Dəyanət Lütvi oğlu Əliyev
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
Magistrant

SUYUN YUMŞALDILMA ÜSULLARI VƏ DUZSUZLAŞDIRMA
Xülasə
Təbiət sularının yumşaldılması və duzsuzlaşdırılması prosesi əsas keyfiyyət göstəricilərinə görə tənzimlənir. Təbiət sularının əsas keyfiyyət xarakteristikalarına, adətən bioloji, kimyəvi və fiziki xüsusiyyətlər aiddir. Azərbaycan ərazisində axidılan suların yenidən təmizlənməsi və yumşaldılması üçün bir çox üsullar tətbiq olunur. Temperatur asılı hissəciklər,bulanıqlıq fiziki xarakteristikaya aid edilir. Suyun duzluluğ göstəricisi, codluğ göstəricisi, oksidləşmə qabiliyyəti isə kimyəvi xarakteristikasına aid edilir.Hidrobionitlər , bakteriyaların miqdarı isə bioloji göstəricilərə aid edilir. 
Açar sözlər: Su yumşaldılması, təbiət suları, bioloji keyfiyyət, kimyəvi xarakteristika, fiziki xarakteristika.

Dayanat Lutvi Aliyev

METHODS OF WATER SOFTENING AND DESALINATION
Abstract
The process of softening and desalination of natural waters is regulated by key quality indicators. The main quality characteristics of natural waters are usually biological, chemical and physical. Many methods are used to re-treat and soften wastewater in Azerbaijan. Temperature-dependent particles, turbidity refers to the physical characteristic. The salinity, hardness and oxidizing ability of water are related to their chemical characteristics. Hydrobionts and the amount of bacteria are related to biological indicators.
Key words: Water softening, natural waters, biological quality, chemical characteristics, physical characteristics.

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [131,59 Kb] (yüklənib: 1)


Baxış: 20
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]