Tərlan Növrəs oğlu Növrəsli
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
s.ü.f.d., dosent
Adilə İlham qızı İmanova
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti,
Magistrant

QARABAĞ İQTİSADİ RAYONUNUDA TURİZMİN İNKİŞAFINA
 TƏKAN VERƏN PRİORİTETLİ  SAHƏLƏRİ
Xülasə
Müasir iqtisadi qeyri-sabitlik şəraitində turizm sektoru hələ də fəal inkişaf edir. Çünki turizm sektoru tələb və təklif baxımından günün tələblərinə uyğun gəlir. Turizmin planlaşdırılması tələb və təklif arasında tarazlığa nail olmaq üçün bir vasitədir. Bu təkcə bazarın xüsusiyyətlərini və meyllərini deyil, həm də bazarın ehtiyaclarını ödəmək üçün planlaşdırma prosesini başa düşməyə imkan verir. Bütün bunlara turizmin prioritetli sahələri  imkan yaradır. Qarabağ iqtisadi rayonunda turizmin inkişafına təkan verə bilən bir sıra prioritetli turizm sahələri vardır ki, onların da inkişafı gələcəkdə regionda turizmin iqtisadiyyatın aparıcı sahəsinə çevrilməsinə köməklik edəcəkdir.
Açar sözlər: Qarabağ, turizm, SMART turizm, animasiya, qonaqpərvərlik, müalicə sağlamlıq turizmi. 

Terlan Novres Novresli
Adile İlham İmanova

AREAS OF PRIORITIES THAT INCREASE TOURISM
 
DEVELOPMENT IN KARABAKH ECONOMIC REGION
Abstract
In the current context of economic instability, the tourism sector is still actively developing. Because the tourism sector meets the requirements of the day in terms of supply and demand. Tourism planning is a tool to strike a balance between supply and demand. This allows us to understand not only the characteristics and trends of the market, but also the planning process to meet the needs of the market. All this is made possible by the priority areas of tourism. There are a number of priority tourism areas in the Karabakh economic region that can stimulate the development of tourism, the development of which will help make tourism a leading sector of the economy in the region in the future.
Key words: Karabakh, tourism, SMART tourism, animation, hospitality, medical health tourism.

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [145,8 Kb] (yüklənib: 4)Baxış: 16
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]