Təhminə Rafiq qızı Verdiyeva
Bakı Slavyan Universiteti
Magistrant

AZƏRBAYCAN TELEVİZİYA JURNALİSTİKASININ
 YARANMA TARİXİ VƏ MÜASİR DURUMU
Xülasə
Jurnalistika informasiya və məlumatların toplanması, işlənməsi və auditoriyaya çatdırılmasıdır. Jurnalistikanın dörd informasiya vasitəsi var. Onlardan biri televiziyadır. Televiziya cəmiyyətin inkişafında ən mühüm amillərdən biridir. Azərbaycan telejurnalistikasının tarixi çox zəngindir. Bu haqda məqalədə çox məlumatlar var. Televiziya jurnalistikanın spesifik bir sahəsi və aparıcı qoludur. Məqalədə əsas məqsəd televiziyanın yaranmasını və bu gün necə inkişaf etməsini araşdırmaq, təhlil etməkdir. Həmin məqsədə nail olmaq üçün təqdim edilən dissertasiya işində qarşıya konkret vəzifələr qoyulmuşdur.
Açar sözlər:jurnalistika, televiziya, televiziyanın cəmiyyətdə rolu, məlumat azadlığı, keyfiyyətli verilişlər

Tahmina Rafig Verdiyeva

THE HISTORY OF AZERBAIJAN TV JOURNALISM AND TODAY'S JOURNALISM
Abstract
Journalism is gathering, processing, and dissemination of news and information related to the news to an audience. There are four information means journalism. One of them is television. Television is one of the most important factors in the development of society. The history of Azerbaijani television journalism is very rich. There is a lot of information about this in the article. Television is a specific field and a leading branch of journalism. The main purpose of the article is to study and analyze the origin of television and how it develops today. In order to achieve this goal, the dissertation set specific tasks.
Key words:journalism, television, the role of TV in society, freedom of information, qualitative programs

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [154,42 Kb] (yüklənib: 14)
Baxış: 40
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]