İlkin Rzayev
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Magistrant

DAĞLIQ ƏRAZİ TURİZMİNDƏ MÜXTƏLİFLİYİN QORUNMASI PROBLEMLƏRİ
Xülasə
Daxili ərazilərdə, xüsusən də dağlarda turizm müxtəlif turist ehtiyaclarına və bir təyinat məntəqəsindən digərinə əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən spesifik yerli xüsusiyyətlərə görə mürəkkəb bir hadisədir. Nəticə etibarilə, heç bir yerdə unikal turizmin inkişafı strategiyası müəyyən edilə və qəbul edilə bilməz. Dağ ərazilərində turizmə əsaslanan ərazi inkişafı nəzərdən keçirilərkən, yerli maraqlı tərəflərin baxışını nəzərə almaq çox vacibdir.
Açar sözlər: turizm, dağlıq ərailər, eko-turizm, planlaşdırma, müxtəliflik.

Ilkin Kamal Rzayev

PROBLEMS OF PROTECTION OF DIFFERENCE IN MOUNTAINOUS TOURISM
Abstract
Inland, especially in the mountains, tourism is a complex event due to different tourist needs and specific local characteristics that differ significantly from one destination to another. As a result, nowhere can a unique tourism development strategy be defined and adopted. When considering tourism-based territorial development in mountainous areas, it is important to consider the views of local stakeholders.
Key words: tourism, mountainous areas, eco-tourism, planning, diversity.

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [159,1 Kb] (yüklənib: 14)


Baxış: 168
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]