İlkin Arzu oğlu Qəmbərli
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
Magistrant

ƏNƏNƏVİ SƏNƏD DÖVRİYYƏSİ İLƏ ELEKTRON SƏNƏD
 DÖVRİYYƏSİ SİSTEMLƏRİNİN ƏSAS FƏRQLİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Xülasə
Məqalədə Müasir İnformasiya texnologiyalarının geniş tətbiq sahələrdən biri olan Elektron sənəd dövriyyəsi sistemlərinin ənənəvi sənəd dövriyyəsi ilə fərqli xüsusiyyətlərinə toxunulmuşdur. O cümlədən, elektron Sənəd Dövriyyəsinin Biznes müəssisələrinə təklif etdiyi üstünlüklər araşdırılmışdır. Bunların işçilərin iş qabiliyyətinə nə kimi təsirləri olduğu göstərilmişdir. Bu sistemin mövcud sahəyə gətirdiyi yeniliklər açıqlanmışdır. Habelə, ESDS-in tətbiqindən yarana biləcək problemlər araşdırılmışdır. Əvvəllər istifadə olunan Ənənəvi Sənəd Dövriyyəsi metodunda olan problemlərin Elektron Sənəd Dövriyyəsi Sistemi ilə necə aradan qaldırıldığı vurğulanmışdır. Elektron Sənəd Dövriyyəsi Sisteminin işləməsi üçün tələb olunan alt-sistemlərə nümunələr çəkilmişdir. Həmçinin, ümumi sistemin və alt-sistemlərin dizaynı açıqlanmışdır.
Açar sözlər: Elektron Sənəd Dövriyyəsi Sistemləri, ənənəvi Sənəd Dövriyyəsi, sənəd, sənəd axını,problemlər,tətbiq.

İlkin Arzu Gambarli

THE MAIN DISTINGUISHING FEATURES OF TRADITIONAL DOCUMENT
 MANAGEMENT AND ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEMS
Abstract
The article touches on the differences between electronic document management systems and traditional document management, which is one of the most widely used areas of modern information technology. In particular, the benefits of e-Document Management for Businesses were explored. The impact of these on employees' ability to work has been shown. The innovations brought by this system to the existing field have been announced. In addition, the problems that may arise from the application of ESDS were investigated. It was emphasized how the problems of the Traditional Document Management method used earlier were solved by the Electronic Document Management System. Examples of subsystems required for the operation of the Electronic Document Management System are given. The design of the overall system and subsystems is also disclosed.
Key words: Electronic Document Management Systems, Traditional Document Management, document, document flow, problems, usage.

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [132,29 Kb] (yüklənib: 1)


Baxış: 20
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]