Sahil Məhərrəm oğlu Əliheydərov
Qərbi Kaspi Universiteti
Magistrant

İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRƏ SƏMƏRƏLİ İNVESTİSİYA QOYULUŞLARI
Xülasə
Məqalədə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə səmərəli investisiya yatırımları,onların mənbələri və daha böyük faydaya əsaslanan iqtisadi hərəkət mexanizimlərinin mahiyyəti açıqlanmışdır. Respublikamızda post müharibə dövründə yaranmış yeni imkanların mövcud iqtisadi potensiala uyğunlaşdırılması prosesi və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə səmərəli investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi aktual məsələyə çevrilmiş və problemlərin həlli üçün düzgün iqtisadi siyasəti məqbul etmişdir.Tədqiqat zamanı investisiya layihələrinin yeni ərazilərin potensialına və mövcud resurs bazasına uyğunlaşdırılmasına diqqət yetirilmişdir.Məqalədə investisiyaların mənbələri məsələsinə də toxunulmuş və mənbələr üzrə sərmayə yatırımları müəyyən edilmişdir.İnvestisiya mənbələrinin müxtəlifliyi dolayısı yolla yeni iqtisadi siyasətin imkanlarını da genişləndirməyə imkan yaradır və mövcud olan resurs bazasından səmərəli istifadə prosesini stimullaşdırır. Mövcud iqtisadi potensiala uyğun olaraq investisiya və sərmayə növlərinin tətbiqi məsələsi də diqqət mərkəzində saxlanılmışdır.Vençur maliyyələşməsinə əsaslanan investisiya, diaspor investisiyası və kradufandinq investisiyasının tətbiqi ilə daha böyük səmərə əldə edilmə imkanları aydınlaşdırılmışdır. 
Açar sözlər: İnvestisiya, investisiya layihələri, investisiya mənbələri, iqtisadi potensial, iqtisadi siyasət, resurs bazası.

Sahil Maharram Alihaydarov

EFFECTIVE INVESTMENTS IN THE LIBERATED TERRITORIES
Abstract
The thesis describes the essence of effective investment in the liberated territories, their sources and mechanisms of economic action based on greater benefits. The process of adapting new opportunities created in the post-war period to the existing economic potential and the implementation of effective investment projects in the liberated territories has become a topical issue and has adopted the right economic policy to solve the problems. The study focused on the adaptation of investment projects to the potential of new areas and the existing resource base. The thesis also touches on the sources of investment and identifies sources of investment. The diversity of investment sources also indirectly expands the opportunities of the new economic policy and stimulates the efficient use of the existing resource base. In accordance with the existing economic potential, the issue of investment and investment is also in focus. Investments based on venture financing, diaspora investment and crowdfunding have been explored to achieve greater benefits.
Key words: Investment, investment projects, investment sources, economic potential, economic policy, resource base.

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [137,8 Kb] (yüklənib: 2)


Baxış: 19
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]