Maya Ağamirzə qızı Abdullayeva
ADPU-nun Ağcabədi filialının
ədəbiyyat müəllimi

İSMAYIL SARYALIN “BAKI RÜZGARI” MEMUAR ROMANINDA
 MİLLİ İSTİQLAL HƏRƏKATININ İNİKASI
Xülasə
Məqalədə mühacirət ədəbiyyatının az tanınan nümayəndələrindən olan İsmayıl Saryalın mühacirətdə yazdığı “Baki rüzgari” romanı haqqında məlumat verilmişdir. Roman xatirə təsiri bağışlayır və milli istiqlal hərəkatınının ən incə məqamlarını real faktlarla bizə açıb göstərir. Yazıçı öz timsalında o dövrün siyasi vəziyyətini son dərəcə bədii boyalarla təsvir etmişdir. Xalqımızın tarixində istiqlal mücadiləsinin bütün mərhələləri, ermənilərin xalqımıza qarşı törətdiyi qırğınlar, Nuru Paşanın başçılığı ilə Qafqaz İslam ordusunun Azərbaycana gəlişi, xalqımızın onu böyük sevinclə qarşılaması, müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaradılmasında Osmanlı türklərinin iştirakı kimi tarixi faktlar bədii dillə daha da qürurlandırıcı bir tərzdə təsvir olunmuşdur.
Açar sözlər: İsmayıl Saryal, roman, Bakı rüzgarı, mühacirət ədəbiyyatı 

Maya Agamirze Abdullayeva

REFLECTION OF THE NATIONAL INDEPENDENCE MOVEMENT
 
IN ISMAYIL SARYAL'S MEMOIR NOVEL "BAKU RUZGARI"
Abstract
The article provides information about the novel "Baku Wind" written by Ismail Saryal, one of the lesser-known representatives of emigration literature. The novel is a memorable novel and reveals to us the most subtle aspects of the national independence movement with real facts. The writer described the political situation of that time in a very artistic way. All stages of the struggle for independence in the history of our people, the massacres committed by Armenians against our people, the arrival of the Caucasian Islamic Army led by Nuru Pasha in Azerbaijan, the great joy of our people, the participation of Ottoman Turks in the establishment of an independent Azerbaijani state are described in more artistic terms. 
Key words: Ismail Saryal, novel, “Baku ruzgarı, emigration literature

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [140,86 Kb] (yüklənib: 2)

Baxış: 12
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]