Semral Bilal oğlu İbadov
Bakı Dövlət Universiteti
magistrant

BEYNƏLXALQ HÜQUQDA VƏ DÖVLƏTDAXİLİ QANUNVERİCİLİKLƏ
 TƏCAVÜZ CİNAYƏTININ TÖVSİFİ PROBLEMİ
Xülasə
Məqalə təcavüzün cinayətinin mahiyyəti və məzmunu, habelə tərkib elementlərinə dair elmi-nəzəri müddəalar, beynəlxalq sənədlər və beynəlxalq məhkəmə təsisatlarının təsis sənədləri və presedent hüququ əsasında hazırlanmışdır. Bununla yanaşı, silahlı münaqişə çərçivəsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və post-işğal dövründə vəziyyətin beynəlxalq hüquqi baxımdan qiymətləndirilməsi də həyata keçirilmişdir. Həmçinin, bununla bağlı qəbul olunan beynəlxalq sənədlərin və beynəlxalq təşkilatların qərarlarının təhlili və ümumiləşdirilməsi də aparılmışdır.
Açar sözlər: təcavüz, beynəlxalq təşkilatların sənədləri, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa İttifaqı, Avropa Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Ermənistan-Azərbaycan silahlı münaqişəsi, Hərbi doktrina, beynəlxalq cinayətlər

Semral Bilal Ibadov

The problem of definition of aggression crime in international and domestic law
Abstract
The article is prepared on scientific and theoretical provisions on the nature and content of the crime of aggression, as well as its constituent elements, international documents and the founding documents and case law of international courts. At the same time, Armenia's aggression against Azerbaijan and the situation in the post-occupation period were assessed from the point of view of international law within the framework of the armed conflict. Also, the analysis and generalization of international documents and decisions of international organizations adopted in this regard were carried out.
Key words: aggression, documents of international organizations, United Nations, European Union, Council of Europe, Organization of Islamic Cooperation, Armenian-Azerbaijani armed conflict, Military doctrine, international crimes.

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [170,89 Kb] (yüklənib: 10)


Baxış: 36
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]