Həcər Tofiq qızı Rəhimova
Bakı Dövlət Universiteti
Magistrant

ƏQDLƏRİN ETİBARSIZLIĞININ ANLAYIŞI VƏ ƏHƏMİYYƏTİ
Xülasə
Əqdin etibarsızlığı əqd formasında həyata keçirilən hərəkətlərin hüquqi fakt xarakteri daşımaması deməkdir. Etibarsız əqdin etibarsızlığının nəticələrindən başqa heç bir hüquqi nəticəsi yoxdur. Belə bir əməliyyat bağlandığı andan etibarsızdır.Hüquq normalarına uyğun gəlməyən əqdlər, iddianın məhkəməyə verilməsindən və ya məhkəmə tərəfindən etibarsız sayılmasından asılı olmayaraq, özlüyündə etibarsız sayılır. İstənilən maraqlı şəxs belə əqdlərin etibarsızlığının nəticələrinin tətbiqini tələb edə bilər. Bu məqalədə əqdlərin etibarsızlığı mövzusu və mübahisəli və etibarsız əməliyyatlar arasındakı fərq vurğulanır. Mübahisəli və etibarsız əqdlər əqdin məhkəmə tərəfindən etibarsız sayılmasının zəruriliyi meyarına görə fərqləndirilir. Müəyyən qüsurları olduqda, yəni qanunla müəyyən edilmiş etibarlılıq meyarlarına cavab vermədikdə əqd etibarsız sayılır. Bu məqalədə əqdlərin etibarsızlıq institutu da tarixi aspektdə nəzərdən keçirilir.
Açar sözlər: əqd anlayışı, mülki hüquq, konstitusiya, etibarsız əqd, etibarsızlıq, əqdin etibarsızlığı.

Hajar Tofig Rahimova

THE CONCEPT AND SİGNİFİCANCE OF THE İNVALİDİTY OF TRANSACTİONS
Abstract
Invalidity of a transaction means that the actions carried out in the form of a transaction are not of a legal fact. An invalid transaction has no legal consequences other than the consequences of invalidity. Such a transaction is invalid from the moment of its conclusion. Transactions that do not comply with the law are considered invalid in themselves, regardless of whether the claim is filed in court or declared invalid by the court. Any interested person may demand the application of the consequences of the invalidity of such transactions. This article highlights the invalidity of transactions and the difference between disputed and invalid transactions. Disputed and invalid transactions are distinguished by the criterion of the necessity of invalidation of the transaction by the court. The transaction is considered invalid if it has certain defects, ie does not meet the reliability criteria established by law. This article also looks at the institution of invalidity of transactions from a historical perspective.
Key words: concept of deal, civil law, constitution, invalid deal, invalidity, invalidity of the deal.

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [204,92 Kb] (yüklənib: 5)


Baxış: 15
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]