Nurbəy Vahid oğlu Fərzəliyev
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının
magistr

QAFQAZ ALBANIYАSI DİNİ TİKİLİLƏRİNiN BƏDİİ-ORNAMENTAL
 TƏRTİBATININ SPESİFİK ÖZƏLLİKLƏRİ
Xülasə
Bu məqalədə Azərbaycan – Qafqaz Albaniyası ərazisində bizim eranın III-VII əsrlərində inşa edilmiş dini tikililərin bədii-ornamental tərtibatının spesifik xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilir və analiz olunur. Məqalədən məlum olur ki, əhəngdaşının çatışmamazlığı səbəbindən Albaniyanın bir çox bölgələrində divarların konstruksiyasında fərqli materiallardan – müxtəlif növ daşlardan və kərpicdən eyni zamanda istifadə edilmişdir. Emala yüngül məruz qalan daşın çatışmamazlığı səbəbindən Albaniya ərazisində daş üzərində ornament  həmçinin zəngin inkişaf etməmişdir. Bu səbəbdən Alban kilsələrində konstruktiv formalar fərqli texniki hörmə ilə birgə bədii tərtibatın aparıcı vasitəsi rolunda çıxış etmişdir. 
Açar sözlər: Alban, memarlıq, kilsə, məbəd, bədii, ornament, konstruksiya, daş, kərpic, freska

Nurbay Vahid Farzaliyev

Specific features of the artistic and ornamental design of religious
 buildings in Caucasian Albania
 
Abstract
In this article, the specific features of the artistic and ornamental design of religious buildings built in the territory of Azerbaijan-Caucasian Albania in the III-VII centuries AD were considered and analyzed. It is obvious from the article that because of the lack of limestone in many parts of Albania, different materials were used in the construction of the walls - different types of stones and bricks as well. Due to the lack of lightly processed stone, the ornament on the stone is also not richly developed in the territory of Albania. For this reason, in Albanian churches the constructive forms with different technical braids acted as the main means of artistic design.
Key words: albanian, architecture, church, temple, artistic, ornament, construction, stone, brick, fresco

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [151,81 Kb] (yüklənib: 13)


Baxış: 158
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]