Babək Yasin oğlu Əhmədli
Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdində
Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kolleci

TAKSİMOTOR DAŞIMALARINA TƏLƏBATIN ÖYRƏNİLMƏSİ
 VƏ KEYFİYYƏTİN İDARƏ OLUNMASI
Xülasə
Əhalinin taksi daşınmalara olan tələbatının tam və vaxtı- vaxtında təmin edilməsi, günün aktual məsələlərindən biri kimi nəqliyyat işinin effektivliyinin və keyfiyyətinin artırılması kafi dərəcədə qeyd edilmişdir. Məqalədə əsas məqsədi olan daşıma prosesinin texniki səviyyəsinin yüksəldilməsinin təmin edilməsi ilə yanaşı daşınmaların planlaşdırılmasının və təşkilinin təkmilləşdirilməsi və yekunda əhalinin taksi daşımalarına olan tələbatın öyrənilməsi məqsədəuyğun dərəcədə verinə yetirilmişdir. Avtonəqliyyat müəssisələri maddi, əmək və maliyyə resurslarının istifadə üsullarının böyük və mürəkkəb müxtəlifliyi, fəaliyyət və funksiyaların növlərinin uyğunlaşması ilə səciyyələnir. Buna görə də kompleks sistemlərin işlənib hazırlanması ilk növbədə, nail olunması müəssisə tərəfindən təmin edilməli olan məqsədlər sisteminin formalaşmasını, yalnız bundan sonra effektiv metodların işlənib hazırlanmasını nəzərdə tutan sistemli yanaşma metodologiyasına əsaslanmalıdır. Taksimotor nəqliyyatının nəzəri, metodiki və praktiki məsələlərinin elmi cəhətdən işlənib hazırlanması avtonəqliyyat müəssisələrinin ixtisaslaşması və onlarda hərəkətli heyətin toplanması ilə əlaqədar olaraq xüsusi aktuallıq qazanır. 
Açar sözlər: taksimotor, daşınma, nəqliyyat, sərnişin, taksi.

Babek Yasin Ahmedli

STUDY OF DEMOND FOR TAXI TRANSPORTATION
 AND QUALITY MANAGAMNET
Abstract
Sufficently was noted that the full and timely provision of the population’s demand for taxi transportetion , increasing the efficiency and quality of transport is one of the actual issues of the day.In addition to ensuring the technical level of the transportation process the main purpose of the article is to improve the planning and orqanization of transportation and finelly to study the demand of the population for taxi transportation. Motor transport enterprises ate characterifed by large and complex diversity of methods of using material ,labour and financial ressourses,addoptation of types of activites and functions.Therefore, the development of complex systems should based primarialy and the metrolgy of a systematic approach which provides for the formation of a system of goals to be achieted by the interprise and only then the development of effective methods. The scientific develoment of theoretical, methodological and prectical issues of taxi-motor transport is gaining special relevonce in connection with the specailization of motor transport enterprises and the gathering of rothing stock in them.
Key words: taxi, transportation, transport, pessenger.

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [363,15 Kb] (yüklənib: 3)


Baxış: 26
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected], [email protected]