Aygun Soltanaga Sadigova
Baku State University
Master’s degree


ENVİRONMENTAL SECURİTY AND TRANSNATİONAL ENVİRONMENTAL CRİMES
Abstarct
The aim of this study is to examine the transformation process that started to occur in security in terms of environment and to deal with environmental crimes in this direction. The starting point of the examination is that in the 21st century, parallel to the increase in population and technological developments, the security of the environment has not remained and the crimes against the environment have increased. Depending on the rapid change process in the world, today's living conditions are also changing rapidly and new problems and needs are emerging. One of the places where the change is most striking is the international areas where security is felt more and more. An increasing trend is observed in crime rates and the nature of the crimes committed is changing. Parallel to globalization, it is observed that environmental crimes have also become globalized and exceeded the borders of the country. Crimes have moved from an individual basis to a global dimension; women, organs, immigrants, drug trade, which are included in transnational crimes; terrorism, cyber-crimes, environmental crimes are also added.
Key words: SecurityEnvironmental Security, Crime and Transnational Environmental Crime.

Aygün Soltanağa qızı Sadiqova

EKOLOJİ TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ TRANSMİLLİ MÜHİT CİNAYƏTLƏRİ
Xülasə
Məqalədəki əsas məqsəd təhlükəsizlikdə baş verməyə başlayan transformasiya prosesini ətraf mühit baxımından araşdırmaq və bu istiqamətdə ekoloji cinayətlərlə mübarizə aparmaqdır. Ekspertizanın çıxış nöqtəsi XXI əsrdə əhalinin artmasına və texnoloji inkişafa paralel olaraq ətraf mühitin təhlükəsizliyinin qalmaması və ətraf mühitə qarşı cinayətlərin artmasıdır. Dünyada gedən sürətli dəyişiklik prosesindən asılı olaraq bugünkü həyat şəraiti də sürətlə dəyişir və yeni problemlər və ehtiyaclar meydana çıxır. Dəyişikliyin ən çox diqqət çəkdiyi yerlərdən biri təhlükəsizliyin getdikcə daha çox hiss olunduğu beynəlxalq sahələrdir. Cinayətlərin sayında artım tendensiyası müşahidə olunur və törədilmiş cinayətlərin xarakteri dəyişir. Qloballaşmaya paralel olaraq ekoloji cinayətlərin də qloballaşaraq ölkə hüdudlarını aşması müşahidə olunur. Demək olar ki, cinayətlər fərdi əsasdan qlobal ölçüyə keçir: transmilli cinayətlərə daxil olan qadınlar, orqanlar, immiqrantlar, narkotik ticarəti və s.
Açar sözlər: təhlükəsizlik, ekoloji təhlükəsizlik, cinayət və transmilli ekoloji cinayət.

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [139,18 Kb] (yüklənib: 10)

Baxış: 17
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]