Ülkər Yaşar qızı Allahverdiyeva
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
müəllim

TƏLƏBƏLƏRDƏ SÖZ EHTİYATININ ZƏNGİNLƏŞDİRİLMƏSİ ÜÇÜN ŞİFAHİ
 XALQ YARADICILIĞI NÜMUNƏLƏRİNDƏN İSTİFADƏNİN ƏHƏMİYYƏTİ
Xülasə
Xarici dillərin tədrisində lüğət bazasını inkişaf etdirmək çox vacibdir. Bədii mətnlər ingilis dilinin öyrənilməsində, xüsusilə ünsiyyət bacarıqlarının artırılmasında, mədəni şüurun artırılmasında və tələbələr arasında motivasiyanın yaradılmasında mühüm rol oynayır. Aparılan tədqiqatlar orijinal materialların istifadə olunduğu EFL siniflərində ədəbi mətnlərdən istifadənin potensial üstünlüklərini göstərir. Bu tədqiqatlar geniş şəkildə göstərir ki, bədii mətn dil bacarıqlarını artırmağa kömək edə bilər və linqvistik bilikləri genişləndirə bilər. Bu məqalə ingilis dilini öyrənən zaman bədii mətnlərdən istifadənin faydalarını tədqiq edir. Bədii mətnlərdən istifadə edərək lüğətin necə uğurla öyrədilə biləcəyi izah edilir..Məqalədə leksik bazasının uzun müddət yaddaşda saxlanılması üçün ədəbi əsərlərdən istifadənin vacibliyi, ədəbi əsərlərin dərs prosesində rolu vurğulanır.Eyni zamanda bədii mətnlər seçilərkən nələrə diqqət edilməsi vacib olduğu geniş şəkildə izah olunur.
Açar sözlər: xalq yaradıcılığı , lüğət , söz ehtiyyatı, dil, kontekst

Ulkar Allahverdiyeva Yashar

The importance of using examples of folklore to enrich students' vocabulary
Abstract
Developing vocabulary database is very important in teaching foreign languages. Literary texts play an important role in learning English language, especially enhancing communication competence, raising cultural awareness, and generating motivation among students. Research studies have shown the potential advantages of using literary texts in the EFL classrooms, which promote authentic materials. It broadly indicates that literary text can help to increase language skills, and extends linguistic knowledge. This paper shows comprehensive literature on the application and benefits of literary texts in learning and teaching English language to EFL learners. It explains how vocabulary can be learnt successfully using literary texts. This paper shows the significance of literary texts in English language teaching program. The article is emphasized the importance of using literary works to ensure that the lexical base is lasting for a long time , the role of literary works in the lesson process. At the same time, it is widely explained what to pay attention to when choosing literary texts.
Key words: folklore , vocabulary , word stock , language, context

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [127,32 Kb] (yüklənib: 5)


Baxış: 38
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]