Cavid Elxan oğlu Məmmədli
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının
Magistrant

SİVİL HÜQUQ VƏ ÜMUMİ HÜQUQ: HÜQUQ SİSTEMLƏRİN MÜQAYİSƏSİ
Xülasə
Məqalə cəmiyyətin və dövlətin bütün hüquqi təşkilini əks etdirən hüquq sisteminin növlərindən bəhs edir. Hüquq sisteminin başlıca növləri olan ümumi və sivil hüququn yaranma tarixi və keçdiyi inkişaf dövrləri daxil olmaqla, ümumi prinsipləri və fəaliyyət mexanizmləri müqayisəli təhlil edilmişdir. Bu qruplarla bağlı ABŞ, Fransa, İngiltərə və başqa xarici dövlətlərin təcrübəsinə də müraciət edilərək müqayisəli təhlil aparılmış, müsbət və mənfi tərəflər qiymətləndirilmişdir. Son olaraq mövcud olması məqsədəuyğun və effektiv hesab edilən tövsiyələr məqalənin nəticə hissəsində əks olunmuşdur.
Açar sözlər: Hüquq sistemi; ümumi hüquq sistemi; anqlo-sakson hüquq sistemi; sivil hüquq  sistemi; roman-german hüquq sistemi; hibrid hüquq sistemi; müqayisəli hüquq

Cavid Elxan Mammadli

CIVIL LAW AND GENERAL LAW: A COMPARISON OF LEGAL SYSTEMS
Abstract
The article focuses on different types of legal systems, which reflect the complete legal structure of society and the state. The fundamental principles and processes of action, as well as the history of establishment and development periods of common and civil law, which are the two primary types of legal system, are compared. The experience of the United States, France, England, and other foreign countries was enlisted, and a comparative analysis was conducted, with positive and negative aspects assessed. Finally, the article's conclusion section reflects the eventual ideas, the existence of which is regarded expedient and effective. 
Key words: Legal system; general legal system; Anglo-Saxon legal system; civil law system; Romano-Germanic legal system; hybrid legal system; comparative law 

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [280,52 Kb] (yüklənib: 2)


Baxış: 16
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]