmalı, kənarlardan 2 sm (hər tərəfdən) boşluq buraxılmalıdır.
 • Məqalədə müəllifin adı, atasının adı və soyadı (məs.: Əli Məmməd oğlu Vəliyev), iş yeri (tam şəkildə), ölkə və şəhər, müəllifin şəxsi elektron ünvanı və telefon nömrəsi (məqalənin başlığından əvvəl sağ tərəfdə) göstərilməlidir.
 • Məqalədə GirişNəticə hissələri yazılmalıdır
 • Məqalənin əvvəlində məqalənin yazıldığı dildə və ingilis dilində 7-8 cümədən ibarət Xülasəaçar sözlər (5-dən az olmayaraq) yazılmalıdır. 
 • Məqalənin sonunda Ədəbiyyat yazılaraq məqalədə istifadə olunan ədəbiyyatın siyahısı verilməlidir. Siyahıda əsərlərin ardıcıllığı istinad ardıcıllığına uyğun verilməlidir. 
 • İstinadlar mətnin içərisində aşağıdakı qaydada yazılmalıdır:

Mətndə mənbənin (fikrin) müəllifi göstərilmədikdə  

Müəllifin soyadı - vergül - interval, mənbənin nəşr ili - iki nöqtə - interval - səh. 

Nümunə: (Axundov, 2005: 201) 

Əgər müəllifin adı mətndə çəkilirsə o zaman bu qaydada yazılmalıdır: “...A.Axundov (2005: 205) qeyd etmişdir ki...”

aem.konfrans@gmail.com

Tel.: +994 (012) 510 63 99

        +994 (050) 209 59 68

+994 (055) 209 59 68

10-09-2020, 13:59 Məqalənin davamı
“TƏBİƏT ELMLƏRİNİN ƏSASLARI” mövzusunda II RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI

AZƏRBAYCAN ELM MƏRKƏZİ

“TƏBİƏT VƏ ELM”

Beynəlxalq elmi jurnal


“TƏBİƏT ELMLƏRİNİN ƏSASLARI”

mövzusunda II RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI 

Konfrans elmin aşağıdakı sahələrini əhatə edir: 

 • Tibb 
 • Biologiya
 • Genetika
 • Botanika
 • Zoologiya
 • Mikrobiologiya
 • Bioloji təbabət


 • Astronomiya
 • Kimya 
 • Fizika
 • Coğrafiya
 • Yer elmləri 
 • Kənd və meşə təsərrüfatı
 • Baytarlıq və zoomühəndislik

Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, ingilis, türk, rus

Məqalənin son qəbul tarixi: 18 okyabr 2020-ci il 

Konfransın keçirilmə günü: 30 oktyabr  2020-ci il 


Konfrans materiallarında dərc olunan bütün məqalələrə DOİ təyin olunacaq

DOİ: 10.36719


Konfransda iştirak edən hər bir müəllifə “Crossref “  təşkilatı tərəfindən 

BEYNƏLXALQ SERTİFİKAT  veriləcək


Konfrans materialları www.aem.az saytında onlayn çap olunaraq 

“Crossref“   təşkilatının bazasında yerləşdiriləcək və jurnal şəklində nəşr olunacaq 


Konfrans ödənişlidir


Məqalələrin tərtibat qaydaları

 • Məqalələrin həcmi: 6-10 səhifə və daha çox (A4 format). 
 • Məqalələr 14 ölçüdə, 1.5 sətirlərarası intervalla, Times New Roman şrifti ilə yazılmalı, kənarlardan 2 sm (hər tərəfdən) boşluq buraxılmalıdır.
 • Məqalədə müəllifin adı, atasının adı və soyadı (məs.: Əli Məmməd oğlu Vəliyev), iş yeri (tam şəkildə), ölkə və şəhər, müəllifin şəxsi elektron ünvanı və telefon nömrəsi (məqalənin başlığından əvvəl sağ tərəfdə) göstərilməlidir.
 • Məqalədə GirişNəticə hissələri yazılmalıdır
 • Məqalənin əvvəlində məqalənin yazıldığı dildə və ingilis dilində 7-8 cümədən ibarət Xülasəaçar sözlər (5-dən az olmayaraq) yazılmalıdır. 
 • Məqalənin sonunda Ədəbiyyat yazılaraq məqalədə istifadə olunan ədəbiyyatın siyahısı verilməlidir. Siyahıda əsərlərin ardıcıllığı istinad ardıcıllığına uyğun verilməlidir. 
 • İstinadlar mətnin içərisində aşağıdakı qaydada yazılmalıdır:

Mətndə mənbənin (fikrin) müəllifi göstərilmədikdə  

Müəllifin soyadı - vergül - interval, mənbənin nəşr ili - iki nöqtə - interval - səh. 

Nümunə: (Axundov, 2005: 201) 

Əgər müəllifin adı mətndə çəkilirsə o zaman bu qaydada yazılmalıdır: “...A.Axundov (2005: 205) qeyd etmişdir ki...”

aem.konfrans@gmail.com

Tel.: +994 (012) 510 63 99

        +994 (050) 209 59 68       

         +994 (055) 209 59 68

10-09-2020, 13:51 Məqalənin davamı
«HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏRİN ƏSASLARI» MÖVZUSUNDA I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ M A T E R İ A L L A R I


2-08-2020, 21:54 Məqalənin davamı
HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR ÜZRƏ I BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN M A T E R İ A L L A R I (24 iyul 2020-ci il)


1-08-2020, 22:01 Məqalənin davamı
«TƏBİƏT ELMLƏRİNİN ƏSASLARI» MÖVZUSUNDA I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ M A T E R İ A L L A R I (24 iyun 2020-ci il)


1-08-2020, 21:58 Məqalənin davamı
Öncəki 1 2 3 Sonrakı
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com