Gulandam Gunduz Guliyeva
Baku State University
master

LEGAL LIABILITY AND LOSSES ARISING FROM POLLUTION RESULTING
 FROM THE ACTIVITIES OF COASTAL FACILITIES: IN TURKEY SAMPLE
Abstract
The seas are the common heritage of humanity in terms of social, cultural, economic and biological aspects. Pollution is the biggest and imminent threat to this heritage. Although shipborne pollution has been the subject of many academic studies, the importance of coastal pollution has been overlooked for years. 
In this study, first of all, the technical dimension of the subject was discussed and the concept of coastal facility was examined. The pollution caused by the pollutants originating from the coastal facilities has been put forward and the damage caused by the pollution has been tried to be determined. 
Afterwards, the nature and basis of the legal liability for the damages arising from the pollution originating from the coastal facilities were examined within the scope of the Law No. 5312 of 3.3.2005 on the Principles of Intervention in Emergency Situations in the Pollution of the Marine Environment with Petroleum and Other Harmful Substances and the applicability of this law. As a result, it has been proposed to find a solution to the damage caused by pollution caused by coastal facilities, all of which carry out dangerous activities, within the framework of the general provisions of the Environmental Law and the Law of Obligations regulating the liability of danger.
Key words: Coastal Pollution, Marine Pollution, Responsibility, Coastal Facility, Marine Environment

Güləndam Gündüz qızı Quliyeva

Sahil obyektlərinin fəaliyyəti nəticəsində çirklənməylə bağli hüquqi
 məsuliyyət və itkilər:
Türkiyə nümunəsi
Xülasə
Dənizlər sosial, mədəni, iqtisadi və bioloji aspektlər baxımından bəşəriyyətin ümumi irsidir. Çirklənmə bu irs üçün ən böyük və qaçılmaz təhlükədir. Gəmilərlə çirklənmə bir çox akademik araşdırmanın mövzusu olsa da, sahil çirklənməsinin əhəmiyyəti illərdir diqqətdən kənarda qalmışdır.
Bu işdə, ilk növbədə, mövzunun texniki ölçüsü müzakirə edilmiş və sahil obyekti anlayışı araşdırılmışdır. Sahil obyektlərindən əmələ gələn çirkləndiricilərin törətdiyi çirklənmələr ortaya qoyulmuş və çirklənmənin vurduğu ziyan müəyyən edilməyə çalışılmışdır.
Daha sonra “Sahil ərazilərinin çirklənməsi zamanı fövqəladə hallara müdaxilənin prinsipləri haqqında” 3.3.2005-ci il tarixli 5312 nömrəli Qanun çərçivəsində sahilboyu obyektlərdən yaranan çirklənmə nəticəsində dəyən zərərə görə hüquqi məsuliyyətin mahiyyəti və əsasları araşdırılmışdır. Nəticədə, araşdırmada bütün təhlükəli fəaliyyətlə məşğul olan sahilyanı obyektlərin çirklənməsi nəticəsində dəymiş ziyanın Ekoloji Qanunun və məsuliyyəti tənzimləyən Öhdəliklər Qanununun ümumi müddəaları çərçivəsində həllinin tapılması təklif olunub. 
Açar sözlər: Sahil çirklənməsi, dəniz çirklənməsi, məsuliyyət, sahil obyekti, dəniz mühiti

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [124,24 Kb] (yüklənib: 5)


Baxış: 38
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]