Sona Əli qızı Əliyeva
Bakı Dövlət Universiteti
Magistrantı

QANUNVERİCİLİK TƏŞƏBBÜSÜ
Xülasə
Əsas məqsədi qanunvericilik prosesinin ilk mərhələsi sayılan qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə yönəlmişdir. Tədqiqatda əvvəla qanunvericilik prosesinə müəllif tərəfindən anlayış verilmiş, qanunvericilik prosesi mərhələləri qeyd olunmuşdur. Qanunvericilik səlahiyyətinə malik orqanlar nəzərdən keçirilmişdir. Qanunvericilik prosesinin ilk mərhələsi sayılan qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun ətraflı təhlilinə diqqət edilmişdir.Belə ki, tədqiqatda qanunvericilik təşəbbüsü hüququn mahiyyəti , spesfik xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. AR Konstitusiyasının 48-ci maddəsinə əsasən qanunvericilik təşəbbüsü hüququna malik subyektlər təhlil edilmişdir .Qanunvericilik təşəbbüsü barədə bir sıra qanunlara nəzər salınmışdır.Həmçinin digər ölkələrdə qanunvericilik təşəbbüsü hüququna malik subyektlər qeyd olunmuşdur.
Açar sözlər : qanunvericilik prosesi, qanunvericilik təşəbbüsü, qanunverici hakimiyyət

Sona Ali Aliyeva

THE RİGHT OF LEGİSLATİVE İNİTİATİVE
Abstract
The main purpose of the study is to study the features of the law of legislative initiative, which is the first stage of the legislative process. In the research, first of all, the author gave an explanation of the legislative process, the stages of the legislative process were noted. Legislative bodies were considered. Main attention was paid to the first stage of the legislative process - a detailed analysis of the right of legislative initiative. Thus, the study examined the essence and specific features of the legislative initiative law. According to Article 48 of the Constitution of the Republic of Azerbaijan, the subjects with the right of legislative initiative were analyzed. A number of laws on legislative initiative were considered. The subjects with the right of legislative initiative in other countries were also mentioned. 
Key words : legislative process, legislative initiative ,legislator.

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [124,78 Kb] (yüklənib: 2)
Baxış: 15
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]