DOI: https://www.doi.org/10.36719/6-8
Südabə Nəsrəddin qızı İsgəndərova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim
sudaba.isgandarova@adpu.edu.az

MƏKTƏBƏQƏDƏR DÖVRDƏ UŞAQLARIN PSİXİ İNKİŞAFINDA REFLEKSİV
 BACARIQLARIN FORMALAŞMASI ŞƏRTLƏRİ

Aşar sözlər: məktəbəqədər yaş dövrü, refleksiya, özünüqiymətlədirmə, təqlid, ozünü dərketmə 

Conditions for the formation of reflexive skills in the psychological development of 
children in the preschool period
Summary
In this article, the author describes the period of formation of children's reflexive abilities. This is preschool age with the development of personality through imitation, where the formed self-consciousness shows a tendency to introspection, self-esteem, self-affirmation, the ability to imitate, creating conditions for the development of reflection.
Understanding ethical qualities through identification, the child perceives himself, creating an image for himself.
The author suggests that for a successful result, the development of reflection in adulthood as a result of joint activities and interaction with the teacher. The author notes that if you follow the recommendations, you can achieve some success.
Key words: preschool age, reflection, self-esteem, imitation, self-awareness

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [135.64 Kb] (yüklənib: 20)


Bakış: 51
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Adres: Az 1073, Bakü şehri, Yasamal ilçesi,
              Metbuat caddesi 529.cu mahalle “Azerbaycan” Basın Evi 6.kat
Тел.:    (+994 12) 510 63 99
Моб.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com