Cəlil Eldar oğlu Kərimov
Bakı Mühəndislik Universiteti 
magistrant

DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİNDƏ SİYASİ PARTİYALARIN ROLUNUN
 MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ
Xülasə
Siyasi partiyaların dövlət idarəçiliyinə təsiri uzun illərdir ki, siyasi tədqiqatçıların diqqətini cəlb edir. Tədqiqat zamanı əsas dəyişənlər üzrə müqayisəli təhlildən istifadə etməklə dövlət idarəçiliyində partiyaların təsirli rolu araşdırılmışdır. Siyasi partiyaların ictimai idarəçilikdə və siyasi tədqiqatlarda mühüm rolları var. Bu məqalə seçki, təmsilçilik, siyasət nəticələri və seçicilərin siyasi partiyalarda iştirakı ilə bağlı əsas dəyişənləri araşdıraraq onların təsirini anlamaq üçün beynəlxalq təcrübədən istifadə edir. Məlum olub ki, partiyanın təsiri ölkələr arasında əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir, halbuki zamanla eyni ölkədə bu dəyişənlər arasında universal model yoxdur. Seçici fəallığı hər bir partiyanın parlamentdə tutduğu yerlərin sayı və nə qədər səs toplaması ilə təhlil edilib. Məlum olub ki, seçici fəallığı və aldıqları səs payı ilə bağlı partiyaların təşviqat strategiyaları mühüm rol oynayıb. Nəticələr onu göstərir ki, partiyalar istər siyasətin nəticələrinə təsir göstərməklə, istərsə də seçkilərə müəyyən təsir göstərməklə dövlət idarəçiliyində mühüm rol oynayırlar.
Açar sözlər: siyasi partiyalar, seçki strategiyası, siyasət, idarə, demokratiya.

Jalil Eldar Karimov

Comparative analysis of the role of political parties in public governance
Abstract
The influence of political parties on public administration has been attracting the attention of political researchers for many years. The study examined the influential role of parties in public administration using a comparative analysis of critical variables. Political parties play an essential role in public administration and political research. This article examines vital variables related to elections, representation, policy outcomes, and voter turnout in political parties and uses international experience to understand their impact. It turned out that the party's influence varies significantly between countries, although over time, there is no universal model between these variables in the same region. Voter turnout was analyzed by the number of seats each party held in parliament and the number of votes cast. It turned out that the parties' campaign strategies played an important role in terms of voter turnout and the share of votes they received. The results show that parties play an essential role in public administration, influencing policy outcomes and elections.
Key words: political parties, election strategy, politics, governance, democracy

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [120,51 Kb] (yüklənib: 5)


Baxış: 38
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]