İlham Şükür oğlu Əhmədov
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
Magistrant

ƏŞYALARIN İNTERNETİ TEXNOLOGİYASI ƏSASLI AĞILLI EVLƏR:
 TƏHLÜKƏSİZLİK RİSKLƏRİNİN TƏSNİFATI
Xülasə
Əşyaların İnterneti (IoT) insan fəaliyyətinin bütün sahələrinə tətbiq edilə bilən texnoloji yenilikdir. İnternet artıq təhsil, kommunikasiya, biznes, elm, hökumət və bəşəriyyətə böyük təsiri olan bütün bəşər tarixinin ən mühüm və güclü yaradılışlardan biridir. IoT İnternetin növbəti təkamülünü təmsil etməklə, məlumata, biliyə və nəticədə müdrikliyə çevrilə biləcəyimiz üçün məlumatları toplamaq, təhlil etmək və yaymaq qabiliyyətinə malik böyük bir sıçrayışdır. Bu kontekstdə IoT-un öyrənilməsi olduqca əhəmiyyətlidir.
Məqalədə Əşyaların İnterneti (IoT) anlayışı, ağıllı ev, ağıllı evlərdə təhlükəsizlik risklərinin təsnifatı məsələləri araşdırılmışdır.
Açar sözlər: İnternet, Əşyaların İnterneti (IoT), ağıllı ev, təhlükəsizlik tədbirləri, proqram təminatı

Ilham Shukur Ahmedov

SMART HOMES BASED ON INTERNET OF THINGS TECHNOLOGY:
 CLASSIFICATION OF SECURITY RISKS
Abstract
The Internet of Things (IoT) is a technological innovation that can be applied to all areas of human activity. The Internet is already one of the most important and powerful creations in human history, with a profound impact on education, communication, business, science, government and humanity. Representing the next evolution of the Internet, IoT is a great leap forward in our ability to collect, analyze, and disseminate information so that we can turn it into information, knowledge, and eventually wisdom. In this context, the study of IoT is very important.
This article examines the concept of Internet of Things (IoT), smart home, classification of security risks in smart homes.
Key words: Internet, Internet of Things (IoT), smart home, security measures, software

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [166,21 Kb] (yüklənib: 1)


Baxış: 31
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]