Şəhla Balakişi qızı Məmmədova
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
 magistrant

LƏNKƏRAN İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONUNDA TARİXİ-MƏDƏNİ TURİZMİN
İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ VƏ TURİZM OBYEKTLƏRİNDƏN
 SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏNİN YOLLARI
Xülasə
Tarixi-mədəni turizm fiziki şəxslərin daimi yaşayış yerindən kənarda tamamilə və ya qismən mədəni görməli yerlərə, o cümlədən mədəni tədbirlərə, muzeylərə və tarixi yerlərə, incəsənət qalereyalarına və s. tarixi irsi, innovativ bədii yaradıcılığı, ənənəvi dəyərləri, sakinlərin fəaliyyətini əks etdirən, onların mədəni tələbatlarını ödəmək üçün ən son məlumat, təcrübə və təəssüratları əldə etmək məqsədi ilə yerli əhalinin adi əyləncə yerlərinə səyahətlərini özündə əks etdirir. Bu məqalədə Lənkəran iqtisadi coğrafi rayonunda mövcud olan tarixi mədəni turizmin inkişafından, regionda olan tarixi mədəni obyektlər haqqında məlumat verilmişdir. Məqalədə həmçinin, regionda mövcud olan tarixi-mədəni turizm marşrutları haqqında da məlumat verilmişdir.
Açar sözlər: tarixi-mədəni turizm obyektləri, turizm üzrə dövlət proqramları, turizm marşrutu

Shahla Balakishi Mammadova

Development perspectives of historical and cultural tourism  and ways of
 effective use of tourism objects in Lankaran economic and geographical district
Abstract
Historical and cultural tourism includes cultural places of interest outside or permanent residence of individuals, additional cultural facilities, museums and places, art galleries, etc. reflects the historical heritage, innovative creativity, values, repair activities, provides the latest information, experience and economic activities to meet their cultural needs. This article provides information about the development of historical and cultural tourism in the Lankaran economic and geographical region and the cultural facilities in the region. The article also provides information on the existing historical and cultural tourism routes in the region.
Key words: historical and cultural tourism facilities, state tourism programs, tourism route

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [131,58 Kb] (yüklənib: 16)


Baxış: 154
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]