Vəfa Həsən qızı Məmmədova
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
 magistrant

AZƏRBAYCANIN SƏRHƏDYANI BÖLGƏLƏRİNDƏ MƏŞĞULLUĞUN VƏ REGİONAL
İNKİŞAFIN TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ DAĞ TURİZMİNİN ROLU
 (ŞƏKİ-ZAQATALA TURİZM BÖLGƏSİNDƏ)
Xülasə
Dağ turizmi dağın təbii sərvətlərindən istifadə edən turizm növüdür. Çox vaxt dağ turizmi ekoturizmin bir forması olaraq adlandırılır. Dağ turizminin müsbət iqtisadi faydalrı çoxdur. Xüsusilə məşğulluğa və regional inkişafa təsiri dağlıq bölgələrdə bu turizm növnün inkişaf etdirilməsini zəruri edir. Azərbaycanın sərhədyanı bölgələrindən olan Şəki-Zaqatala turizm bölgəsində də dağ turizminin bir sıra növləri ilə məşğul olmaq imkanı vardır. Xüsusilə dağ-xizək turizm növü bölgə iqtisadiyyatı üçün gəlir gətirən sahədir. Bu məqalədə Şəki-Zaqatala turizm bölgəsində dağ turizmi ehtiyatları, dağ turizminin mövcud vəziyyəti, dağ turizminin iqtisadi faydaları, məşğulluğa təsiri təhlil olunmuşdur.
Açar sözlər: turizm, turizm sənayesi, dağ turizmi, dağ-xizək turizmi, məşğulluq, regional inkişaf, Şəki-Zaqatala turizm bölgəsi, Tufandağ xizək kompleksi

Vafa Hasan Mammadova

The role of mountain tourism in employment and regional development
 
in the border regions of Azerbaijan (Sheki – Zaqatala tourism region)
Abstract
Mountain tourism is a type of tourism that uses the natural resources of the mountain. Mountain tourism is often referred to as a form of ecotourism. There are many positive economic benefits of mountain tourism. The impact on employment and regional development, especially in mountainous areas, makes it necessary to develop this type of tourism. The Sheki-Zagatala tourist region, one of the border regions of Azerbaijan, also has the opportunity to engage in a number of types of mountain tourism. In particular, skiing is a lucrative industry for the regional economy. This article analyzes the resources of mountain tourism in the Sheki-Zagatala tourism region, the current state of mountain tourism, the economic benefits of mountain tourism, the impact on employment.
Key words: tourism, tourism industry, mountain tourism, mountain-skiing tourism, employment, regional development, Sheki-Zagatala tourism region, Tufandag ski complex

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [148,53 Kb] (yüklənib: 1)


Baxış: 36
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]